thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
SBR-codes koppelen aan rapportagecodes

De rapportagecodes, SBR-codes en koppelingen tussen rapportagecodes en SBR-codes worden met Profit meegeleverd. Als je zelf rapportagecodes toevoegt of wijzigingen doorvoert in de rapportagestructuur, moet je de koppelingen met de SBR-codes bijwerken.

Let op: 

De meest gebruikte SBR-codes voor de toelichtingen worden standaard meegeleverd. Mis je een SBR-toelichtingscode dan kun je een incident insturen via de klantportal. Geef in het incident aan welke toelichting je mist.

SBR-codes koppelen aan rapportagecodes:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Inrichting / Rapportagestructuur.
 2. Open de eigenschappen van de rapportagecode.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Selecteer de juiste waarde bij SBR-code.

  Je kunt meerdere rapportagecodes aan één SBR-code koppelen.

  Gebruik SBR-code A000007 uitsluitend voor het rubriceren van de post Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal. Voor overige posten onder de vlottende activa gebruik je SBR-codes A000006, A000008, A000009 en A000010. De reden is dat bij een micro-entiteit de post Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal afzonderlijk op de balans moet staan onder de Vorderingen (Vlottende activa). Zie daarvoor artikel 2:370 lid 1 sub d uit het Burgerlijk Wetboek. Gezien de beschikbare SBR-codes komt SBR-code A000007 daarvoor als enige in aanmerking.

  Het kan zijn dat je SBR-code A000007 gebruikt voor andere posten onder de vlottende activa die NIET tot de opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal behoren. Als je dit niet aanpast, dan laat de rapportage van de micro-entiteit ten onrechte een saldo zien op code MA00004 (Opgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal).

 5. Klik op: OK.

SBR-codes voor de micro-entiteit

Bij het aanleveren van de rapportage aan de Kamer van Koophandel gaat Profit uit van het rapportagemodel dat je in de eigenschappen van de administratie op het tabblad Kamer van Koophandel hebt vastgelegd. De volgende rapportagemodellen zijn beschikbaar:

 • Kamer van Koophandel (klein, publicatiestukken horizontaal) (XKVK7)
 • Kamer van Koophandel (klein, publicatiestukken verticaal) (XKVK8)
 • Kamer van Koophandel (Publicatiestukken voor een micro-entiteit) (XKVK9)

Afhankelijk van het gekozen rapportagemodel bepaalt Profit welke SBR-codes naar de Kamer van Koophandel verstuurd moeten worden. Bij de rapportages XKVK7 en XKVK8 worden alle SBR-codes verstuurd die NIET beginnen met MA en MP. Heb je gekozen voor het rapportagemodel XKVK9 (rapportage voor een micro-entiteit)? Dan verstuurt Profit de SBR-codes die beginnen met MA en MP (codes voor de micro-entiteit). De rapportage voor de micro-entiteit is een verdichting van de standaard SBR-codes. Daarom zie je in de onderstaande tabel een overzicht van alle SBR-codes die in de rapportage voor de micro-entiteit (XKVK9) worden gebruikt:

Rapportagecodes

Toelichting

SBR-codes

MA00000

Micro - Activa

A000000

MA00001

Micro - Kosten van oprichting en van uitgifte van aandelen

A000011

MA00002

Micro - Overige vaste activa

A000001 t/m A000003 zonder A000011

MA00003

Micro - Totaal vaste activa

MA00001 + MA00002 (ofwel: A000001 t/m A000003)

MA00004

Micro - Van aandeelhouders opgevraagde stortingen

A000012

MA00005

Micro - Overige vlottende activa

A000005 t/m A00009 zonder A000012

MA00006

Micro - Vlottende activa

MA00004 + MA00005 (ofwel: A000005 t/m A00009 (zonder A000012))

MP00000

Micro - Passiva

P000000

MP00001

Micro - Eigen vermogen

P000001 t/m P000010

MP00002

Micro - Voorzieningen

P000011

MP00003

Micro – Schulden

P000012 & P000013

In het XBRL-bericht van het rapportagemodel XKVK9 (micro-entiteit) zitten geen teksten. De teksten van het jaaroverzicht worden dus niet naar de Kamer van Koophandel verstuurd als je de rapportage voor de micro-entiteit gebruikt (XKVK9).

Direct naar

 1. Jaarstukken deponeren bij de KvK inrichten
 2. Rapportagecockpit inrichten
 3. Bericht vanuit extern pakket inrichten
 4. Communicatieprofiel instellen
 5. Algemene administratiegegevens vastleggen
 6. SBR-codes koppelen aan rapportagecodes
 7. Rapportagecodes met tekst wijzigen

Process

Rapportage

Work area

Financieel