thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

ZVW (tot en met 2012)

Let op:

Onderstaande beschrijving geldt tot en met 2012.

Vanaf 2013 is door de invoering van de Uniformering Loonbegrip de looninrichting gewijzigd. Raadpleeg hiervoor het artikel ZVW (vanaf 2013).

Met ingang van 1 januari 2006 is er nog maar één wettelijk zorgverzekeringsstelsel. Dit stelsel geldt voor alle inwoners van Nederland en voor niet-ingezetenen die in verband met in Nederland verrichte arbeid Nederlandse loonbelasting verschuldigd zijn.

Inhoud

Beschrijving

De ZVW (Zorgverzekeringswet) wordt gefinancierd met rijksbijdragen, nominale premies (door de verzekerde direct te betalen aan de verzekeraar) én inkomensafhankelijke bijdragen. De (meeste) verzekerden zijn een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd naast de nominale premie die zij aan de verzekeraar betalen. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt geheven door de Belastingdienst. Voorzover het inkomsten uit dienstbetrekking betreft, moet de werkgever de bijdrage inhouden en afdragen aan de Belastingdienst via de loonaangifte. De werkgever is vervolgens verplicht het bedrag van de inkomensafhankelijke bijdrage aan de werknemer te vergoeden. Over de verplichte werkgeversbijdrage moet de werkgever loonheffing inhouden en afdragen.

Normale ZVW berekening

Let op:

Onderstaande beschrijving geldt tot en met 2012.

Vanaf 2013 is door de invoering van de Uniformering Loonbegrip de looninrichting gewijzigd. Raadpleeg hiervoor het artikel ZVW (vanaf 2013).

In de Profit CAO en Basis CAO zijn hiervoor de volgende looncomponenten aanwezig:

 • 100.005.012 'ZVW Premie'
 • 100.005.011 'ZVW Werkgeversbijdrage'
 • 100.005.019 'ZVW Extra Werkgeversbijdrage'
 • 100.005.502 'ZVW Maximum'
 • 100.008.110 'ZVW Nominale premie'

  Let op:

  Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

ZVW Premie

De looncomponent 100.005.012 'ZVW Premie' berekent de inkomensafhankelijke ZVW Premie op basis van de grondslag ZVW. De looncomponent is een netto inhouding. Het premiepercentage is afhankelijk van de waarde in het veld Zvw bij de instantie Belastingdienst bij de medewerker.

Profit berekent de looncomponent 100.005.012 'ZVW Premie' volgens de Rekenregel 10.045: VCR methode premieberekening. De rekenregel rekent conform de VCR-methode. Meer informatie over de VCR-methode vind je op de website van de Belastingdienst.

Door het cumulatief rekenen is het mogelijk dat de periode grondslag lager ligt dan de cumulatieve premiegrondslag waarmee Profit rekent.

Voorbeeld:

In juni kan deze situatie ontstaan doordat je in mei vakantietoeslag uitbetaalt. De periode grondslag kan hierdoor lager liggen dan de cumulatieve premiegrondslag.

ZVW Werkgeversbijdrage

De looncomponent 100.005.011 'ZVW Werkgeversbijdrage' heeft precies dezelfde waarde als de ZVW premie en wordt berekend als de vink Gemoedsbezwaard bij de instantie Belastingdienst niet aanstaat. De looncomponent is een fiscale bijtelling die niet meetelt voor de werknemersverzekeringen. Er bestaan situaties waarin je niet verplicht bent om de werkgeversbijdrage ZVW te vergoeden. Zie hiervoor het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. Geef in dit geval de parameter 'Werkgeversbijdrage vergoeden' de waarde Nee.

ZVW Extra Werkgeversbijdrage

Het is toegestaan om als werkgever een hogere bijdrage aan een medewerker te geven dan het bedrag van de ZVW Premie. Boek dit meerdere op de looncomponent 100.005.019 'ZVW Extra Werkgeversbijdrage'. Dit bedrag telt mee als brutoloon. Als je één fulltime bedrag voor alle medewerkers wilt ingeven, dan kun je de parameter 'Parttime % toepassen' de waarde Ja geven. Het bedrag wordt dan voor parttimers doorgerekend naar een parttime bedrag.

