thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Stappenplan: Afbouw naar APG

Per 01-01-2017 zal de sector afbouw van het PGGM naar APG overstappen. Daar zal het worden aangesloten op de pensioenaanlevering van APG Bouw.

Inhoud

Voorbereiding in Profit

Om de overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen zal met het berekenen van het Jaarloon BT de voorbereiding in Profit plaatsvinden.
Hierbij zullen de volgende stappen uitgevoerd worden:

 • Controleren of de activering Pensioenaangifte aanstaat.
  Zet deze aan als hier een melding op komt via Algemeen / Omgeving / Beheer / Eigenschappen, tabblad Activering.

  Let op:

  Na het activeren moet de omgeving geconverteerd worden. Let erop dat de medewerkers niet meer ingelogd zijn in de omgeving.

  Pay_

 1. Een instantie van het soort APG/PGGM sectoren Bouw, Schoonmaak, Schilders, Afbouw aanmaken met sector Bouw, als deze nog niet aanwezig is.
 2. De werkgever koppelen aan de instantie met een ingangsdatum van 01-01-2017.
 3. Alle medewerkers van de werkgever krijgen een nieuwe instantieregel die:

  - op de datum van uitvoeren ‘Berekenen jaarloon BT’ gekoppeld zijn aan een geldige instantie van de soort instantie APG/PGGM sectoren Bouw, Schoonmaak, Schilders, Afbouw met de sector Bouw.

  - op de begindatum van de periodetabel van periode 1 van 2017 een geldig contract hebben.

 4. De oude instantie van de soort instantie APG/PGGM sectoren Bouw, Schoonmaak, Schilders, Afbouw met de sector Afbouw wordt beƫindigd bij de werkgever en medewerkers met einddatum 31-12-2016.

  Let op:

  In enkele profielen (zoals indienst) is de instantie voor pensioen gekoppeld. Tijdens de voorbereiding in Profit zal deze niet omgezet worden. Loop daarom zelf de profielen langs en pas aan waar nodig.

  Open de eigenschappen van het profiel. Maak de instantie onder Pensioenfonds leeg en koppel de nieuwe instantie onder Pensioenaangifte.


Overstap uitvoeren

Om de overstap uit te voeren, draai je het jaarloon BT voor alle medewerkers. Werkgevers die al aanleveren aan APG Bouw behouden hun aansluitnummer en hoeven verder niks te doen.

Het jaarloon BT bereken je op de normale manier.

Werkgevers die nog niet aanleveren aan APG Bouw ontvangen van APG het Nummer leverancier en Aansluitnummer. Deze vul je op werkgeversniveau bij de instantie.

Vervolgens richt je het communicatieprofiel in. De gebruikersnaam en wachtwoord vraag je op bij APG.

Communicatieprofiel APG inrichten.

Premieberekening

De premieberekening voor de pensioenregelingen wordt gelijkgetrokken met de premieberekening van de cao voor de bouwnijverheid.

Meer informatie over deze premieberekening wordt gepubliceerd op de website www.administratienet.nl

Zie ook

Direct naar

 1. Inrichten Payroll
 2. Werkgever
 3. Hoofd- en subwerkgevers
 4. Salarisverwerking
 5. Salarissen groepsgewijs verwerken
 6. Journalisering
 7. Betaling Payroll inrichten
 8. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 9. Loonstroken inrichten
 10. Rapportensets
 11. Onderwijs aanlevering
 12. Meerjarenbegroting
 13. Werkkostenregeling

Process

Aanlevering

Work area

Payroll