thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Opbouw perioderecht over geboorte- of betaald ouderschapsverlof

In sommige regelingen geldt dat bij geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof geen sprake is van verlofopbouw van bijvoorbeeld wettelijk verlof. Daarom beschik je over de volgende twee instellingen bij de verlofsoort:

 • Opbouw perioderecht over geboorteverlof
 • Opbouw perioderecht over betaald ouderschapsverlof

Voorbeeld

Er mag wel wettelijk verlof worden opgebouwd als de medewerker aanvullend geboorteverlof of het wettelijke betaalde ouderschapsverlof geniet, maar over die uren mag niet het bovenwettelijke verlof en de ADV uren worden opgebouwd.

Hieronder een voorbeeld van de situaties waarin wel en niet verlof mag worden opgebouwd:

 

Aanvullend geboorteverlof

Betaald ouderschapsverlof

Onbetaald ouderschapsverlof

Wettelijk verlof

Bovenwettelijk verlof

ADV uren

Voor onbetaald ouderschapsverlof geldt dat hier nooit verlof over opgebouwd wordt.

Voor de juiste werking bij aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof van bovenstaand voorbeeld moet je de onderstaande instellingen doen:

 

Opbouw perioderecht bij geboorteverlof

Opbouw perioderecht bij betaald ouderschapsverlof

Wettelijk verlof

Ja

Ja

Bovenwettelijk verlof

Nee

Nee

ADV uren

Nee

Nee

Opbouw perioderecht inrichten:

Let op!

Bij het toevoegen van een verlofsoort zijn beide velden automatisch aangevinkt.

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 4. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 5. Ga naar het tabblad: Verlof.
 6. Klik op: Nieuw.
 7. Vul de begindatum in.
 8. Selecteer het type verlof V (Verlof), A (ATV), O (Wel aanwezig) of W (Wettelijk).

  Bij de andere typen verlof is het niet mogelijk om de velden aan te vinken.

 9. Klik op: Volgende.
 10. Vink Verlofsaldo bijhouden aan als dit nog niet het geval is.

  Je kunt dit veld niet uitvinken in de eigenschappen van een verlofsoort, als de verlofsoort gebruikt wordt voor samengesteld verlof.

 11. Selecteer de Methode 0 (Opbouw en opname o.b.v. HRM - prorata) of 3 (Opbouw en opname o.b.v. HRM - ziekenhuizen CAO).
 12. Selecteer Gelimiteerd o.b.v. saldo in verlofperiode (geldig op begindatum) bij Negatief verlofsaldo.

  Het saldo van de huidige verlofperiode moet toereikend zijn voor de medewerker om verlof op te nemen. Hierbij wordt gekeken naar het saldo van de verlofperiode die hoort bij de begindatum van de verlofaanvraag. Hiermee moet de medewerker in de huidige verlofperiode voldoende verlofrecht opbouwen (de hele verlofperiode telt mee), voordat de medewerker verlof kan opnemen.

 13. Vink één of beide velden uit:
  • Opbouw perioderecht over geboorteverlof
  • Opbouw perioderecht over betaald ouderschapsverlof
 14. Klik op: Voltooien.
 15. Klik op: Ja. Je herberekent het verlofrecht.

Process

Verlof

Work area

HRM