thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Jaarloonstrook en jaaroverzicht kosten werkgever aanpassen

Je kunt de jaarloonstrook en jaaroverzicht kosten werkgever naar eigen wens inrichten. Hiervoor maak je een kopie van de standaard rapporten.

De werkwijze van het aanpassen van deze rapporten wijkt af van de standaard werkwijze in Profit. Dit komt door de opzet van de onderliggende gegevensverzameling Jaarloonstrook. Beide rapporten zijn gebaseerd op deze gegevensverzameling.

De rapporten bevatten een aantal rubrieken, zoals Bruto-nettoberekening, Grondslag loon LH en Grondslag loon SV. Je geeft in de gegevensverzameling aan, welke rubriektypen en perioden je in het rapport wilt tonen. Bij het opvragen van het rapport vult Profit de rubrieken automatisch met de juiste regels.

Voorbeeld: Rubriek Bruto-netto berekening

Je hebt in de gegevensverzameling opgegeven, dat deze rubriek deel moet uitmaken van het rapport. Bij het opvragen van het rapport vult Profit per medewerker deze rubriek met de juiste regels. Ook plaatst Profit in de bruto-nettoberekening extra regels (hoofdletters en vet gedrukt) voor het brutoloon, nettoloon en te betalen loon.

 Dit heeft de volgende consequenties voor de opzet van het rapport:

 • Rubrieken in de gegevensverzameling (verticale as)

  Je geeft in de gegevensverzameling alleen de rubriektypen op die op de jaarloonstrook moeten verschijnen. Standaard staan de reeds genoemde rubriektypen op de jaarloonstrook. Je kunt de rubriektypen Geselecteerde looncomponenten voor standenregister en Alle looncomponenten zelf toevoegen.

  Profit kijkt bij het opvragen van het rapport, welke rubriektypen in de gegevensverzameling aanwezig zijn. Profit vult per medewerker de gewenste rubrieken met de regels (in de detailsectie staan alleen de regelomschrijving en de perioden die in het rapport moeten worden getoond).

 • Lijstbegrippen (verticale as)

  Voor het rubriektype lijstbegrippen geldt een uitzondering. Je voegt alle gewenste lijstbegrippen apart toe aan de gegevensverzameling.

 • Perioden (horizontale as)

  Je kunt de gewenste perioden in de gegevensverzameling opnemen. Het standaard rapport bevat periode 1 t/m 13, maar je kunt ook periode 14 t/m 53 opnemen.

Rapporten aanpassen:

 1. Ga naar: HRM / Uitvoer / Beheer / Rapport Payroll.
 2. Selecteer het rapport.
 3. Klik op de actie: Kopiëren.
 4. Vul de omschrijving in.
 5. Klik op: Voltooien.
 6. Klik op: Aanpassen (onderaan de veldenlijst).
 7. Klik op: Aanpassen.
 8. Voeg perioden toe:
  1. Ga naar het tabblad: Periode.
  2. Klik op: Nieuw.
  3. Selecteer de perioderegel.
  4. Klik op: Voltooien.
  5. Klik op: OK.
  6. Klik op: Volgende.
  7. Voeg de perioden toe aan de lijst Velden in gegevensverzameling:. Je vindt deze onder Extra velden.
  8. Klik op: Voltooien.
  9. Voeg de perioden toe aan de lay-out.
 9. Voeg rubriektypen toe:
  1. Ga naar het tabblad: Type.
  2. Klik op: Nieuw.
  3. Selecteer de rubriek die je wilt toevoegen bij Soort regel.

   Als je het rubriektype Lijstbegrip kiest, selecteer je het lijstbegrip. Je voegt ieder lijstbegrip op deze wijze toe en ieder lijstbegrip heeft een eigen Volgnummer rapport.

  4. Vul het veld Volgnummer rapport in. Dit volgnummer bepaalt de volgorde waarin je de rubriektypen op het gegenereerde rapport ziet. Elk volgnummer kun je maar één keer gebruiken.
  5. Klik op: Voltooien.
  6. Klik op: OK.
  7. Klik op: Volgende.
  8. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Direct naar

 1. Loonstroken inrichten
 2. E-mailen of InSite inrichten
 3. Looninrichting wijzigen voor loonstrook
 4. AFAS logo verplaatsen op loonstrook
 5. Integratie salariswijzer in MijnGeldzaken
 6. Voorkeursinstellingen loonstroken
 7. TWK-Loonstroken
 8. Taal van loonstrook inrichten
 9. Sortering loonstroken en jaaropgaven
 10. Volgorde van looncomponenten op de loonstrook aanpassen
 11. Aantal en Basis op de loonstrook
 12. Jaarloonstrook en jaaroverzicht kosten werkgever aanpassen

Process

Loonstrook

Work area

Payroll