Functies bij werkgever importeren

Je kunt de functies bij een werkgever importeren. Als bij een werkgever veel functies voorkomen, is dit de snelste werkwijze.

Je importeert functies met HRM / Beheer / Import HRM / Functie.

Let op: 

Test het importeren van gegevens altijd in een testomgeving.

Voorbeeld: 

Dit importbestand staat al voor je klaar en heeft de volgende inhoud:

Functie;Omschrijving;Functietype;Type

CEO;CEO;CEO;CEO

CFO;CFO;CFO;CFO

DIREC;Directeur;DIR;Directeur

MNG;Manager;MAN;Manager

(Niet alle regels worden getoond.)

Importdefinitie toevoegen en bestand importeren:

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Import HRM / Functie.
 2. Selecteer Import via nieuw aan te maken definitie.
 3. Klik op: Volgende.
 4. Klik op de zoekknop en selecteer het importbestand.
 5. Stel de importopties in:
  • Klik op de zoekknop bij Bestand met afgekeurde regels en vul een naam in voor regels die niet ge├»mporteerd kunnen worden. Gebruik bijvoorbeeld de originele naam, aangevuld met -afgekeurd-log.csv.
  • Vink Basis fout informatie in het bestand achter de regel toevoegen aan. Hierdoor wordt fout-informatie in het logbestand bij de foutieve importregel getoond.
  • Vink UTF-8 met scheidingstekens aan en vul als scheidingsteken een ';' (puntkomma) in.
  • Vink Eerste regel bevat kolomnamen aan.
 6. Klik op: Volgende

  Profit toont een lijst met te importeren velden.

 7. Koppel de velden:
 8. Klik op: de regel Werkgever.

  Het veld Werkgever is een verplicht veld (gele achtergrond) maar dit veld zit niet in het importbestand. Daarom geef je voor dit veld een vaste waarde op in de importdefinitie. Hierdoor zal Profit dit veld bij elke te importeren regel vullen met deze waarde.

 9. Selecteer rechts Vaste waarde en selecteer de werkgever, zoals in de afbeelding.

  Behalve Vaste waarde kun je nog veel meer importinstellingen per veld vastleggen.

  Je bent nu klaar met de veldkoppelingen.

 10. Klik tweemaal op Volgende.
 11. Geef de importdefinitie een correcte omschrijving.
 12. Klik op: Volgende.
 13. Klik op: Controle. Profit meldt of er fouten zijn aangetroffen, omdat het veldtype van een te importeren veld niet overeenkomt met het veldtype in Profit. Profit controleert bijvoorbeeld of een tekstveld aan een tekstveld is gekoppeld en een j/n-veld aan een j/n-veld. Ondanks deze controle kunnen er bij de werkelijke import nog andere fouten geconstateerd worden.
 14. Klik op: Opslaan en sluiten.
 15. Klik op: Voltooien.

  Profit importeert de gegevens. Als dit correct is verlopen, geeft Profit de melding Import uitgevoerd. Sluit de import-wizard af.