Vrije velden op openstaande posten importeren

Je kunt vrije velden op openstaande posten importeren (zowel inkoop als verkoop).

Je kunt de import uitvoeren via Financieel / Beheer / Import debiteur en crediteur / Factuurmutatie.

Hierdoor kun je extra informatie vastleggen zoals statusinformatie en incassokosten. Je kunt alleen vrije velden op reeds vastgelegde openstaande posten importeren.