Referentie GrootboekSchema (RGS) inrichten

Je kunt steeds meer financiële rapportages digitaal uitwisselen met uitvragende instanties zoals de Belastingdienst, Het Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamer van Koophandel en de Banken. Met behulp van ICT, maar ook de standaardisatie van rapportage-informatie met Standard Business Reporting (SBR) is de uitwisselbaarheid van gegevens en de efficiëntie van het administratieve proces (vastleggen én rapporteren) toegenomen.

De codering van financiële administraties sluit echter vaak niet aan bij de codering van SBR. Daarom moet je zelf koppelingen en vertaalslagen maken om de benodigde gegevens te verzamelen en op de juiste manier aan te leveren. Om dit eenvoudiger te maken heeft een groep enthousiaste experts van verschillende publieke en private organisaties uit de financieel-administratieve keten het Referentie GrootboekSchema (RGS) ontwikkeld.

Voordelen Referentie GrootboekSchema (RGS):

 • Een (code)standaard voor de aansluiting van de financiële administratie met SBR
 • Vereenvoudiging en efficiëntieverbetering van het rapportageproces
 • Vermindering aantal vertaalslagen (hercoderingen)
 • Rapportage is minder foutgevoelig en kan completer worden aangeleverd door accountants.

Profit bied je basisfunctionaliteit waarmee je het RGS kunt vastleggen en koppelen aan het grootboekrekeningschema in Profit. Deze functionaliteit maakt externe rapportage op RGS referentiecodes mogelijk. Accountants die voor de rapportagegegevens van financiële administraties uit Profit exporteren, CaseWare of connectoren gebruiken, kunnen met deze functionaliteit de gegevens met RGS-codes exporteren.

Video

Beschrijving

Het Referentie Grootboekschema (RGS) is een voor ondernemers en intermediairs belangrijk hulpmiddel om financiële rapportages efficiënt te kunnen opstellen. Dat geldt voor zowel de eigen interne rapportages, als voor de externe rapportages voor overheden en banken, zoals de SBR-rapportages.

Het RGS is een verzameling gegevenselementen uit de financiële administratie, gebaseerd op de meest gebruikte grootboekrekeningschema’s in Nederland. Doordat alle RGS-elementen zijn voorzien van een logische code en van een verwijzing (‘mapping’) naar de Nederlandse Taxonomie en de Banken Taxonomie, leidt gebruik van het RGS tot vermindering van hercoderingen binnen de financieel-administratieve informatieketen. Minder administratieve rompslomp en minder kans op onjuiste hercoderingen.

RGS referentiecodes toevoegen

Je kunt een RGS-referentiecode en RGS-extensie per grootboekrekeningnummer vastleggen.

RGS referentiecode van grootboekrekening toevoegen:

 1. Ga naar: Financieel / Grootboek / Grootboekrekening.
 2. Selecteer de grootboekrekening.
 3. Selecteer de rapportage code bij Rapportagecockpit.
 4. Selecteer de RGS-referentiecode.
 5. Vul de RGS-extensie in.

  Als de grootboekrekeningen uit meerdere objecten bestaan dan kunnen deze door middel van extensies worden geïdentificeerd.

  Hoewel de codering van extensies vrij is, moet deze codering bij voorkeur zoveel mogelijk op gestandaardiseerde wijze plaatsvinden. Zo kunnen verschillende bankrekeningnummers door middel van een IBAN nummer worden onderscheiden etc. De combinatie van RGS referentiecode + RGS extensie mag maar één keer bij een grootboekrekening bestaan.

 6. Klik op: Opslaan en sluiten.
RGS-codes exporteren

De RGS-velden zijn opgenomen in de gegevensverzameling waarin grootboekrekeningen voorkomen. Met analyses, CaseWare of connectoren die gebruik maken van een gegevensverzameling met grootboekrekeningen RGS-gegevens exporteren en daarmee rapportage op RGS realiseren.

Alle gegevensverzamelingen met de tabel Grootboekrekening bevatten het veld RGS-referentie met extensie. Dit veld is een combinatie van de velden RGS-referentiecode + RGS-extensie. Dit is het veld dat je kunt gebruiken om te exporteren en te gebruiken voor de externe rapportage.

Gegevensverzameling met RGS-codes exporteren:

 1. Open de analyse: of weergave met de gegevensverzameling grootboekrekening.
 2. Voeg het veld RGS-referentie met extensie toe. (Gebruik Zoeken om het juiste veld te zoeken en sleep het veld naar de juiste plek of dubbelklik en gebruik de pijltjes toetsen).
  • Grootboekrekening / Algemeen / RGS-referentiecode / RGS-referentie met extensie

Zie ook