ZVW Maximum

De maximering gaat eerst over de grondslag van het normale tarief en dan pas over de grondslag van het verlaagde tarief.

ZVW Nominale premie

Je mag als werkgever de nominale premie voor de medewerkers inhouden en afdragen. Je kunt de looncomponent 100.008.110 'ZVW Nominale premie' op meerdere manieren gebruiken:

Het totaalbedrag van de polis per periode invullen:

 • Als je het volledige bedrag van de ZVW polis (nominale + aanvullende premie voor alle verzekerden) wilt invullen, vul je de parameter 'Totaalbedrag' per medewerker in.

De nominale premie bij de werkgever en een aanvulling bij medewerker invullen:

 • Als je een collectieve verzekering hebt afgesloten, boek je het nominale premiebedrag per verzekerde per jaar op de parameter 'ZVW Jaarbedrag' op werkgeverniveau.
 • Geef het aantal verzekerden in op de parameter 'ZVW Aantal verzekerden' bij de medewerker.
 • Geef het totale jaarbedrag aan aanvullende verzekeringspremies in op de parameter 'ZVW Aanvullende premie' bij de medewerker.
 • De formule is: ( ZVW Jaarbedrag / Aantal perioden in jaar )* ZVW Aantal verzekerden + (ZVW Aanvullende premie / Aantal perioden in jaar)

De nominale premie en de aanvulling bij de medewerker

 • Als je geen collectieve verzekering hebt afgesloten, boek je het nominale premiebedrag per verzekerde per jaar op de parameter 'ZVW Jaarbedrag' op het medewerkerniveau.
 • Geef het aantal verzekerden in op de parameter 'ZVW Aantal verzekerden' bij de medewerker.
 • Geef het totale jaarbedrag aan aanvullende verzekeringspremies in op de parameter 'ZVW Aanvullende premie' bij de medewerker.
 • De formule is: ( ZVW Jaarbedrag / Aantal perioden in jaar )* ZVW Aantal verzekderden + (ZVW Aanvullende premie / Aantal perioden in jaar)
 • Let op: deze situatie zal zich weinig voordoen. Een individuele verzekering per medewerker zal meestal via de acceptgiro lopen en niet via de loonadministratie.

Zie ook

Basis van de ZVW op de loonstrook

Let op:

Onderstaande beschrijving geldt tot en met 2012.

Vanaf 2013 is door de invoering van de Uniformering Loonbegrip de looninrichting gewijzigd. Raadpleeg hiervoor het artikel ZVW (vanaf 2013).

De looncomponent 100.005.012 'ZVW Premie' berekent de inkomensafhankelijke ZVW Premie op basis van de grondslag ZVW. De looncomponent is een netto inhouding. Het premiepercentage is afhankelijk van de waarde in het veld Zvw bij de instantie Belastingdienst bij de medewerker.

Profit berekent de looncomponent 100.005.012 'ZVW Premie' volgens de Rekenregel 10.045: VCR methode premieberekening. De rekenregel rekent conform de VCR-methode. Meer informatie over de VCR-methode vind je op de website van de Belastingdienst.

Door het cumulatief rekenen is het mogelijk dat de periode grondslag lager ligt dan de cumulatieve premiegrondslag waarmee Profit rekent.

Voorbeeld:

Basis van de ZVW op de loonstrook

Zie ook

Maximum ZVW

Let op:

Onderstaande beschrijving geldt tot en met 2012.

Vanaf 2013 is door de invoering van de Uniformering Loonbegrip de looninrichting gewijzigd. Raadpleeg hiervoor het artikel ZVW (vanaf 2013).

Profit berekent de maximering via:

 • 100.005.502 'ZVW Maximum'

  Dit looncomponent gebruik je tot en met 2012.

 • 100.005.518 'ZVW maximum werkgeversheffing'

  Dit looncomponent gebruik je vanaf 2013.

