thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Voorbeeld conditionele workflow met controles

Je kunt bij een workflow controles toevoegen. Dit kan ook bij conditionele workflows.

Voorbeeld:

In dit voorbeeld controleer je voor de kilometerdeclaratie het volgende:

 • Een directielid mag je nooit meer dan 150 km declareren. Als hij dit toch doet krijgt hij een melding.
 • Een lid van het management mag nooit meer dan 30 km declareren. Als hij dit toch doet krijgt hij een melding.
 • Een medewerker mag nooit meer dan 10 km declareren
 • Als de declaratie terecht is wordt deze automatisch uitbetaald.

  New_2016.02_Workflow optimalisatie (10)

Conditionele workflow met controles toevoegen:

Voor deze workflow pas je de standaard workflow Medewerker declaratie aan.

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open de eigenschappen van het type dossieritem Medewerker declaratie (Profit).
 3. Ga naar het tabblad: Workflows.
 4. Open de eigenschappen van de workflow Medewerker declaratie.

  Je kunt ook een nieuwe workflow toevoegen die gebaseerd is op deze workflow.

  Je hebt gegevens nodig van de actuele gegevens van de medewerkers en van de mutatie van medewerker; als iemand van functie wisselt moet het direct goed werken. Deze gegevensverzamelingen voeg je eerst toe aan de workflow.

 5. Open het kader Workflowbeheer.
 6. Klik op: Nieuw.
 7. Selecteer de gegevensverzameling Actuele gegevens Medewerker.
 8. Klik op: Voltooien.
 9. Voeg in ieder geval de velden Functie en Omschrijving functie toe aan de velden in de gegevensverzameling.
 10. Klik op: Voltooien.
 11. Klik op: Nieuw.
 12. Selecteer de gegevensverzameling Mutatie Medewerker/declaratie.

  Het Aantal te declareren, het TotaalBedrag dat gedeclareerd wordt en de Soort declaratie staan al bij de velden in de gegevensverzameling. Je kunt nog andere velden toevoegen.

 13. Klik op: Voltooien.

  Deze velden kun je nu op verschillende plekken gebruiken, bijvoorbeeld in een conditie of een melding.

  Je gaat nu eerst de condities toevoegen.

 14. Open het kader Conditie.
 15. Klik op: Nieuw.
 16. Vul de omschrijving Management declaratie in.
 17. Ga naar het tabblad: Gegevensverzamelingen.
 18. Open de eigenschappen van de gegevensverzameling Actuele gegevens Medewerker.

  Je kunt nu een filter toevoegen.

 19. Selecteer Geavanceerd filter.
 20. Selecteer het veld Functie.
 21. De filterwaarde is '= MANA' (is gelijk aan manager).
 22. Klik op: OK.

  Nu moet je nog een filter toevoegen op Aantal te declareren.

 23. Open de eigenschappen van de gegevensverzameling Mutatie Medewerker/declaratie.
 24. Selecteer Geavanceerd filter.
 25. Selecteer het veld Aantal te declareren.
 26. De filterwaarde is '>=30' (groter of gelijk aan 30 kilometer).
 27. Klik op: OK.
 28. Voeg de conditie Directie declaratie toe.

  Bij de gegevensverzameling Actuele gegevens Medewerker filter je bij het veld Functie op 'is gelijk aan Directie' en bij de gegevensverzameling Mutatie Medewerker/declaratie op Aantal te declareren 'groter of gelijk aan 150'.

 29. Voeg tenslotte de conditie Medewerker declaratie toe.

  Bij de gegevensverzameling Actuele gegevens Medewerker filter je bij het veld Functie op 'is ongelijk aan Directie én is ongelijk aan Manager' en bij de gegevensverzameling Mutatie Medewerker/declaratie. Een medewerker mag hooguit 10 km declareren, hiervoor voeg je bij de gegevensverzameling Mutatie Medewerker/declaratie op Aantal te declareren het filter 'groter of gelijk aan 10' toe.

  Als voldaan wordt aan de conditie wil je dat een melding verschijnt. Dit regel je bij de controles.

 30. Open het kader Controles.
 31. Klik op het potlood achter het kader zodat je controles kunt toevoegen.
 32. Selecteer bij Type controle de waarde Melding bij voldaan aan conditie.
 33. Selecteer bij Conditie de Management declaratie.

  Vul nu de tekst in van de melding die je wilt tonen, bijvoorbeeld Als managementlid mag je niet meer dan 30 km declareren.

 34. Voeg op dezelfde manier een melding toe voor een Directie declaratie en een Medewerker declaratie.

  Als de workflow terecht is wil je dat deze automatisch wordt uitbetaald aan de medewerker. Je wilt de workflow dan dus 'conditioneel afhandelen'.

 35. Klik op: Concept publiceren.

Direct naar

 1. Conditie toevoegen in workflow
 2. Eenvoudige definitie
 3. Geavanceerde definitie
 4. Workflow met conditie
 5. Aandachtspunten bij conditionele workflows
 6. Voorbeeld conditionele workflow met controles

Process

Workflow

Work area

InSite/OutSite