thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied

Sollicitant Self Service inrichten

Voor Sollicitant Self Service richt je behalve InSite ook OutSite in. Vervolgens voer je de aanvullende stappen voor o.a. de workflows uit.

Ins_Werving en selectie via sollicitatieportaal inrichten

Voor werving en selectie in InSite en OutSite via Sollicitant Self Service richt je InSite, OutSite en de sollicitatieportal in.

Het is overigens ook mogelijk Sollicitant Self Service alleen voor InSite in te richten. Je maakt dan gebruik van de workflows, maar alleen voor je eigen medewerkers. De reacties zijn dan overigens standaard niet zichtbaar voor je eigen medewerkers.

Vervolgens voeg je de documentsjabloon en de juiste berichtsjablonen toe.

Daarna pas je als het nodig is de workflow Sollicitatie en de workflow Sollicitant indienst aan.

Tenslotte richt je vrije inrichting bij medewerkers en sollicitaties, als je hiervan gebruik maakt.

Je kunt eventueel ook gebruik maken van profielen voor sollicitatie. Een vacature voor vrachtwagenchauffeur vraagt bijvoorbeeld om andere velden dan een vacature voor docent Profit.

Inhoud

Sollicitant Self Service in Profit 11

In Profit 11 is het proces van werving en selectie geoptimaliseerd. Je krijgt hierdoor meer controle en mogelijkheden.

In onderstaande staat uitgelegd wat je kan inrichten om hiervan gebruik te maken:

Autorisatie op basis van vacatures

Het is nu mogelijk om autorisatie toe te passen op vacatures. Je ziet hierdoor alleen de vacatures waarvoor je geautoriseerd bent en je ziet alleen de sollicitanten die hebben gereageerd op die betreffende vacatures. De autorisatie wordt bepaald door:

 • Verantwoordelijke
 • Contactpersoon
 • Selectie

In de eigenschappen van de vacature vul je de verantwoordelijke, contactpersoon en de selectie.

Conversie Profit 11

In de conversie naar Profit 11 is standaard de selectie 95 Alle medewerkers gevuld als selectie in de vacatures.

Als je een vacature toevoegt in Profit 11, dan wordt dit veld niet automatisch standaard gevuld.


S

Selectie

Je maakt een selectie van het type Verantwoordelijken vacature. In de selectie kun je een filter opnemen voor de verantwoordelijken.

Het is mogelijk om meerdere verschillende selecties te maken.

Stamkaart sollicitant

Vanaf nu is een stamkaart voor de sollicitant beschikbaar in InSite.

In de oude situatie was het invullen van een vacature nog één grote workflow. Met een stamkaart stappen we af van een lineair proces. Processen kunnen nu eenvoudiger parallel verlopen. Vanuit de vacature op OutSite, kan een kandidaat simpel informatie invullen die automatisch op zijn of haar stamkaart in InSite terechtkomt. Via de stamkaart zijn razendsnel diverse actie in gang te zetten; van een uitnodiging voor een gesprek tot verzoeken om diploma’s of een rekeningnummer toe te voegen.

De nieuwe pagina's voor bijvoorbeeld de nieuwe stamkaart Sollicitant zijn na de overgang toegevoegd aan de rol Manager InSite. Deze rol krijgt de functionaliteiten Sollicitant beheren en Sollicitant raadplegen. Controleer of de gebruikers die iets moeten doen met sollicitanten de rol Manager InSite hebben. Zo niet, voeg dan na de overgang op Profit 11 deze functionaliteit(en) toe aan een rol die zij wel hebben.

Gegevens opvragen en afspraak maken

Standaard zijn de nieuwe functies Gegevens opvragen en Afspraak maken beschikbaar op de stamkaart Sollicitant.Via de functie Afspraak maken, nodig je de sollicitant uit voor een gesprek. Via de functie Gegevens opvragen vraag je de aanvullende gegevens op bij de sollicitant. Hierbij wordt alleen een bericht gestuurd, maar nog geen workflow gestart. De sollicitant start de workflow op het moment dat de opgevraagd gegevens zijn gevuld en ingestuurd.