  Let op:

  Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Maximum van de ZVW berekenen zonder loontijdvak

Als een medewerker met een salaris ver boven het maximum een paar maanden met onbetaald verlof gaat, is er geen loontijdvak ZVW voor de betreffende maanden. Hierdoor verhoogt Profit het maximum niet. Een medewerker kan hierdoor een naheffingsaanslag krijgen over de ZVW, omdat Profit in de maanden waarin de medewerker wel werkt, de ZVW over het maximum berekent. Hetzelfde geldt wanneer je een DGA pas in december verloont en het loontijdvak voor dat jaar een maand is.

Je voorkomt dit door:

 • Tot en met 2012: in de looncomponent 100.005.515 'Loontijdvak ZVW' de parameter Geforceerd tijdvak toe te passen over de perioden waar geen loontijdvak voor de ZVW wordt berekend.
 • Vanaf 2013: in de looncomponent 100.005.522 'Loontijdvak ZVW werkgeversheffing' de parameter Geforceerd tijdvak toe te passen over de perioden waar geen loontijdvak voor de ZVW wordt berekend.

ZVW bij salaris en uitkering in één loonberekening

Let op:

Onderstaande beschrijving geldt tot en met 2012.

Vanaf 2013 is door de invoering van de Uniformering Loonbegrip de looninrichting gewijzigd. Raadpleeg hiervoor het artikel ZVW (vanaf 2013).

Als in één loonberekening zowel salaris als een uitkering wordt berekend, kun je te maken krijgen met twee verschillende ZVW-percentages. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een DGA. De hoofdregel is dat alle looncomponenten volgens het normale tarief berekend worden, met uitzondering van de looncomponenten voor pensioen en andere uitkeringen. De looncomponenten voor pensioenen en andere uitkeringen mogen namelijk tegen een verlaagd tarief berekend worden. De volgende looncomponenten verzorgen in Profit Payroll de verlaagde premieberekening van de ZVW als salaris en uitkering in één loonberekening plaatsvinden:

 • 100.005.026 'ZVW Premie Verlaagd'
 • 100.005.011 'ZVW Werkgeversbijdrage Verlaagd'
 • 100.005.505 'ZVW Maximum Verlaagd'
 • 100.005.502 'ZVW Maximum'

  Let op:

  Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

ZVW Premie Verlaagd

De looncomponent 100.005.026 'ZVW Premie Verlaagd' berekent de inkomensafhankelijke ZVW Premie op basis van de grondslag 'ZVW'. De looncomponent is een netto inhouding. Het premiepercentage is afhankelijk van de waarde in het veld Zvw bij de instantie Belastingdienst bij de medewerker.

ZVW Werkgeversbijdrage Verlaagd

De looncomponent 100.005.011 'ZVW Werkgeversbijdrage Verlaagd' heeft precies dezelfde waarde als de looncomponent 100.005.026 'ZVW Premie Verlaagd' en wordt berekend als de vink Gemoedsbezwaard bij de instantie Belastingdienst niet aanstaat. De looncomponent is een fiscale bijtelling die niet meetelt voor de werknemersverzekeringen. Er bestaan situaties waarin je niet verplicht bent om de werkgeversbijdrage ZVW te vergoeden. Zie hiervoor het handboek Loonheffingen van de Belastingdienst. Geef in dit geval de parameter Werkgeversbijdrage vergoeden de waarde Nee.

ZVW Maximum Verlaagd

De looncomponent berekent het maximum premieloon ZVW Verlaagd. Deze is alleen van toepassing als er een combinatie is van loon dat in de grondslag 'Loon ZVW Normaal' telt en loon dat in de grondslag 'Loon ZVW Verlaagd' telt.

Berekenwijze: Cumulatief 'Maximum ZVW Totaal' - Cumulatieve premieloon 'Loon ZVW Normaal' - Cumulatief 'Maximum ZVW Verlaagd' t/m vorige periode.

ZVW Maximum

De maximering gaat eerst over de grondslag van het normale tarief en dan pas over de grondslag van het verlaagde tarief.

