thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Project Self Service (PSS) in OutSite

Via OutSite, de portal- en webfunctionaliteit van AFAS kunnen jouw relaties projecten van hun organisatie altijd raadplegen. Deze portal maakt de dienstverlening transparant en geeft de relaties direct inzicht in het proces. Dit levert je niet alleen tevreden relaties op, maar het geeft structuur in de externe communicatie en controle over het volledige proces.

Voordelen:

 • De relaties kunnen OutSite 24 uur per dag, 7 dagen per week benaderen.
 • De relaties kunnen hun eigen project- en teamgegevens in een overzicht zien.
 • De relaties kunnen in het digitaal projectdossier de documentatie makkelijk terugvinden.

Voorbereiding
Projecten in OutSite raadplegen

Via OutSite, met website- en klantportal-functionaliteit, kan jouw verkooprelatie de gegevens die je met hem wilt delen over zijn project raadplegen.

Ook kan hij de historie raadplegen in al afgemelde projecten.

Projecten in OutSite raadplegen:

 1. Open de site.
 2. Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Klik op: OK.
 4. Klik op: Klantportal.
 5. Klik op: Projecten.
 6. Klik op: een projectregel om de projectdetailspagina van een project te openen.

  De pagina met projectdetails die je ziet is afhankelijk van welke rol je hebt binnen een project. Als je geen rol hebt binnen het project, dan zie je een basispagina met basisinformatie. De projectgegevens die je ziet op deze pagina's zijn door de sitebeheerder ingericht.

  Onder de knop Direct naar kun je direct navigeren naar gegevens die bij het project horen. Mogelijke getoonde projectgegevens zijn:

  • Projectdossier
  • Projectfases
  • Voorcalculatie
  • Voorcalculatieregels
  • Voortgang
  • Team
  • Projectfacturen per project
 7. Raadpleeg de gegevens in de tabbladen.
Projectdossier en dossieritem raadplegen in OutSite

Je kunt een dossieritem raadplegen in OutSite dat is vastgelegd op een project. Je kunt dit alleen raadplegen als je een contact bent in het team van het project.

Projectdossier en dossieritem in OutSite raadplegen:

 1. Ga naar: OutSite.
 2. Klik op: Klantportal.
 3. Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord.
 4. Klik op: OK.
 5. Klik op: Projecten.
 6. Klik op: een projectregel om de projectdetailpagina van een project te openen.
 7. Klik op: het tabblad Dossier.

  Je ziet de toegevoegde dossieritems. Als je teamrol het toestaat, kun je ook een nieuwe activiteit toevoegen of een bestaande wijzigen.

 8. Klik op: Dossier in het linker menu.

  Hier zie je niet alleen het voor het project toegevoegde dossieritem, maar alle dossieritems.

 9. Open het dossieritem.

Zie ook

Projectkaart raadplegen in OutSite

Je kunt de projectkaart met alle relevante gegevens tonen in OutSite, waar de klant hem kan raadplegen. Dit moet je eerst instellen.

Instellen te gebruiken projectkaart voor OutSite:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Projectgroep.
 2. Open de eigenschappen van de projectgroep. Bijvoorbeeld Consultancy.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.

  New_Pro P4 (50 Optimalisaties (10)

 4. Selecteer het rapport bij Projectkaart.
 5. Sla de wijzigingen op.

Projectkaart van één project raadplegen in OutSite:

 1. Open OutSite.
 2. Ga naar: Projecten.
 3. Ga naar het tabblad: Mijn projecten of Alle projecten.
 4. Open de eigenschappen van het project.
 5. Klik op de actie: Projectkaart.

  Je ziet de projectkaart van het project.

Voortgang boeken in OutSite

Een teamlid bij de klant kan voortgang boeken op een projectactiviteit.

Bij de teamrol van het externe teamlid moet ingesteld zijn dat dit toegestaan is. De rol Externe projectleider heeft de meeste rechten.

Voortgang bij Projectactiviteiten toevoegen in OutSite:

 1. Open OutSite.
 2. Log in met de gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Klik op:  Projecten.

  OutSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van het menu-item anders is.

 4. Ga naar het tabblad: Mijn Activiteiten.
 5. Open de projectactiviteit.
 6. Klik op: Nieuw bij Voortgang.

  Pro_Voortgang boeken in OutSite (10)

 7. Vul de datum in.
 8. Vul een waarde in bij Uren besteed.
 9. Vul een waarde in bij Uren nog nodig.

  Je kunt ook het % Voortgang laten berekenen door Uren nog nodig in te vullen.

 10. Vul in het vak Toelichting een toelichtende tekst in.
 11. Koppel bij Bijlage een bijlage als je dat wilt. Je kunt bijvoorbeeld een ingescand document koppelen.
 12. Klik op: Aanmaken.
Zie ook

Process

Project

Work area

Output