Om van deze actie gebruik te maken richt je onderstaande in. Wil je dit op een later moment inrichten, haal de functies dan eerst weg van de pagina.

 • Workflows
  • Richt de workflow Afspraak sollicitant in. Deze vind je in het type dossieritem -117 Afspraak sollicitant (Profit).

   Via deze workflow kun je een datum en tijd voorstellen aan de sollicitant. Als de sollicitant het voorstel accepteert, dan is automatisch een afspraak vastgelegd in de Profit Agenda. Het is ook meteen mogelijk om een locatie uit Profit te selecteren bij het maken van de afspraak.

   Selecteer in deze workflow het berichtsjabloon Workflowtaak: Uitnodiging sollicitatie (Profit).

  • Richt de workflow Aanvullen gegevens sollicitant in. Deze vind je in het type dossieritem -115 Aanvullen gegevens sollicitant (Profit).

   De sollicitant start deze workflow. Je kan hiermee alle gegevens opvragen die een medewerker kan bevatten. De gegevens die je opvraagt bepaal je zelf met behulp van profielen.

 • Profielen
  • Richt het aanmaken- en beoordelenprofiel van het type Afspraak sollicitant in.
  • Richt het aanmaken- en beoordelenprofiel van het type Aanvullen gegevens sollicitant in.
 • Berichtsjabloon
  • Richt het berichtsjabloon Aanvullen gegevens (Profit) in.
  • Richt het berichtsjabloon Workflowtaak: Uitnodiging sollicitatie (Profit) in.
 • Type pagina
  • Activeer type pagina Sollicitanten in de eigenschappen van de OutSite-site.

Bestemmingen

In de workflows is het nu mogelijk om een taak te koppelen aan de bestemmingen Sollicitant en Vacature selectie.

Talentpool

Via de nieuwe pagina Sollicitanten (ongeautoriseerd) kun je massaal bestaande sollicitanten wijzen op een nieuwe vacature. De nieuwe pagina is toegevoegd aan de functionaliteit Sollicitant raadplegen.

Bewaartermijn gegevens

Tijdens het solliciteren kan de sollicitant nu middels een vinkveld aangeven dat zijn/haar gegevens 1 jaar bewaard mogen worden. Dit veld is na de overgang op Profit 11 standaard zichtbaar in het profiel. Als je dit veld niet zichtbaar wil hebben, dan wijzig je de contexten Aanmaken sollicitatie. Hierin is het veld Mijn gegevens mogen 1 jaar bewaard worden beschikbaar.

Het veld is alleen ter informatie en kan gebruikt worden voor het maken van een rapport of analyse.

Sites inrichten met sjablonen voor Sollicitant Self Service

Als je Sollicitant Self Service gebruikt, richt je ook je InSite & OutSite-site in met pagina's die gebaseerd zijn op de gepubliceerde vacaturedocumenten-sjablonen. Hiermee richt je bijvoorbeeld een portal in met vacatures waar de sollicitant later ook zijn eigen sollicitatie kan raadplegen.

De namen van de vacaturedocumenten stel je zelf in.

Deze onderdelen voeg je toe in OutSite, en ook in InSite als je je eigen medewerkers wilt laten solliciteren via Sollicitant Self Service:

Zie ook:

InSite inrichten voor beheren van vacatures/sollicitaties (zonder Sollicitant Self Service)

Profit bevat standaard sjablonen voor vacatures en sollicitaties op grond waarvan je Typen pagina kunt toevoegen in de InSite-website. Daar kun je ze aan je eigen wensen aanpassen. De sjablonen zijn bedoeld om in InSite vacatures toe te voegen, te raadplegen en te wijzigen en om sollicitanten te raadplegen en beheren.

In de standaard meegeleverde sites zijn Sollicitanten, Sollicitaties en de Vacaturebank (vacatures) als typen pagina geactiveerd. Voeg eventueel de meegeleverde sites toe en raadpleeg deze als voorbeeld voor je eigen inrichting.

