thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vooruitbetaling vakantietoeslag

Sommige vakantietoeslag regelingen kennen een vooruitbetaling, omdat de uitbetaling vóór het einde van de opbouwperiode plaatsvindt. De vooruitbetaling vindt plaats op basis van het laatste rooster in de uitbetalingsperiode. In sommige situaties is het wenselijk om de vooruitbetaling te kunnen beïnvloeden, omdat bij uitbetaling al bekend is dat de medewerker minder gaat werken of onbetaald (ouderschaps)verlof gaat opnemen.

In de Profit CAO en Basis CAO zijn hiervoor de volgende looncomponenten aanwezig:

  • 100.002.552 'Vakantietoeslag: Parttime% bij vooruitbetalen'

Op deze looncomponent kan je in de genoemde situatie een afwijkend parttime percentage boeken. Het parttime% dat je op deze component boekt, wordt voor de resterende perioden gebruikt.

Voorbeeld:

Een medewerker werkt fulltime, tegen een vast salaris van 3000 euro per maand, en krijgt vakantietoeslag in periode 5, over de opbouw van periode 1 t/m 12.

In mei wordt dan aan vakantietoeslag uitbetaald: 3000 * 8% * 5 opgebouwde perioden van 100% + 3000 * 8% * 7 vooruitbetaalde perioden van 100% = 2880 euro vakantietoeslag.

Voorbeeld:

Als bekend is dat de medewerker in september en oktober een maand met onbetaald verlof gaat, dan kan op deze looncomponent geboekt worden: 71,43%. Er wordt in de resterende 7 perioden namelijk maar 5 * 100% opgebouwd en 2 * 0%, dus boek je: 500 / 7 = 71,43%.

Profit betaalt dan in mei uit: 3000 * 8% * 5 opgebouwde perioden van 100% + 3000 * 8% * 7 vooruitbetaalde perioden van 71,43% = 2400 euro vakantietoeslag.

Let op:

De aanpassing van het vooruitbetaalde bedrag heeft geen enkele consequenties voor de definitieve afrekening in (bovenstaand voorbeeld) van periode 12. Die is altijd correct. Als er te weinig wordt vooruit betaald, dan volgt er in periode 12 nog een extra betaling. Is er teveel uitbetaald, dan volgt er een inhouding.

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll