thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Herrekening van vakantietoeslag raadplegen

Vaak is de vraag 'Waarom herrekent Profit de uitbetaalde vakantietoeslag?'. Profit herrekent de uitbetaalde vakantietoeslag als dit is ingericht in de looncomponent voor de vakantietoeslag.

De parameter 'Soort herrekening' heeft alleen een functie als de 'Periode uitbetalen' ligt voor de 'Opbouw tot en met periode' en de methode 'Opbouw Grondslag' is. Als de betaling van de vakantietoeslag is gebaseerd op een periode die niet de laatste periode van het jaar van opbouw is, dan kan het zijn dat bij herrekening in een latere periode van het jaar van opbouw een ander bedrag aan vakantietoeslag wordt berekend.

Herrekening vindt plaats over het tijdvak van de periode ná 'Periode uitbetalen' tot en met 'Opbouw tot en met periode'. Als de medewerker in dit tijdvak uit dienst gaat wordt in plaats van 'Opbouw tot en met periode' de laatste periode gebruikt dat de medewerker in dienst is. Herrekening vindt plaats in de laatste periode van het jaar van opbouw, tenzij een medewerker uit dienst gaat of als in de methode anders aangegeven is.

Bij medewerkers waar het veld Rooster toepassen in Payroll niet is aangevinkt op het tabblad Salaris, betaalt Profit op het alleen de opgebouwde grondslag uit. Op het einde van het jaar van opbouw wordt dan het bedrag uitbetaald vanaf de periode bij 'Periode uitbetalen' tot het einde van het jaar van opbouw. Dit gebeurt omdat de 'Grondslag deze periode' gebruik maakt van het parttime percentage dat deze medewerkers niet hebben.

Herrekenmethode raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 4. Ga naar het tabblad: Parameter.

  Je ziet de parameter 'Soort herrekening'. Deze kan een van de volgende waarden bevatten:

  • Geen herberekening

   Bij deze methode wordt er alleen vakantietoeslag uitbetaald aan medewerkers die na 'Periode uitbetalen' in dienst zijn gekomen.

  • Herberekening parttime percentage

   Bij deze methode wordt aan de hand van de cumulatie 'Opbouw parttime percentage' de vakantietoeslag over het herrekentijdvak opnieuw berekend en vergeleken met wat er op 'Periode uitbetalen' is betaald. Het verschil wordt uitbetaald of ingehouden.

  • Herberekening parttime percentage en salaris

   Bij deze methode wordt aan de hand van de cumulatie van de 'Opbouw grondslag' het verschil uitbetaald of ingehouden met het vooruitbetaalde op 'Periode uitbetalen'.

  • Herberekening parttime percentage en nieuwe medewerkers uitbetalen in voorlaatste periode

   Bij deze methode wordt in de periode vóór 'Opbouw tot en met periode' een extra herrekening gedaan, volgens methode 2 en in de periode vàn 'Opbouw tot en met periode' een herrekening volgens methode 3.

Zie ook

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll