Rekeningschema voorbeeld

Hieronder zie je een voorbeeld van een rekeningschema. Enkele opmerkingen over het rekeningschema:

 • De kolomtekst Verz. is een afkorting van Verzamelrekening.
 • De kolomtekst Afl. is een afkorting van Afletteren.
 • De kolomtekst Val. is een afkorting van Valuta.
 • De Rekeningniveaus zijn ook verwerkt in het schema, deze staan in een vet lettertype.

  Rekening

  Omschrijving

  Type

  Soort

  BTW

  Voorkeur

  Verz.

  Afl.

  Val.

  Niveau

  0010

  Terreinen

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  0050

  Gebouwen

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  0100

  Machines

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  0101

  Inventaris

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  0110

  Herwaardering machines

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  0111

  Herwaardering inventaris

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  0120

  Reserve herwaardering machines

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  0121

  Reserve herwaardering inventaris

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  0199

  Duurzame activa

   

   

   

   

   

   

   

  2

  0200

  Afschrijving machines

  Activa

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  0201

  Afschrijving inventaris

  Activa

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  0210

  Afschrijving herwaardering machines

  Activa

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  0211

  Afschrijving herwaardering inventaris

  Activa

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  0269

  Afschrijving duurzame activa

   

   

   

   

   

   

   

  2

  0299

  Reeële waarde

   

   

   

   

   

   

   

  3

  0300

  Egalisatiereserve subsidies

  Passiva

  Overige

   

   

   

   

   

   

  0400

  Vervangingsreserve

  Passiva

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  0600

  Aandelenkapitaal

  Passiva

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  0603

  Aandelen in Portefeuille

  Passiva

  Overige

   

   

   

   

   

   

  0608

  Algemene reserve

  Passiva

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  0700

  Goodwill

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  0750

  Onverdeeld resultaat

  Passiva

  Overige

   

   

   

   

   

   

  0800

  Effecten

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  0900

  Pensioenvoorziening

  Passiva

  Overige

   

   

   

   

   

   

  0990

  Totaal vermogen

   

   

   

   

   

   

   

  3

  0992

  Lening directie

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  0995

  Totaal leningen

   

   

   

   

   

   

   

  3

  0999

  Totaal rubriek 0

   

   

   

   

   

   

   

  7

  1000

  Kas

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  1005

  Baliekas

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  1010

  Tussenrekening Pin/Chip

  Activa

  Overige

   

   

   

  J

   

   

  1099

  Totaal kassen

   

   

   

   

   

   

   

  2

  1100

  ABN-AMRO Bank

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  1101

  ING Bank

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  1102

  RABO Bank

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

  1110

  Fortis

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  1199

  Totaal banken binnenland

   

   

   

   

   

   

   

  1

  1200

  Deutsche Bank AG

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  1202

  Generale Bank

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  1204

  Barclay Bank

  Activa

  Overige

   

   

   

   

  J

   

  1250

  ABN-AMRO Bank USD

  Activa

  Overige

   

   

   

   

  J

   

  1290

  Totaal banken buitenland

   

   

   

   

   

   

   

  1

  1298

  Totaal banken

   

   

   

   

   

   

   

  2

  1299

  Totaal geldmiddelen

   

   

   

   

   

   

   

  3

  1300

  Te betalen rentekosten

  Passiva

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  1400

  Debiteuren binnenland

  Activa

  Overige

   

   

  J

   

   

   

  1401

  Debiteuren buitenland

  Activa

  Overige

   

   

  J

   

   

   

  1450

  Dubieuze debiteuren

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  1451

  Afschrijving dubieuze debiteuren

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  1460

  Voorziening dubieuze debiteuren

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  1493

  Totaal debiteuren

   

   

   

   

   

   

   

  3

  1520

  BTW Te vorderen laag

  Activa

  BTW

  J

   

   

   

   

   

  1521

  BTW Te vorderen hoog

  Activa

  BTW

  J

   

   

   

   

   

  1522

  BTW Te vorderen verlegd

  Activa

  BTW

  J

   

   

   

   

   

  1523

  BTW Te vorderen kilometer vergoeding

  Activa

  BTW

  J

   

   

   

   

   

  1524

  BTW 0%

  Activa

  BTW

  J

   

   

   

   

   

  1530

  BTW Te betalen laag

  Passiva

  BTW

  J

   

   

   

   

   

  1531

  BTW Te betalen hoog

  Passiva

  BTW

  J

   

   

   

   

   

  1532

  BTW Te betalen verlegd

  Passiva

  BTW

  J

   

   

   

   

   

  1533

  BTW te betalen Import

  Passiva

  BTW

  J

   

   

   

   

   

  1534

  BTW Te betalen ICP

  Passiva

  BTW

  J

   

   

   

   

   

  1541

  BTW Televerkoop (EG)

  Passiva

  BTW

  J

   

   

   

   

   

  1593

  Totaal BTW-rekeningen

   

   

   

   

   

   

   

