thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Administratie voor eVerbinding inrichten

Je legt het bedrijfs-ID van de betreffend administratie vast om facturen via het platform eVerbinding te versturen en te onvangen.

Je moet een account hebben bij het platform eVerbinding, voordat je de administratie inricht. Bij dit account ontvang je een Bedrijfs-ID. Dit is een identificerend gegeven van de verzendende organisatie en leg je vast in de administratie.

Je legt ook in de administratie-instellingen in Financieel instellingen voor automatische incasso vast. Als je standaard incassokorting wilt verlenen aan de debiteuren, leg je dit ook vast in de administratie-instellingen.

Let op:

Als je het Bedrijfs-ID toevoegt of wijzigt, dan wordt in het communicatieprofiel automatisch de omgeving, administratienummer en Bedrijfs-ID opgeslagen.

Administratiegegevens en Bedrijfs-ID vastleggen voor eVerbinding:

  1. Open de administratie.
  2. Gebruik de stappen in de help van eVerbinding.

Direct naar

  1. E-factuur via eVerbinding inrichten (inkoopfactuur en verkoopfactuur)
  2. eVerbinding activeren
  3. Administratie voor eVerbinding inrichten
  4. Communicatieprofiel voor eVerbinding inrichten
  5. Verkooprelatie voor eVerbinding inrichten
  6. Bijlage samenvoegen naar pdf verkoopfactuur

Process

eVerbinding

Work area

Ordermanagement