Als je van Sollicitant Self Service gebruik maakt, moet je ook daarvoor de sites inrichten.

Richt InSite in met deze sjablonen als pagina's:

 • Vacaturebank (vacatures) (Overzicht) (InSite)
  • Aanmaken vacature (Aanmaken) (InSite)
  • Aanpassen vacature (Aanpassen) (InSite)
 • Sollicitanten per vacature (Overzicht) (InSite)
 • Vacature (Tonen) (InSite)
 • Vacatures koppelen (Overzicht) (InSite)

Zie ook:

Documentsjabloon vacature toevoegen

Om aangemaakte vacatures te kunnen publiceren op InSite en OutSite voeg je een documentsjabloon toe. Hierin leg je o.a. vast wie vacatures mogen publiceren en wie ze mogen lezen.

Documentsjablonen zijn onderdeel van Documentmanagement voor InSite en OutSite. Een specifieke vacature publiceer je als document, gebaseerd op het documentsjabloon voor vacatures.

Je kunt kiezen om te publiceren voor:

 • InSite portal als je de vacature alleen op InSite wilt publiceren.
 • OutSite portal als je de vacature alleen op OutSite wilt publiceren.
 • In & OutSite portal als je de vacature gelijktijdig op zowel InSite als OutSite wilt publiceren.

  Als je het documentsjabloon van de vacature eerst op InSite voor je eigen medewerkers en, bijvoorbeeld bij geen reactie, in een later stadium in OutSite wilt publiceren, moet je twee documentsjablonen toevoegen: één voor InSite en één voor OutSite. In dit geval moet je de vacature als document twee keer toevoegen en twee keer publiceren, één keer op InSite en in een later stadium op OutSite.

Documentsjabloon toevoegen in Profit

 1. Open Profit.
 2. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Documentsjabloon.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Vul de Omschrijving en Omschrijving meervoud in. Bijvoorbeeld 'Vacaturebeschrijving' en 'Vacaturebeschrijvingen'.
 5. Selecteer Vacature (Profit) bij Gebaseerd op.
 6. Selecteer bij Type portal of het documentsjabloon voor zowel InSite als OutSite, alleen InSite of alleen OutSite bedoeld is.
 7. Klik op: Voltooien.

Vervolgens opent Profit direct de eigenschappen van het documentsjabloon.

Documentsjabloon aanpassen in Profit

Je kunt het documentsjabloon aanpassen door het bijvoorbeeld aan een workflow te koppelen of beoordelaars in te stellen.

 1. Open de eigenschappen van het documentsjabloon als dit nog niet geopend is.
 2. Ga naar het tabblad: Auteurs.
 3. Stel een gebruikersgroep, autorisatierol, selectie of basis in die het documentsjabloon (de vacature) mag toevoegen als auteur.

  Standaard staat hier autorisatierol Manager InSite ingesteld.

 4. Ga naar het tabblad: Lezers.
 5. Klik op: Nieuw.
 6. Stel ook andere gebruikersgroepen, autorisatierollen, selecties of basis-groepen in die het documentsjabloon mogen lezen. Ook stel je in welk lezersniveau zij hebben.

  Standaard staan hier de basistypen Geautoriseerde InSite-gebruikers met lezersniveau In persoonlijk overzicht en daarnaast basistype Iedereen met lezersniveau Lezen.

 7. Klik op: OK.

Activeer het documentsjabloon voor de juiste site(s) in Profit

Je moet het nieuwe documentsjabloon activeren voordat je het kunt gebruiken in de site. Als je het documentsjabloon op zowel InSite als OutSite wilt publiceren, activeer je het in beide sites.

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Site.
 2. Open de eigenschappen van de site.
 3. Ga naar het tabblad: Documentsjablonen.

  Je ziet nu de documentsjablonen met de omschrijving in het meervoud.

