thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Controles op foutmeldingen in de workflow

Tijdens het beheren van een workflow kunnen fouten en waarschuwingen (of andere meldingen) ontstaan.

Deze meldingen zijn zichtbaar in de workflow maar onderbreken je werk niet. Als je de workflow wilt publiceren terwijl er nog meldingen zijn krijg je een 'blokkerende' melding. Je moet deze dan eerst oplossen.

Voorbeeld: 

Als je een taak toevoegt ben je verplicht om aan te geven voor wie deze taak bestemd is. Je hoeft dit niet direct te doen maar kunt eerst bijvoorbeeld een andere taak toevoegen. In het kader Meldingen blijft wel de melding staan dat je voor de taak het veld Bestemd voor nog moet vullen.

Bij de melding wordt ook een suggestie voor een oplossing getoond.

Er wordt onder andere gecontroleerd op:

 • Verplichte velden

  Alle verplichte velden bij een taak of actie moet gevuld zijn.

 • Direct overgedragen

  Je krijgt een melding als je bij een actie aangeeft dat de taak direct moet worden overgedragen, maar je vinkt vervolgens het veld Taak overdragen niet aan bij de taak.

  Je lost dit op door bij de actie de vink te verwijderen bij Direct overdragen of door Taak overdragen aan te vinken bij de taak.

 • Bestemd voor

  Bij een taak is het veld Bestemd voor leeg. Zolang dit het geval is bij een taak kun je de workflow niet publiceren.

  Je lost dit op door bij Bestemd voor minimaal één regel te selecteren.

 • Taken zonder acties

  Iedere taak moet minimaal één actie hebben voordat je de workflow kunt publiceren.

Process

Workflow

Work area

InSite/OutSite