  3

  1600

  Crediteuren binnenland

  Passiva

  Overige

   

   

  J

   

   

   

  1610

  Betalingen onderweg

  Passiva

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  1693

  Totaal crediteuren

   

   

   

   

   

   

   

  3

  1700

  Vooruitbetaalde kosten

  Activa

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  1793

  Totaal vooruitbetaalde kosten

   

   

   

   

   

   

   

  3

  1800

  Afdracht loonbelasting / AOW

  Passiva

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  1810

  Te betalen Vpb

  Passiva

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  1820

  Te betalen bedrijfsvereniging

  Passiva

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  1830

  Betalen / ontvangen BTW

  Passiva

  Overige

   

   

   

   

   

   

  1842

  Totaal inspecties

   

   

   

   

   

   

   

  3

  1990

  Tussenrekening memo

  Activa

  Overige

   

   

   

   

  J

   

  1991

  Vaste journaalposten

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  1992

  Afrondingsverschil activa

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  1993

  Totaal diversen

   

   

   

   

   

   

   

  3

  1999

  Totaal rubriek 1

   

   

   

   

   

   

   

  7

  2000

  Netto lonen

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  2100

  Kruisposten kas/bank

  Activa

  Overige

   

   

   

   

  J

   

  2200

  Tegenrekening memoriaal

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  2800

  Tegenrekening uitwerken kol. balans

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  2810

  Tegenrekening salarissen

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  2900

  Vraagposten

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  2950

  Resultaat Aandelen in Portefeuille

  Passiva

  Overige

   

   

   

   

   

   

  2970

  Tegenrekening Vaste Activa

  Passiva

  Overige

   

   

   

   

   

   

  2980

  Tegenrekening Projecten

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  2990

  Tegenrekening Balans

  Passiva

  Overige

   

   

   

   

   

   

  2992

  Afrondingsverschil passiva

  Passiva

  Overige

   

   

   

   

   

   

  2999

  Totaal rubriek 2

   

   

   

   

   

   

   

  7

  3000

  Voorraad audio

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  3010

  Voorraad video

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  3020

  Voorraad componenten

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  3090

  Voorraad emballage

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  3100

  Onderhanden werk (kosten)

  Activa

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  3110

  Onderhanden werk (opbrengsten)

  Activa

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  3500

  Tussenrekening voorraad

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  3800

  Voorraadverschil Audio

  Kosten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  3810

  Voorraadverschil Video

  Kosten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  3820

  Voorraadverschil Componenten

  Kosten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  3900

  Herwaardering Audio

  Kosten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  3910

  Herwaardering Video

  Kosten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  3920

  Herwaardering Componenten

  Kosten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  3930

  Fabricageverschil

  Kosten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  3990

  Dekking materiaal

  Opbrengsten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  3997

  Totaal rubriek 3

   

   

   

   

   

   

   

  7

  3999

  Totaal balans

   

   

   

   

   

   

   

  8

  4000

  Bruto lonen

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  4040

  Ingehouden sociale lasten

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  4045

  Betaalde sociale lasten

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  4060

  Kantinekosten

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4080

  Ingehuurd personeel

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4090

  Overige personeelskosten

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  4091

  Dekking directe lonen

  Opbrengsten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  4095

  Totaal personeelskosten

   

   

   

   

   

   

   

  5

  4100

  Huur

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4150

  Energie

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4155

  Schoonmaakkosten

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4190

  Overige huisvestingskosten

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4195

  Totaal huisvestingskosten

   

   

   

   

   

   

   

  5

  4200

  Vrachtkosten

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  4295

  Totaal vrachtkosten

   

   

   

   

   

   

   

  5

  4300

  Kantoorbenodigdheden

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4305

  Abonnementen

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4310

  Porti

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4320

  Computerkosten

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4330

  Telefoonkosten

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4395

  Totaal kantoorkosten

   

   

   

   

   

   

   

  5

  4400

  Brandstof

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4420

  Kilometer vergoeding

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4440

  Autoverzekering

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4490

  Overige autokosten

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4495

  Totaal autokosten

   

   

   

   

   

   

   

  5

  4500

  Reclamekosten

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4505

  Advertentiekosten

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4520

  Drukwerk

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4590

  Overige verkoopkosten

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4595

  Totaal verkoopkosten

   

   

   

   

   

   

   

  5

  4600

  Onderhoud machines

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4690

  Overige machinekosten

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  4695

  Totaal machinekosten

   

   

   

   

   

   

   

  5

  4700

  Accountantskosten

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  4770

  Verzekeringen

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  4795

  Totaal algemene kosten

   

   

   

   

   

   

   

  5

  4800

  Afschrijvingskosten machines

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  4810

  Afschrijvingskosten inventaris

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  4830

  Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  4895

  Totaal afschrijvingskosten

   

   

   

   

   

   

   