 4. Vink Geactiveerd aan achter het documentsjabloon dat je zojuist hebt toegevoegd.
 5. Klik op: OK.

  Profit moet de site nu eerst opnieuw publiceren. Dit kan enkele minuten duren. Als de site volledig gepubliceerd is open je InSite/OutSite.

 6. Je kunt nu een specifieke vacature toevoegen gebaseerd op het nieuwe documentsjabloon (mits je de overige inrichting hebt uitgevoerd).

Zie ook:

Berichtsjablonen voor Sollicitant Self Service toevoegen

Je voegt berichtsjablonen toe voor de communicatie via e-mail met de sollicitant. Je gebruikt de berichtsoorten als basis voor je eigen berichtsjablonen. Profit bevat standaard drie berichtsoorten die je kunt gebruiken bij Sollicitant Self Service.

De drie berichtsjablonen zijn:

 • Toegang tot portal

  Hiermee geef je de sollicitant inloggegevens om in te loggen op OutSite en zijn sollicitatie te raadplegen. Er bestaat al een berichtsjabloon van dit type. Deze is ook ingesteld in de workflow. Je kunt ook zelf een berichtsjabloon voor sollicitanten aanmaken. Je koppelt de berichtsjabloon voor de inloggegevens in de eigenschappen van de OutSite-klantportalsite die je speciaal voor sollicitaties hebt ingericht.

 • Workflowactie

  Hiermee kun je de sollicitant er bijvoorbeeld op attenderen dat zijn sollicitatie een statusverandering heeft ondergaan en er een reactie is toegevoegd aan zijn sollicitatiedossier.

  Ook in de actie Verzoek om extra informatie in de Sollicitatie-workflow koppel je een berichtsjabloon van deze soort die je zelf eerst moet toevoegen.

  Deze berichtsjablonen koppel je in de betreffende workflowactie.

 • Sollicitatie afwijzing

  Hiermee kun je de sollicitant melden dat hij/zij is afgewezen op de vacature. Deze berichtsjabloon werkt alleen bij de actie Afwijzen.

  Ongeacht of je deze berichtsjabloon instelt in de afwijzen-actie, kan de gebruiker bij het uitvoeren van de actie kiezen uit alle op deze berichtsoort gebaseerde, toegevoegde berichtsjablonen. Bij de actie in de standaard workflow voor sollicitatie stel je dus geen berichtsjabloon in.

Berichtsjablonen voor Sollicitant Self Service toevoegen:

 1. Open Profit.
 2. Ga naar: Algemeen / Beheer / Bericht / Berichtsjabloon.
 3. Klik op: Nieuw.
 4. Bij Soort bericht selecteer je:
  • voor de berichtsjabloon met inloggegevens: Toegang tot portal.
  • voor de workflowacties: Workflowactie.
  • voor de afwijzing van de sollicitatie: Sollicitatie afwijzing.
  • voor het informeren van de sollicitanten via de knop Informeren in InSite: Sollicitant informeren
 5. Vul de Omschrijving in.
 6. Vul het Onderwerp in. Gebruik daarbij tags.
 7. Vul bij Tekst het bericht verder in. Gebruik ook hier tags.
 8. Klik op: Voltooien.

Berichtsjabloon gebaseerd op Toegang tot portal koppelen in de site:

Je koppelt een nieuwe berichtsjabloon gebaseerd op Toegang tot portal in de site. Als je de berichtsjabloon alleen hebt aangepast, hoef je niets te doen.

Berichtsjabloon Sollicitant afwijzing en Sollicitant informeren:

Deze berichtsjablonen kan je selecteren via de actie Informeren en Afwijzen in InSite. Deze acties vind je in de weergave met alle sollicitanten bij de vacature. Je kan met de actieknoppen direct aan meerdere sollicitanten hetzelfde bericht sturen.

Berichtsjablonen gebaseerd op workflowacties koppelen in workflows:

Zie: Workflow sollicitatie raadplegen/aanpassen

Zie ook

Workflow sollicitatie raadplegen/aanpassen

Voor werving en selectie via InSite en OutSite heb je twee workflows tot je beschikking. Je kunt deze zelf aanpassen. De workflows zijn: Sollicitatie en Sollicitant indienst.

