Kvk-jaarstukken deponeren voor middelgrote onderneming via accountant

Het elektronisch deponeren van de jaarstukken bij de Kamer van Koophandel is ook voor Middelgrote ondernemingen mogelijk. Voorwaarde is dat de stukken klaar zijn. De stukken worden als klaar beschouwd als ze in Caseware zijn ondertekend door de accountant.

Middelgrote ondernemingen hoeven de jaarrekening niet elektronisch zelf aan te leveren met de online tool Opstellen XBRL op de website van de Kamer van Koophandel. Je kunt dit als accountant voor hen doen. Het voordeel hiervan is dat je via InSite en OutSite nu ook voor deze stukken gebruik kunt maken van de goedkeuring via de workflow! Alles onder controle.

Het zelf elektronisch aanleveren door de middelgrote onderneming met de online tool Opstellen XBRL op de website van de Kamer van Koophandel blijft ook mogelijk.

Voor middelgrote ondernemingen geldt het volgende. In Profit wordt hiervoor een ander type bestand ingelezen. Hiervoor moet je de Communicatieconnector 'KvK-Assurance' deblokkeren en de workflow koppelen. De omschrijving van de communicatieconnector KvK-Assurance is gewijzigd in KvK-stukken (middelgroot) met ingang van Profit 19.

 • Bij middelgrote ondernemingen is er sprake van drie bestanden, bij micro en kleine ondernemingen is er maar één: de jaarrekening als één xbrl. Voor middelgrote ondernemingen is er nog een tweede xbrl-bestand bijgekomen met de ondertekening en nog een derde bestand van xml-formaat, met alleen de handtekening.
 • In OutSite kan de ondernemer met de middelgrote onderneming de jaarrekening accorderen. Daarbij geeft hij aan dat deze door de Aandeelhoudersvergadering is goedgekeurd. Ook vult hij een eigen e-mailadres in, waar de KvK een mail met kopie van de jaarrekening naartoe stuurt als correct is gedeponeerd.

Inhoud

Kvk-stukken voor middelgrote ondernemingen inrichten

De inrichtingsstappen hieronder zijn een uitbreiding op de standaard stappen bij het inrichten van externe berichten.

Activeer Communicatie connector accordering OutSite.

Autoriseer de communicatieconnector.

Richt de workflow in. Het gaat om dossieritemtype -48 Accorderingsbericht (Profit).

Deblokkeer de juiste Communicatieconnector en koppel de workflow. Voor het de middelgrote ondernemingen is dit: KvK-stukken (middelgroot).

(Communicatieconnector Kvk-stukken is voor micro en klein).

Zie ook:

Kvk-stukken in portal goedkeuren

Het proces is als volgt:

Er komt een bericht binnen van Caseware. Bij middelgrote ondernemingen is er sprake van drie bestanden: de jaarrekening (jaarrekening.xbrl), de ondertekening (accountantsverklaring.xbrl) en een bestand van het type xml met alleen de handtekening.

Het KvK-nummer in het Caseware-bericht wordt herkend en dat bericht wordt naar de workflow gezet met een dossieritem bij de betreffende verkooprelatie. Het bericht bevat de drie bestanden.

Dit wordt getoond in OutSite en dan moet de klant deze aanpassen en goedkeuren. De aanpassingen gaan mee in het bericht via Digipoort (berichtenservice) naar de KvK.

 1. Log in op de portal.
 2. Ga naar de jaarrekening-taak en open deze.
 3. Klik op de actie: Aanpassen.
 4. Vul de velden over wanneer de jaarrekening door de aandeelhoudersvergadering is goedgekeurd. Als deze niet zijn gevuld, is goedkeuren niet mogelijk.
 5. Vul als middelgrote onderneming een eigen e-mailadres in. Dit wordt door de KvK gebruikt.
 6. Klik op: Goedkeuren.

Op het moment dat correct is gedeponeerd, verstuurt de KvK een mail met een kopie van de jaarrekening en het bericht dat het deponeren gelukt is naar het ingevulde e-mailadres.

Zie ook:

Het is vanaf Profit 22 ook mogelijk om een voorlopige jaarrekening vanuit Profit te deponeren bij de KvK.

Direct naar

 1. Kamer van Koophandel
 2. Rapportagecockpit inrichten
 3. Algemene inrichting
 4. Jaarstullen deponeren voor micro, kleine en middelgrote ondernemeningen
 5. Jaarstukken deponeren via accountant (middelgrote ondernemingen)
 6. Jaarstukken deponeren via accountant (micro en klein)