thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Eigenschappen rapport opvragen

In de eigenschappen van een rapport kun je onder andere zien wie dit rapport als laatste heeft geraadpleegd.

Eigenschappen rapport raadplegen:

  1. Ga naar: een rapportbeheer-functie, bijvoorbeeld Financieel / Uitvoer / Beheer / Rapport.
  2. Selecteer het gewenste rapport.
  3. Klik op: Definitie.

    Profit toont de eigenschappen van het rapport:

    • De gegevens op het tabblad Algemeen zijn met name van belang voor de autorisatie. Onderaan zie je een algemene toelichting op het rapport.
    • Op het tabblad Logging zie je welke gebruiker dit rapport als laatste heeft geraadpleegd.

Process

Rapport

Work area

Output