Ook als je alleen van Sollicitant Self Service via InSite (voor je eigen medewerkers) gebruik maakt, kun je deze workflows gebruiken. Wij raden aan om in dat geval een nieuwe workflow aan te maken, gebaseerd op de workflow Sollicitatie. Een reden is bijvoorbeeld dat de standaard workflow inloggegevens aan de sollicitant verstuurt. Dit is voor een medewerker niet nodig.

Profit bevat standaard een workflow waarmee de sollicitatie vanaf het moment van solliciteren naar de juiste gebruikers wordt doorgezet. Je kunt de workflow aanpassen.

Je kunt ook een nieuwe workflow toevoegen gebaseerd op de huidige workflow. Dit doe je bijvoorbeeld als je bij bepaalde vacatures extra stappen wilt doorlopen. De nieuwe workflow koppel je dan via het profiel.

Je kunt je sollicitanten gedurende het wervingsproces vragen hun gegevens aan te vullen met een BSN en een rekeningsnummer. Het is hiervoor wel nodig dat de taak aanpasbaar is, dit regel je in de inrichting van de workflow. Als de wijzigbare taak dan bij de sollicitant staat, kan de sollicitant de informatie toevoegen.

Context

Via aanvullende gegevens kun je de sollicitant extra aanvullende gegevens laten vullen voor het indienst melden van de medewerker. Je kan de sollicitant dan dus bijvoorbeeld BSN en IBAN laten vullen. Deze gegevens zijn in een eerder stadium van de sollicitatie niet nodig. Door het toevoegen van een aparte context hiervoor in het profiel en deze te koppelen, zorg je ervoor dat de medewerker deze gegevens kan vullen. Hiervoor voeg je in de workflow ook een speciale actie toe.

Workflow sollicitatie raadplegen/aanpassen:

 1. Open Profit.
 2. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 3. Open de eigenschappen van het type dossieritem Sollicitatie (Profit).
 4. Ga naar het tabblad: Workflows.
 5. Open de workflow Sollicitatie (Profit).

  Ins_Sollicitanten beheren_10

  Je ziet nu de meegeleverde workflow met de taken en acties.

 6. Klik op: de + om de hele workflow te zien als Profit deze niet direct toont.

  De sollicitatie komt eerst bij de gebruiker die als contact staat ingesteld in de vacature. Deze krijgt als taak de gegevens te beoordelen op echtheid en hij kan vervolgens de sollicitant aanmaken.

 7. Dubbelklik op een van de meegeleverde Speciale acties om deze toe te voegen aan de workflow.

  Je ziet de meegeleverde acties linksonder. Bijvoorbeeld Aanmaken sollicitant zonder OutSite-toegang, Verzoek om extra informatie van sollicitant, Uitnodigen sollicitant of In dienst nemen sollicitant.

 8. Klik op: een actie of taak om de eigenschappen te zien.
 9. Richt de sollicitant met portaltoegang conditioneel in.
 10. Selecteer Alleen InSite bij Reactie verplicht als je wilt dat altijd een reactie wordt toegevoegd door de beoordelende gebruiker.

  Dit speelt met name bij acties zoals Verzoek om extra informatie. Hierbij moet de sollicitant iets doen/aanleveren. Om ervoor te zorgen dat je niet zelf maar de sollicitant de informatie direct in Profit toevoegt, laat je de sollicitant via de reactie weten wat je van hem verlangt. Dit hangt ook samen met de tekst in de berichtsjabloon die je toevoegt.

 11. Stel per actie een berichtsjabloon in.

  Dit geldt met name als je specifieke berichtsjablonen hebt toegevoegd voor Sollicitatie Self Service.

