thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verlofrecht berekenen o.b.v. projectnacalculatie

Als sprake is van verlofrechtberekening op basis van projectnacalculatie, dan is de wijze van berekenen anders dan bij de standaard wijze. Deze beschrijving heeft betrekking op de berekening van het verlofrecht per medewerker, als in het type verlof een van de volgende rekenmethoden is gekozen:

 • Verlofrecht (opbouw) obv. nacalculatie
 • Verlof (opbouw) o.b.v. nacalculatie, verlof (opname) via HRM

  Het verlofrecht wordt bij deze methoden opgebouwd op basis van de nacalculatie in Profit Projecten.

 • Verlofrecht (opbouw) o.b.v. nacalculatie (excl. Uurtype 'Verzuim')
 • Verlof (opbouw) o.b.v. nacalculatie (excl. Uurtype ‘Verzuim’), verlof (opname) via HRM

  Het verlofrecht wordt in deze gevallen opgebouwd op basis van de nacalculatie in Profit Projecten. Uren die geboekt zijn op een urenrsoort van het type Verzuim tellen echter niet mee. Deze methode kun je toepassen bij ATV.

Het verlofrecht wordt altijd berekend per type verlof per verlofperiode. In veel organisaties is de verlofperiode gelijk aan een kalenderjaar, maar je kunt ook verlofperioden per kwartaal gebruiken of een gebroken boekjaar.

Profit zal het verlofsaldo herberekenen bij het boeken van de urenregels of bij het accorderen. Dit hangt af van de eigenschappen van het type verlof.

Verlofrecht berekenen

Bij de berekening van het verlofrecht gebruikt Profit de volgende gegevens:

 • Basisverlofrecht van het type verlof (cao)

  Dit is het recht op verlof in uren bij een fulltime dienstverband.

 • Werkzame uren verlofperiode = Aantal werkdagen in verlofperiode * aantal uur per week (cao) / aantal dagen per week (cao)
 • Totaal aantal uren dat recht geeft op verlof = het totaal aantal uren, geboekt in de nacalculatie, op urensoorten die recht geven op verlof.

  Je kunt per urensoort aangeven, of deze recht geeft op verlofopbouw. Bij urensoorten als Productie, Ziek en Verlof zal dit het geval zijn, bij ATV niet.

Het verlofrecht wordt als volgt berekend:

Perioderecht (basisrecht) = (Uren nacalculatie / Werkzame uren verlofperiode) * Basisverlofrecht (cao)

Perioderecht (extra verlofrecht) = (Uren nacalculatie / Werkzame uren verlofperiode) * Extra verlofrecht (cao)

Voorbeeld: 

Het verlofrecht per type verlof is als volgt ingesteld:

 • Vakantie: 200 uren (25 dagen) per jaar
 • ATV: 64 uren (8 dagen) per jaar

  De cao bevat een werkweek van 40 uur per week. Het aantal uren per jaar van een fulltime medewerker bedraagt 260 * 40 / 5 = 2.080 uren.

  Een bepaalde medewerker heeft in januari in de nacalculatie 156 uren geboekt die recht geven op verlof. Dit leidt tot de volgende verlofopbouw:

 • Vakantie: 156 / 2.080 x 200 = 15 uren.
 • ATV: 156 / 2.080 x 64 = 4,8 uren.

  Let op: 

  Profit berekent op de bovenstaande manier het perioderecht bij elke type verlof, tenzij de medewerker op basis van zijn dienstbetrekking geen recht heeft op vakantie of ATV. Dit is aangegeven in de eigenschappen van het soort dienstbetrekking in de cao/arbeidsvoorwaarde.

  Bij deze methode ontstaan geen verlofboekingen bij de medewerker. Profit werkt het perioderecht bij na elke boeking in de nacalculatie.

Process

Verlof Nacalculatie

Work area

HRM