ZVW teruggave vorig jaar

Let op:

Omdat wij vanaf 2014 de looncomponent 100.005.041 'Teruggaaf gedifferentieerde premie WGA vorig jaar' hebben gedeactiveerd, kun je bij de salarisverwerking de melding krijgen dat een looncomponent niet berekend kan worden. Dit betreft dan vermoedelijk looncomponent 100.005.042 'Teruggaaf werknemersverzekeringen vorig jaar'. Omdat wij deze looncomponent standaard niet-geactiveerd uitleveren, heeft de activeringsparameter van deze looncomponent een waarde op klantniveau. Je kunt deze looncomponent deactiveren per 31-12-2013, omdat als onderdeel van de Wet Uniformering Loonbegrip de teruggave werknemersverzekeringen vanaf het jaar 2013 is komen te vervallen.

In uitzonderlijke gevallen kan er nog sprake zijn van herrekeningen uit 2012 of eerder. Dit kun je rechtstreeks in de financiële administratie verwerken.

De terugbetalingsregeling voor ZVW van het vorige jaar is alleen van toepassing op medewerkers met minimaal twee werkgevers, omdat zij bij beide werkgevers samen meer ZVW kunnen betalen dan het maximum, zonder dat de werkgevers dat van elkaar weten. Dit vindt éénmaal per jaar plaats in de periode waarin het bedrag door de belastingdienst aan de werkgever wordt betaald.

Looncomponenten

In de Profit CAO en Basis CAO zijn hiervoor de volgende looncomponenten aanwezig:

 • 100.005.034 'ZVW Teruggave van teveel ingehouden bijdrage vorig jaar'
 • 100.005.035 'ZVW Teruggave vorig jaar'
 • 100.005.036 'ZVW Teruggave vorig jaar (saldering negatief)'

  Let op:

  Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

ZVW teruggave in Profit

De werkgever heeft de verplichting om een ZVW Werkgeversbijdrage te leveren, die gelijk is aan de ZVW premie. Hierdoor heeft de ZVW premie de medewerker niets gekost, afgezien dat over de ZVW Werkgeversbijdrage loonheffing is berekend. De ZVW teruggave dient daarom niet betaald te worden aan de medewerker, maar er dient wel een fiscale correctie plaats te vinden.

Deze fiscale correctie neemt de werkgever mee in de periode waarin de belastingdienst overgaat tot terugbetalen. Hier ontstaat het probleem dat de medewerker reeds uit dienst kan zijn óf dat de fiscale correctie leidt tot positieve loon voor loonheffing. Als de medewerker nog in dienst is en de waarde lager is dan de loon voor loonheffing, dan vindt deze fiscale correctie plaats via de loonaangifte. Is dit niet het geval, dan vindt deze fiscale correctie plaats via de inkomstenbelasting van de medewerker.

Voor beide situaties maak je een berekening in Profit. Het verschil tussen het corrigeren via de loonaangifte en het corrigeren via de inkomstenbelasting, betekent ook dat de loonstaat anders opgebouwd wordt. Je boekt de waarde, die terugbetaald wordt voor de betreffende medewerker, via HRM / Payroll / Boeken loonmutatie op de looncomponent 100.005.034 'ZVW Teruggave van teveel ingehouden bijdrage vorig jaar'. Doordat Profit automatisch bepaalt of de correctie via loonaangifte of inkomstenbelasting verloopt, heb je hier geen omkijken naar.

Let op:

Voor een medewerker die uit dienst is voeg je een nabetalingscontract toe, om de teruggave van ZVW van het vorige jaar te boeken.

Werking looncomponent 'ZVW Teruggave van teveel ingehouden bijdrage vorig jaar'

Op de looncomponent 100.005.034 'ZVW Teruggave van teveel ingehouden bijdrage vorig jaar' boek je het bedrag wat aan de werkgever wordt betaald door de belastingdienst. Afhankelijk van de situatie wordt één van de volgende looncomponenten in de loonberekening gebruikt:

 • 100.005.035 'ZVW Teruggave vorig jaar'
 • 100.005.036 'ZVW Teruggave vorig jaar (saldering negatief)'

In de situatie dat een medewerker niet meer in dienst is, overleden of in de periode van betaling te weinig loon loonheffing heeft, wordt automatisch looncomponent 100.005.036 'ZVW Teruggave vorig jaar (saldering negatief)' gebruikt voor de berekening, omdat een andere aansturing van de loonstaat en loonaangifte nodig is.