  • Bij de actie Verzoek om extra informatie stel je in dat het bericht verzonden moet wordt bij starten van de actie gericht aan de gebruikers van de taak (portalgebruikers). En je selecteert de berichtsjabloon die je voor deze actie hebt toegevoegd of voeg er nu een toe.
  • Bij de actie Afwijzen stel je geen berichtsjabloon in. Als de gebruiker deze actie uitvoert via de workflowtaak, ziet hij alle beschikbare berichtsjablonen die zijn gebaseerd op berichtsoort Sollicitatie afwijzing.
 12. Wijzig per taak de Gebruikers als je wilt dat de taak (dossieritem) naar een andere gebruiker gaat.

  Je kunt nu bijvoorbeeld als bestemming voor de taak Beoordelen sollicitatiegegevens de Verantwoordelijke vacature instellen in plaats van de Contact vacature. Dit zijn beide specifieke bestemmingen voor Sollicitant Self Service, die je invult in de vacature.

 13. Klik op: Opslaan.
 14. Klik op: Publiceren.

Zie ook:

Workflow Sollicitant in dienst raadplegen/aanpassen

Profit bevat standaard een workflow waarmee de sollicitant door de juiste gebruiker in dienst wordt gemeld, namelijk Sollicitant indienst. Je kunt de workflow aanpassen.

Workflow 'Sollicitant indienst' raadplegen/aanpassen:

 1. Open Profit.
 2. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 3. Open de eigenschappen van het type dossieritem Sollicitant indienst.
 4. Ga naar het tabblad: Workflows.
 5. Open de workflow Sollicitant indienst.
 6. Klik op: de + om de hele workflow te zien.

  raadplegen/aanpassen (10)

  Je ziet nu de meegeleverde workflow met de taken en acties.

 7. Klik op: een actie of taak om de eigenschappen te zien.
 8. Wijzig per taak de Gebruikers als je wilt dat de taak (dossieritem) naar een andere gebruiker gaat.
 9. Klik op: Opslaan.
 10. Klik op: Publiceren.

Zie ook:

Vrije inrichting Sollicitant overnemen

Vrije velden die je nodig hebt voor de sollicitatie neem je op in alle betrokken tabellen als je wilt dat de inhoud daar overgenomen wordt. Daarbij is het belangrijk dat Profit de vrije velden vanuit de sollicitatiegegevens alleen overneemt naar de sollicitants- en persoons-/medewerkergegevens als ze precies overeenkomen qua naam en instelling.

Als je bijvoorbeeld Nummer rijbewijs wilt opnemen in het online sollicitatieformulier in OutSite, dan voeg je dit niet alleen toe in het bestand Aanmaken sollicitatie, maar ook in het bestand Medewerker. Op deze manier wordt de waarde overgenomen in de medewerkergegevens na het indienst nemen van de sollicitant.

De naam en de instelling van het vrije veld in de sollicitatiegegevens moet precies overeenkomen met die van het vrije veld in de genoemde bestanden.

Vrije velden toevoegen in alle betrokken tabellen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
 2. Open de functiegroep Werving en selectie.
 3. Open het bestand Aanmaken sollicitatie.
 4. Voeg het vrije veld toe.
 5. Wijzig de instelling van het veld op het tabblad Context. Maak het veld Zichtbaar.
 6. Voeg het vrij veld toe op de tabbladen Aanmaken sollicitatie (OutSite) en Aanmaken sollicitatie (InSite).Vrije velden voor de workflow-stap Beoordelen sollicitatie moet je toevoegen op Aanmaken sollicitatie (InSite).
 7. Autoriseer voor Aanmaken sollicitatie (InSite) zoals je gewend bent.
 8. Open de functiegroep Medewerker.
 9. Voeg het veld daar ook toe met dezelfde instellingen.

  Let op:

  De instellingen moeten precies hetzelfde zijn. Dit geldt voor de Label, Veldtype, Veldlengte enz.

 10. Sluit de Management tool. af.

Zie ook:

Vrije inrichting op stamkaart sollicitant

Je kunt vrije velden en tabbladen toevoegen aan de stamkaart in InSite.

