Invulformulier verwerken in de workflow

Als aan een dossieritem een invulformulier is gekoppeld, dan worden in de eigenschappen van het dossieritem in het part Algemeen alle velden van dat invulformulier toegevoegd met de waarde zoals die door de bezoeker is ingevuld. Je kunt deze gegevens niet aanpassen.

Je beschikt alleen over de actie Verwerken persoonsgegevens invulformulier als:

 • het veld Invulformulier gevuld is bij het dossieritem.
 • in het invulformulier de velden uit de categorie Persoon, Organisatie of Contact gevuld zijn.
 • In de workflow de actie Verwerken persoonsgegevens invulformulier is opgenomen.
 • het dossieritem nog geen bestemming heeft.

Verwerken gegevens invulformulier:

 1. Ga naar: InSite.
 2. Open de eigenschappen van een dossieritem waaraan een invulformulier is gekoppeld.
 3. Klik op de actie waarmee je de gegevens van het invulformulier verwerkt.
 4. Afhankelijk van de inhoud van het invulformulier kun je nu kiezen uit:
  • Matchen persoon: als minimaal de achternaam van de persoon is ingevuld. Je kunt het veld Niet koppelen, maar nieuwe persoon aanmaken aanvinken maar dan wordt de inhoud van het veld Koppelen aan bestaand persoon verwijderd; als je dan op OK klikt wordt een nieuwe persoon toegevoegd.
  • Matchen organisatie: als minimaal de naam van de organisatie is ingevuld. Je kunt het veld Niet koppelen, maar nieuwe organisatie aanmaken aanvinken maar dan wordt de inhoud van het veld Koppelen aan bestaande organisatie verwijderd.
 5. Klik op: OK.

  Afhankelijk van jouw keuze wordt nu de persoon, organisatie en/of contactpersoon gekoppeld aan het invulformulier. Als je zowel een persoon als een organisatie hebt gekoppeld, wordt automatisch de contactpersoon verwerkt.

Direct naar

 1. Dossier in OutSite
 2. kenmerkcombinatie
 3. Type dossieritem aanpassen voor OutSite
 4. Invulformulier verwerken in de workflow