In deze situatie vindt verrekening plaats via de aangifte Inkomstenbelasting (iedere medewerker die twee of meer werkgevers tegelijkertijd heeft, krijgt verplicht een aangiftebiljet voor de IB).

In overige situaties vindt de berekening plaats via de looncomponent 100.005.035 'ZVW Teruggave vorig jaar'.

Werking looncomponent 'ZVW Teruggave vorig jaar'

De looncomponent 100.005.035 'ZVW Teruggave vorig jaar' berekent of de loonheffing over de waarde van de ZVW die wordt terugbetaald wel volgens de regels van de belastingdienst kan worden terugbetaald aan de medewerker via de salarisadministratie. Dit gebeurt aan de hand van het geboekte bedrag op looncomponent 100.005.034 'ZVW Teruggave van teveel ingehouden bijdrage vorig jaar'.

Indien verrekening via loon loonheffing niet kan plaatsvinden, wordt looncomponent 100.005.036 'ZVW Teruggave vorig jaar (saldering negatief)') gebruikt voor de berekening en wordt het bedrag als negatief loon verwerkt, met de bedoeling dat dit via de inkomstenbelasting weer wordt rechtgetrokken.

Werking looncomponent 'ZVW Teruggave vorig jaar (saldering negatief)'

De looncomponent 100.005.036 'ZVW Teruggave vorig jaar (saldering negatief)' berekent of de loonheffing over de waarde van de ZVW die wordt terugbetaald niet volgens de regels van de belastingdienst kan worden terugbetaald aan de medewerker via de salarisadministratie. Dit gebeurt aan de hand van het geboekte bedrag op looncomponent 100.005.034 'ZVW Teruggave van teveel ingehouden bijdrage vorig jaar'.

Indien verrekening via de loon loonheffing wel kan plaatsvinden, wordt looncomponent 100.005.035 'ZVW Teruggave vorig jaar' gebruikt voor de berekening.

Als de looncomponent 100.005.036 'ZVW Teruggave vorig jaar (saldering negatief)' gecorrigeerd wordt in de laatste periode van het jaar zonder dat er iets gewijzigd, dan verwerk je deze correctie op de volgende manier:

 • Medewerker is nog in dienst

  Als de waarde van de correctie lager is dan de loon voor loonheffing, dan kan deze fiscale correctie plaats vinden via de loonaangifte. Is dit niet het geval, dan zal deze fiscale correctie verwerkt moeten worden via de IB-aangifte van de medewerker.

 • Medewerker is uit dienst

  De medewerker de correctie verrekenen via de IB-aangifte.

Voorbeeld berekeningen

Hieronder staan een aantal voorbeeld berekeningen.

Voorbeeld berekening ZVW teruggave:

Voorbeeld berekening ZVW teruggave groter dan loon voor loonheffing:

Voorbeeld berekening ZVW teruggave bij nabetalingscontract:

Salderingsregeling

De salderingsregeling is in het leven geroepen voor de situatie dat werkgevers op grond van afspraken van vóór 1 januari 2006 hun werknemers de vergoeding voor de particuliere ziektekosten moeten doorbetalen. Want werkgevers zijn sinds 1 januari óók verplicht de werknemers de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) te vergoeden, zodat dit tot een dubbele vergoeding kan leiden.

Door de salderingsregeling kun je onder voorwaarden de vergoeding uit de lopende afspraken aftrekken van de vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw die je moet doen. Op die manier maak je geen dubbele kosten. Je mag daarbij alleen het deel van de vergoeding voor de oude verzekering die vergelijkbaar is met de huidige basisverzekering salderen met de inkomensafhankelijke bijdrage. Als bijvoorbeeld een afspraak bestaat over een vergoeding voor een aanvullende verzekering, dan komt dat deel niet in aanmerking voor saldering.

