thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

PLO TKP (Agrarische sector) inrichten

Je kunt de PLO voor TKP (Agrarische sector/Colland) genereren in Profit.

Inhoud

Beschrijving

Je kunt het bestand op de volgende manier genereren:

 • Collectieve opgave
  Je kiest per werkgever de opgaven die Profit in de collectieve opgaven moet combineren. De bestandslocaties van de opgavebestanden leg je vast in de instellingen.
 • Opgave per werkgever
  Je legt per werkgever de bestandslocatie vast. Je bepaalt per salarisverwerkingsregel, de opgaven die Profit genereert.

Instantie TKP (Agrarische sector) inrichten

Je voegt een instantie toe in de omgeving.

Instantie toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Inrichting / Instantie.
 2. Klik op: Nieuw
 3. Vul de naam en adresgegevens in.
 4. Doorloop de volgende stappen van de wizard.
 5. Selecteer Interpolis bij Soort instantie.
 6. Selecteer de sector bij Sector/bedrijf.
 7. Klik op: Voltooien.

Werkgever inrichten voor TKP (Agrarische sector/Colland)

Je voegt de instantie toe bij de werkgever en geeft aan dat je de PLO Interpolis wilt genereren.

Instantie toevoegen bij werkgever:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Klik op: Nieuw.
  1. Selecteer de instantie.
  2. Klik op: Volgende.
  3. Vul de begindatum in.
  4. Vul het relatienummer of aansluitnummer in.
  5. Klik op: Voltooien.
 5. Ga naar het tabblad: PLO.
  1. Vink PLO Interpolis genereren aan.
  2. Bepaal of je de PLO wilt opnemen in een collectief bestand.

   Profit voegt alle werkgevers, die je opneemt in het collectief bestand, in één bestand samen, als je bij iedere werkgever als inzender dezelfde werkgever vermeldt. Als alle werkgevers zijn geaccordeerd, genereer je het collectieve bestand. Als de werkgever niet opneemt, genereert Profit bij het accorderen automatisch per werkgever de PLO. Maak om die reden bij voorkeur een aparte map per werkgever voor het geval je meerdere werkgevers tegelijkertijd accordeert.

  3. Selecteer de inzender.

   Selecteer het administratie- of accountantskantoor, als je wilt dat de terugkoppeling direct naar het kantoor gaat en niet eerst naar de werkgever.

   Bij een collectieve opgave worden de opgaven per inzender gecombineerd in een collectief bestand.

  4. Vul de bestandslocatie in.
 6. Ga naar het tabblad: MDV.
 7. Vink MDV genereren aan. Hierdoor worden meldingen dienstverband meegenomen in de aanlevering naar Syntrus.
 8. Klik op: OK.

Medewerker inrichten voor TKP (Agrarische sector/Colland)

Je koppelt de instantie aan de medewerkers.

Instantie koppelen aan medewerker:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Instantie.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer de instantie.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Vul de velden in.
 8. Vink Meenemen in PLO Interpolis/Colland uit, als je de medewerker niet wilt opnemen in de PLO.
 9. Klik op: Volgende.
 10. Vul de velden in.
 11. Klik op: Volgende.
 12. Vink Niet meenemen in jaarwerk aan, als je de medewerker niet wilt meenemen in het jaarwerk.
 13. Klik op: Volgende.
 14. Vul een afwijkende adres van de medewerker in, als het huidige adres in Profit afwijkt van het bevolkingsregister.
 15. Klik op: Voltooien.

Lijstbegrippen voor TKP (Agrarische sector) inrichten

Bij elke opgave hoort een aantal lijstbegrippen. Lonen en premies worden door middel van lijstbegrippen in de opgave geplaatst. Voor elk bedrag wordt een apart lijstbegrip gebruikt.

Een deel van de lijstbegrippen is ingericht door AFAS en deze kun je niet wijzigen. Andere lijstbegrippen richt je zelf in. Als je zelf looncomponenten toevoegt, zorg je ervoor dat de relevante lijstbegrippen correct zijn ingericht.

Voor het correct aanleveren van een PLO zijn de volgende lijstbegrippen van belang:

 • PLO Agrarisch + Slagers Bedrag vakantiebon (agrarische sector)

  Profit vult deze standaard. Indien er in het agrarische bedrijf met vakantiebonnen wordt gewerkt, moet hier een plus (+) gezet te worden bij de looncomponent(en) waarmee de 100% waarde van de vakantiebon wordt berekend.

 • PLO Agrarisch + Slagers Bedrag-uitkering

  Profit vult deze standaard. Je zet een plus (+) bij de componenten die je gebruikt voor de uitkeringen, zoals bijvoorbeeld een WAO-uitkering, maar alleen als je die rechtstreeks aan de medewerker uitbetaalt. Zie daarvoor de instructies van UWV GUO (Handleiding gegevensaanlevering).

 • PLO Agrarisch + Slagers Brutoloon SV

  Default door Profit gevuld met de standaard door Profit uitgeleverde looncomponenten die tot het loon SV horen. Hieraan moet door jezelf dus nog de wijzigingen worden toegevoegd voor looncomponenten die tijdens de implementatie zijn toegevoegd door de consultant en die invloed hebben op het loon SV. Dit lijstbegrip moet dan ook gelijk zijn aan het lijstbegrip 'Aangifte Loonbelasting: 1a. Brutoloon SV'. Je kunt dit ook oplossen door met een looncomponent met rekenregel 100.003 'Overnemen grondslag' de grondslag 'Loon SV' op te halen. In het lijstbegrip 'PLO Agrarisch + Slagers Brutoloon SV' zet Profit voor deze component een plus (+). Let er op dat alle andere plussen (+) en minnen (-) uit dit lijstbegrip worden verwijderd.

 • PLO Agrarisch + Slagers BTER-loon negatief ivm uitkering

  Profit vult deze standaard. Profit zet een plus (+) bij de looncomponent 'BTER-grondslag'.

 • PLO Agrarisch + Slagers Dagen aanvulling

  Profit vult deze standaard. Als er een aanvulling op een uitkering wordt betaald volgens de voorwaarden zoals beschreven in de Handleiding gegevensaanlevering van de instantie, kun je bij de bewuste looncomponent een plus (+) zetten.

 • PLO Agrarisch + Slagers Dagen SV

  Profit vult deze standaard. Profit zet een plus (+) bij de looncomponent 'SV-dagen'.

 • PLO Agrarisch + Slagers Uren (agrarische sector)

  Profit vult deze standaard. Profit zet een plus (+) bij de looncomponent 'BTER-uren'.

Zie ook

Process

Aanlevering

Work area

Payroll