thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Parameter koppelen bij pagina (Open pagina met)

Een pagina heeft soms een andere parameter nodig om op te starten. Een parameter is een variabele waaraan, voor een bepaalde bewerking, een constante waarde wordt toegekend. De parameter Medewerker wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het opstarten van de stamkaart van een medewerker. Je kunt zelf verwijzingen maken naar pagina’s die een parameter nodig hebben om op te starten. Dit kun je doen voor alle functionaliteiten in InSite en OutSite waarbij je een verwijzing naar een pagina maakt. Uitvoerparameters zijn parameters die bekend zijn bij een pagina en die gebruikt worden om een andere pagina op te starten. De uitvoerparameter van de huidige pagina wordt dan gekoppeld aan de invoerparameter van de te openen pagina.

Een pagina heeft één invoerparameter maar kan meerdere uitvoerparameters hebben. Via de parameter wordt een waarde doorgegeven van de pagina waar de bezoeker zit naar de pagina's die hij kan opstarten.

Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt om vanuit een overzicht met medewerkers de verlofaanvragen van een medewerker op te starten.

Voorbeeld: Werking parameters

Een manager kan via de functie Verlof aanvragen (MSS) voor een medewerker verlof aanvragen. De manager selecteert hiervoor eerst de medewerker. Bij het openen van de pagina Aanmaken verlofaanvraag (MSS) wordt de parameter van de medewerker gekoppeld aan de pagina. Hierdoor kan hij direct een verlofaanvraag aanmaken voor de geselecteerde medewerker:

Kees Zandbergen is ingelogd in InSite. Hij vraagt verlof aan voor Charlotte Bakker via de functie Mijn medewerkers / Verlof aanvragen:

Ins_Parameter koppelen aan pagina (10)

Hij selecteert Charlotte Bakker uit de lijst met medewerkers.

Ins_Parameter koppelen aan pagina (20)

Als hij Charlotte Bakker selecteert wordt aan de outputparameter de waarde 'CharlotteB' doorgegeven. Deze parameter is de inputparameter voor de pagina Aanmaken verlofaanvraag (MSS). Hij opent deze pagina nu voor de medewerker Charlotte Bakker:

Ins_Parameter koppelen aan pagina (30)

Je ziet de inputparameter van Charlotte Bakker ook in de url van de pagina:

Ins_Parameter koppelen aan pagina (40)

Parameter bij verwijzing naar pagina koppelen:

In dit voorbeeld koppelen we een parameter bij een gerelateerde verwijzing. Je kunt dit ook toepassen bij een verwijzing in een hyperlink, verwijzing bij afbeelding in vrije opmaak, banner item vaste lijst en een pagina onderdeel.

 1. Log in en start Sitebeheer.
 2. Open de pagina waarvan je de eigenschappen wilt aanpassen.
 3. Ga naar het tabblad: Pagina. Klik op: Bewerken.
 4. Klik op: Pagina-informatie / Eigenschappen.

 5. Ga naar het tabblad: Gerelat. verwijzingen.
 6.  Klik op: Nieuw.
 7. Selecteer een waarde bij Pagina.

  Je selecteert hier een pagina waarvan de invoerparameter overeenkomt met de uitvoerparameter van de huidige pagina of een pagina die geen invoerparameter heeft.

 8. Selecteer een waarde bij Open pagina met.

  Let op:

  Dit veld is alleen beschikbaar als er meer dan één uitvoerparameter beschikbaar is. Op dat moment kun je dit veld namelijk aanpassen. Als er maar één uitvoerparameter is wordt deze automatisch gevuld.

  Als je bijvoorbeeld een Vervanger instelt voor een Medewerker kun je deze vervanger selecteren.

 9. Klik op: Aanmaken.

Zie ook

Direct naar

 1. Pagina's en overzichten InSite en OutSite
 2. Pagina's raadplegen in Profit Windows
 3. Pagina kopiëren
 4. Gerelateerde verwijzing toevoegen
 5. Overlay aan pagina toevoegen
 6. Pagina eigenschappen aanpassen
 7. Zoekmachines
 8. Parameter koppelen bij pagina
 9. Overzichtspagina per selectie
 10. Gegevens downloaden
 11. Pagina verwijderen
 12. Opbouw URL van pagina's
 13. URL-doorverwijzing OutSite inrichten
 14. Hyperlink naar e-mailadres toevoegen

Process

Beheerder

Work area

InSite/OutSite