Vrije tabbladen koppelen aan functionaliteit:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
 2. Open Werving en selectie.
 3. Klik op Ja bij de melding..
 4. Selecteer het bestand Sollicitant.
 5. Voeg vrije velden toe.
 6. Ga naar het tabblad: Tabbladen: Aanvullende gegevens sollicitant.
 7. Klik op: Nieuw.
 8. Vul de omschrijving in.
 9. Selecteer de velden.
 10. Klik op: OK.
 11. Sluit de Management tool
 12. Klik op Ja bij de melding.

Functionaliteit autoriseren:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Inrichting / Functionaliteit.
 2. Open de eigenschappen van de functionaliteit Sollicitaties raadplegen van het type InSite portal.
 3. Ga naar het tabblad: Pagina-onderdelen.
 4. Ga naar: Sollicitant / Sollicitant stamkaart / Pagina onderdelen.
 5. Selecteer het vrije tabblad.
 6. Vink Alleen bekijken of Onderhouden aan.
 7. Klik op: OK.
 8. Herhaal de stappen 3 t/m 7 voor de functionaliteit Sollicitaties beheren.
 9. Na het opnieuw inloggen op InSite zijn de nieuwe velden en tabbladen zichtbaar op de stamkaart van de sollicitant.

Afwijzingsredenen en Workflowstatussen aanvullen

Vul vrije tabellen aan met de statussen die in workflows gebruikt kunnen worden.

Met Profit worden diverse vrije tabellen meegeleverd. Deze tabellen zijn al (gedeeltelijk) gevuld, maar je kunt zelf extra waarden aan deze tabellen toevoegen.

Voor dit onderdeel onderhoud je de volgende vrije tabel(len):

 • Reden afwijzing
 • Status sollicitatie beoordelen

Vrije tabellen aanvullen

Zie ook:

Profiel toevoegen voor sollicitatie

In een profiel kun je velden verzamelen die ingevuld moeten worden. Ook kun je daarin een workflow koppelen. Voor een sollicitatie is standaard een profiel meegeleverd, namelijk Standaard sollicitatie. Je kunt, gebaseerd op dit standaard profiel eigen profielen toevoegen. Je maakt bijvoorbeeld voor de vacature van account manager het veld Rijbewijs verplicht.

In het profiel dat je toevoegt voor sollicitatie, kun je alleen nieuwe contexten met velden toevoegen. Er wordt geen context meegeleverd.

Zodra je een nieuwe vacature aanmaakt, koppel je daarin het juiste profiel.

Context

Je legt de veldinstellingen van het profiel vast. Deze instellingen worden automatisch toegepast als je het profiel gebruikt in InSite. De Veldinstellingen bepalen het gedrag van velden, bijvoorbeeld of een veld verplicht is, wijzigbaar is of een bepaalde (wijzigbare) voorkeurwaarde heeft. Met veldinstellingen kun je de dagelijkse processen optimaliseren, fouten voorkomen en de consistentie van de bedrijfsgegevens vergroten.

De veldinstellingen zijn ingedeeld in verschillende groepen, deze worden 'contexten' genoemd. Je moet een context eerst toevoegen, daarna koppel je deze aan een profiel. Je kunt één context ook hergebruiken in andere profielen.

Voor de sollicitatieprofielen zijn de volgende contexten beschikbaar:

 • Aanmaken sollicitatie (InSite)
 • Aanmaken sollicitatie (OutSite)
 • Aanvullende gegevens (OutSite)

Via aanvullende gegevens kun je de sollicitant extra aanvullende gegevens laten vullen voor het indienst melden van de medewerker. Je kan de sollicitant dan dus bijvoorbeeld BSN en IBAN laten vullen. Deze gegevens zijn in een eerder stadium van de sollicitatie niet nodig. Door het toevoegen van een aparte context hiervoor en deze te koppelen, zorg je ervoor dat de medewerker deze gegevens kan vullen. Hiervoor moet ik de workflow ook de speciale actie Verzoek om extra informatie van sollicitant zijn ingericht.

Zie ook:

Process

Werving en selectie

Work area

HRM