thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verzamelfactuur en Facturatiecockpit (Profit 15)

In Profit Financieel kun je nu Verzamelfacturen over bijna alle modules maken. Bijvoorbeeld een factuur waarop zowel het abonnement als ook de relevante nacalculatieregels zijn opgenomen. Uitzondering hierop zijn vooralsnog de ordermanagement-, bakkerij-, flex- en conceptfacturen.

Daarnaast kun je nu alles factureren vanuit de Facturatiecockpit: abonnements-, cursus-, nacalculatie-, termijn- én ordermanagementfacturen overzichtelijk vanaf één plek. (Hier zijn alleen de bakkerij-, flexfacturen uitgezonderd).

Voordelen:

  • Er één plek is waar vanuit je alle onderdelen kunt factureren.
  • Er één factuurlay-out en een berichtsjabloon waarop alle onderdelen gecombineerd worden.
  • De verzamelmethodes en verzamelperiodes zijn hetzelfde voor alle onderdelen.
  • Je kunt per verkooprelatieprofiel instellen voor welke onderdelen je de regels op een verzamelfactuur wilt combineren.
  • Per onderdeel (bijvoorbeeld per abonnement, cursus, project) kun je hiervan afwijken.

Het factureren via de aparte modules blijft ook mogelijk. Wel is er hier en daar een stap gewijzigd om de manieren van factureren zoveel mogelijk overeen te laten komen. Hierdoor zijn er ook nieuwe mogelijkheden gekomen (terugdraaien cursusfacturen, optie creditfacturen via facturatiewizard, overal óf klaarzetten óf gereedmelden).

Naar aanleiding van deze nieuwe mogelijkheden is het verkooprelatieprofiel gewijzigd. Ook is het veld Factureringsmethode uit de projecten-instellingen verwijderd. Alleen voor concepten is de factureringsmethode nog in te stellen in de projecten-instellingen; alle andere factureringsinstellingen staan nu in het verkooprelatieprofiel.

Voor deze nieuwe mogelijkheden heb je in Profit Financieel de Facturatiecockpit en de menukeuze Verzamelfactuur.

Let op:

Veel instellingen rond facturering zijn verplaatst, bijvoorbeeld in het verkooprelatieprofiel. Controleer je autorisatie.

Hieronder vind je een opsomming van alle wijzigingen.

Zie voor de werking van de nieuwe functionaliteiten:

Wijzigingen in de modules

Een opsomming wat er per module is gewijzigd vindt je hier:

  • Ordermanagement
  • Flex
  • Abonnementen
  • Projecten
  • Cursussen

Process

Facturering

Work area

Financieel