thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Eerstedagsmelding inrichten

In de Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen (WFSV) is de invoering van de Eerste Dags Melding (EDM) geregeld. De EDM is voor de meeste werkgevers afgeschaft. De inspecteur kan echter een verplichting tot het insturen van EDM opleggen, daarom blijft de EDM-functionaliteit gehandhaafd in Profit.

HRM-instellingen eerstedagsmelding vastleggen

Profit kan automatisch een EDM aanmaken bij het in dienst melden van nieuwe medewerkers en de EDM-regels automatisch klaarzetten.

HRM-instellingen eerstedagsmelding vastleggen:

  1. Ga naar: HRM / Beheer / Instellingen.
  2. Ga naar het tabblad: HRM.
  3. Vink de volgende velden aan:
    • EDM automatisch genereren bij in dienst melden
    • EDM na aanmaken direct klaarzetten
  4. Richt de Communicatieservice in.
Zie ook

Process

Medewerker

Work area

HRM