  5

  4900

  Bankkosten

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  4910

  Rentekosten

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  4950

  Betalingsverschil debiteuren

  Kosten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  4960

  Betalingsverschil crediteuren

  Kosten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  4992

  Dekking directe kosten

  Opbrengsten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  4995

  Totaal diverse kosten

   

   

   

   

   

   

   

  5

  4996

  Totaal kosten

   

   

   

   

   

   

   

  6

  5000

  Ontvangen inkopen Audio

  Activa

  Overige

  J

   

   

   

   

   

  5002

  Inkoop Audio

  Activa

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  5009

  Nog te ontvangen inkopen Audio

   

   

   

   

   

   

   

  1

  5010

  Ontvangen inkopen Video

  Activa

  Overige

  J

   

   

   

   

   

  5012

  Inkoop Video

  Activa

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  5019

  Nog te ontvangen inkopen Video

   

   

   

   

   

   

   

  1

  5020

  Ontvangen inkopen Componenten

  Activa

  Overige

  J

   

   

   

   

   

  5022

  Inkoop Componenten

  Activa

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  5029

  Nog te ontvangen ink. Componenten

   

   

   

   

   

   

   

  1

  5040

  Ontvangen inkopen Diversen

  Activa

  Overige

  J

   

   

   

   

   

  5042

  Inkoop Diversen

  Activa

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  5049

  Nog te ontvangen Diversen

   

   

   

   

   

   

   

  1

  5099

  Nog te ontvangen inkopen

   

   

   

   

   

   

   

  2

  5996

  Totaal Inkoop

   

   

   

   

   

   

   

  6

  6000

  Fabricage

  Activa

  Overige

   

   

   

   

   

   

  6100

  Dekking directe uren

  Opbrengsten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  6110

  Dekking indirecte uren

  Opbrengsten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  6120

  Dekking materialen

  Opbrengsten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  6130

  Dekking overige projectkosten

  Opbrengsten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  6140

  Dekking projectopbrengst

  Opbrengsten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  6150

  Voorlopige projectopbrengst

  Opbrengsten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  6996

  Totaal Projecten

   

   

   

   

   

   

   

  6

  7000

  Kostprijs verkoop Audio

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  7010

  Kostprijs verkoop Video

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  7020

  Kostprijs verkoop Componenten

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  7200

  Kostprijs reparaties

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  7300

  Kostprijs projecten

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  7996

  Totaal kostprijs verkopen

   

   

   

   

   

   

   

  6

  8000

  Opbrengst Audio

  Opbrengsten

  Overige

  J

  C

   

   

   

   

  8010

  Opbrengst Video

  Opbrengsten

  Overige

  J

  C

   

   

   

   

  8020

  Opbrengst Componenten

  Opbrengsten

  Overige

  J

  C

   

   

   

   

  8200

  Opbrengst reparaties

  Opbrengsten

  Overige

  J

  C

   

   

   

   

  8300

  Doorberekende kosten

  Opbrengsten

  Overige

  J

  C

   

   

   

   

  8400

  Opbrengst projecten

  Opbrengsten

  Overige

  J

  C

   

   

   

   

  8410

  Verleende kortingen

  Kosten

  Overige

  J

  D

   

   

   

   

  8420

  Doorberekende administratiekosten

  Opbrengsten

  Overige

  J

  C

   

   

   

   

  8422

  Doorberekende diverse kosten

  Opbrengsten

  Overige

  J

  C

   

   

   

   

  8430

  Afrondingsverschil BTW

  Kosten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  8500

  Koersverschil EU valuta

  Opbrengsten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  8510

  Koersverschil valuta buiten EU

  Opbrengsten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  8550

  Herwaardering valuta EU

  Opbrengsten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  8560

  Herwaardering valuta buiten EU

  Opbrengsten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  8600

  Opbrengst abonnementen

  Opbrengsten

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  8610

  Opbrengst contributies

  Opbrengsten

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  8620

  Opbrengst huur

  Opbrengsten

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  8800

  Kredietbeperkingen

  Opbrengsten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  8900

  Opbrengst verkoop Activa

  Opbrengsten

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  8996

  Totaal Opbrengsten

   

   

   

   

   

   

   

  6

  8997

  Totaal Opbrengsten - Kosten

   

   

   

   

   

   

   

  7

  9000

  Buitengewone lasten

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  9010

  Buitengewone baten

  Opbrengsten

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  9020

  Betaalde rente

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  9030

  Ontvangen rente

  Opbrengsten

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  9201

  Verlies verkoop activa

  Kosten

  Overige

   

  D

   

   

   

   

  9202

  Winst verkoop activa

  Opbrengsten

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  9205

  Vrijval subsidies

  Opbrengsten

  Overige

   

  C

   

   

   

   

  9992

  Afrondingsverschil winst/verlies

  Kosten

  Overige

   

   

   

   

   

   

  9997

  Totaal buitengewone lasten/baten

   

   

   

   

   

   

   

  7

  9998

  Totaal resultaat

   

   

   

   

   

   

   

  8

  9999

  Totaal Grootboek

   

   

   

   

   

   

   

  9