Als je niet kunt bepalen welk deel van de bestaande vergoeding bedoeld is voor het basispakket en welk deel voor een aanvullende verzekering, dan mag je maximaal de standaardpremie voor de zorgverzekering van de vergoeding voor de Zvw aftrekken.

In de Profit CAO en Basis CAO zijn hiervoor de volgende looncomponenten aanwezig:

 • 100.005.025 'ZVW Salderingsregeling'
 • 100.005.504 'ZVW Salderingsregeling: Factor'

  Let op:

  Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

ZVW Salderingsregeling

De looncomponent 100.005.025 'ZVW Salderingsregeling' saldeert het bedrag aan Vergoeding ZKV met de berekende ZVW werkgeversbijdrage op cumulatieve basis.

Let op:

Als je eigen looncomponenten hebt voor vergoeding ZKV dan moet je deze looncomponenten in de grondslag 'ZVW: Betaalde Vergoeding ZKV' tellen.

Via de eigenschappen van de werkgever of de medewerker kun je de berekening aanzetten. Daarnaast kun je aangeven of er een maximering moet plaatsvinden op basis van het jaarbedrag van de basispremie. Standaard is het maximum saldo gelijk aan de ZVW procentuele werkgeversbijdrage. Via het tabblad Looncomponent bij de medewerker of via Boeken loonmutatie kun je een afwijkend bedrag boeken. Dit bedrag is onderhevig aan één van beide maximeringen.

ZVW Salderingsregeling: Factor

De looncomponent 100.005.504 'ZVW Salderingsregeling: Factor' berekent een factor voor elke periode dat de medewerker in dienst is. Deze factor wordt gebruikt om het jaarmaximum van de basispremie naar rato van de periode in dienst te kunnen berekenen. Als de medewerker een half jaar in dienst is geweest bij de werkgever dan mag maximaal de helft van het jaarmaximum worden vergoed.

Berekenwijze: Kalenderdagen in periode volgens contract / kalenderdagen in periode volgens rooster.

Gemoedbezwaard (premievervangende belasting)

Let op:

Onderstaande beschrijving geldt tot en met 2012.

Vanaf 2013 is door de invoering van de Uniformering Loonbegrip de looninrichting gewijzigd. Raadpleeg hiervoor het artikel ZVW (vanaf 2013).

De werkgever of medewerker die gemoedsbezwaren heeft tegen de volksverzekeringen en de Zvw of de werknemersverzekeringen, kan bij het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank een verklaring aanvragen waarin hij als gemoedsbezwaarde voor de volksverzekeringen en de Zvw of de werknemersverzekeringen wordt erkend.

Als de medewerker gemoedsbezwaard is voor de Zvw, moet je bijdragevervangende belasting inhouden in plaats van de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De bijdragevervangende belasting bedraagt evenveel als de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De bijdragevervangende belasting moet je wel vergoeden aan de medewerker. Deze vergoeding is alleen belast voor de loonbelasting/volksverzekeringen.

In de Profit CAO en Basis CAO zijn hiervoor de volgende looncomponenten aanwezig:

 • ZVW Premievervangende belasting (100.005.032)
 • ZVW Premievervangende belasting Verlaagd (100.005.033)
 • ZVW Premieverv. belasting Werkgever Verlaagd (VD) (100.005.028)
 • ZVW Premieverv. belasting werkgever Verlaagd (TD) (100.005.049)
 • ZVW Premievervangende belastingteruggave van teveel ingehouden bijdrage vorig ja (100.005.037)
 • ZVW Premievervangende belastingteruggave vorig jaar (100.005.038)
 • ZVW Premievervangende belastingteruggave vorig jaar (saldering negatief) (100.005.039)

  Let op:

  Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Om deze looncomponenten te berekenen, dien je op het tabblad Algemeen bij de instantie Belastingdienst bij de medewerker een waarde te kiezen in de keuzelijst ZVW. Daarnaast vink je ook Gemoedsbezwaard aan onder deze instantieregel.

