thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Spaarverlof inrichten

Als je een medewerker voor extra uren inroostert en je wilt dat deze extra uren opgespaard worden in een apart verlofsaldo, dan richt je spaarverlof in.

Het spaarverlof wordt aan het begin van het verlofjaar in één keer toegekend aan de medewerker. De medewerker mag zelf bepalen wanneer het verlof wordt besteed. De opgebouwde uren moet de medewerker opnemen binnen het kalenderjaar waarin ze opgebouwd zijn. Als de medewerker dat niet doet, komen de opgebouwde uren te vervallen.

Inhoud

Verlofsoort Spaarverlof toevoegen

Je voegt een aparte verlofsoort toe die per cao/arbeidsvoorwaarde één keer mag voorkomen. Profit zal deze verlofsoort automatisch gebruiken voor de opbouw van het ATV-saldo op basis van een niet-gespecificeerd rooster.

Prioritering vastleggen

Voor het vastleggen van een verlofreeks, richt je de prioritering van verlof in. Na het inrichten van de prioritering kun je overlappende verlofboekingen vastleggen. De prioritering bepaalt hoe Profit met het overlappende verlof overweg moet gaan.

Voorbeeld:

Een medewerker heeft elke vrijdagmiddag ouderschapsverlof. Als je geen prioritering inricht dan moet de medewerker om het ouderschapsverlof heen de vakantie boeken. Hierdoor legt de medewerker meerdere verlofboekingen vast voor de vakantie, wat erg bewerkelijk is.

Om dit te voorkomen richt je de prioritering in van Type verlof. Je geeft het ouderschapsverlof een hogere prioriteit dan vakantie. Als de medewerker vakantie vastlegt, trekt Profit door de prioritering de uren van het ouderschapsverlof af van de vakantie.

Je kunt de prioritering als volgt inrichten:

 • 1. Ouderschapsverlof
 • 2. ATV
 • 3. Wel aanwezig
 • 4. Bijzonder verlof
 • 5. Tijd voor tijd
 • 6. Feestdagenverlof
 • 7. Wettelijk Verlof
 • 8. Vakantie
 • 9. Onbetaald verlof

  Je geeft ATV een hogere prioriteit dan wettelijk verlof en vakantie. Als je dit niet doet, heeft dit invloed op het aantal uren verlof van de ATV-boeking die Profit automatisch genereert bij een verlofboeking die samenvalt met ATV-opbouw.

Type verlof toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Inrichting / Type verlof.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Voeg de verlofsoort Spaarverlof toe met de code SV.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Wijzig eventueel de prioriteit.
 6. Klik op: Voltooien.

Verlofsoort toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 4. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 5. Ga naar het tabblad: Verlof.
 6. Klik op: Nieuw
 7. Vul de begindatum in.
 8. Selecteer Spaarverlof bij Type verlof.
 9. Selecteer ATV op basis van wisselend arbeidspatroon bij Basisverloftype.

  Je vult geen perioderecht in.

 10. Klik op: Volgende.
 11. Vul de overige instellingen in.
 12. Klik op: Voltooien.
 13. Klik op: Ja.
Extra uren voor spaarverlof toevoegen bij medewerker

Als je een medewerker voor extra uren wilt inroosteren en je wilt dat deze extra uren opgespaard worden in een apart verlofsaldo, dan vul je de extra uren bij ATV-uren per week in het rooster van de medewerker.

Voor InSite richt je dit veld in bij de profielen voor het aanmaken en beoordelen van een roosterwijziging. Het veld is beschikbaar in de context Mdw./rooster.

Rooster wijzigen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Rooster.
 4. Open de eigenschappen van het actuele rooster. 
 5. Vul het aantal extra uren in bij ATV-uren per week.

  Als je het veld niet kunt vullen, dan heeft de medewerker een gespecificeerd rooster. Na het verwijderen van de waarde in het veld Standaardrooster, kun je Wisselend arbeidspartoon aanvinken. Hierna kun je extra uren invullen bij ATV-uren per week.

 6. Klik op: OK.

Process

Verlof

Work area

HRM