Hoe betaal ik een voorschot op de vakantietoeslag uit?

Hiervoor is de looncomponent 100.002.023 'Voorschot vakantietoeslag' beschikbaar. Je kunt via HRM / Payroll / Boeken loonmutatie een voorschot boeken voor de medewerker.

Bij uitbetaling van de vakantietoeslag wordt de geboekte waarde in mindering gebracht.

Let op:

Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.