De werking van deze looncomponenten is verder gelijk aan de eerder beschreven looncomponenten met dezelfde omschrijvingen voor niet gemoedsbezwaarden.

ZVW-premie werkgeversbijdrage bij medewerkers met de code E: Wel verzekeringsplichtig

Let op:

Onderstaande beschrijving geldt tot en met 2012.

Vanaf 2013 is door de invoering van de Uniformering Loonbegrip de looninrichting gewijzigd. Raadpleeg hiervoor het artikel ZVW (vanaf 2013).

Profit berekent de ZVW-premie werkgeversbijdrage niet meer bij medewerkers met de code E: 'Wel verzekeringsplichtig verlaagd tarief'.

Als je bij de medewerker het verlaagde tarief (tabelcode E) toepast, ben je namelijk niet verplicht om een bijdrage te geven. In Profit wordt nu standaard geen werkgeversbijdrage berekend bij het verlaagde tarief. Als je dit toch wilt, dan moet je in een van de looncomponenten voor de werkgeversbijdrage verlaagd tarief aangeven dat je de bedragen wilt vergoeden. De grootste aanpassing is dat deze bijdrage dan behoort tot het loon. Dit wordt in Profit al automatisch afgehandeld in geval van loon uit vroegere dienstbetrekking. Deze looncomponenten tellen in de grondslag Loon ZVW Verlaagd.

Bij loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (tellend in de grondslag 'Loon ZVW Normaal') activeer je vanaf 01-01-2008 de volgende looncomponent:

 • 100.005.048 'ZVW Werkgeversbijdrage Verlaagd (TD)'

of in geval van een gemoedsbezwaarde:

 • 100.005.049 'ZVW Premieverv. belasting werkgever Verlaagd (TD)'

Je moet dit van de Belastingdienst met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2008 corrigeren. In verband met de ZVW Teruggaaf hoef je geen correcties te maken voor 2006 en 2007.

Let op:

Deze wijziging veroorzaakt geen automatische TWK.

Let op:

Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Naast het activeren van de looncomponenten moet ook de parameter 'Werkgeversbijdrage ZVW verlaagd vergoeden' ingesteld worden in de cao of de werkgever.

De reden dat hiervoor nieuwe componenten nodig zijn:

De werkgever kan ervoor kiezen om ZVW werkgeversbijdrage toe te passen als het verlaagde tarief van toepassing is. Een inspecteur heeft bepaald dat als de werkgever er voor kiest om ook een werkgeversbijdrage te leveren, terwijl het lage tarief van toepassing is, dat het dan belast is voor alle heffingen.

Vervolgens heeft de belastingdienst aangegeven dat iedereen dit zo moet toepassen en zelfs met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2008.

De belastingdienst had het waarschijnlijk ook gecorrigeerd willen hebben voor 2006 en 2007, maar dit is niet meer mogelijk omdat de belastingdienst al over is gegaan tot de teruggaaf van de ZVW premie.

Wij begrijpen dat je liever geen correcties zou willen krijgen, maar deze aanpak is wel correct.

Looncomponent instellen op cao-niveau:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent 'ZVW Werkgeversbijdrage Verlaagd (TD)'.
 4. Ga naar het tabblad: Parameter.
 5. Open de eigenschappen van parameter 1.
 6. Ga naar het tabblad: Parameters bij koppelingen.
 7. Open de eigenschappen van de parameter 'Werkgeversbijdrage ZVW verlaagd vergoeden'.
 8. Ga naar het tabblad: Waarde.
 9. Klik op: Nieuw.
 10. Geef de nieuwe waarde op.

Looncomponent instellen op werkgeverniveau:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de looncomponent 'ZVW Werkgeversbijdrage Verlaagd (TD)'.
 6. Klik op: Voltooien.
 7. Open de eigenschappen van de parameter 'Werkgeversbijdrage ZVW verlaagd vergoeden'.
 8. Klik op: Nieuw.
 9. Geef een nieuwe waarde op.

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll