thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Terugdraaien declaratie (Flex)

Na goedkeuring, verwerking en/of verloning van een declaratie heb je de mogelijkheid tot Terugdraaien. Bij terugdraaien wordt de declaratie helemaal tegengeboekt. Profit maakt een volledig nieuwe tegengestelde versie van de declaratie en daarbij worden de onderliggende nacalculatieregels ook teruggedraaid. Dat wil zeggen dat alle nacalculatieregels tegengeboekt worden (minus).

Je moet de teruggedraaide declaratie opnieuw (handmatig) goedkeuren en verwerken.

Terugdraaien is alleen mogelijk op de oorspronkelijke versie van de declaratie (versie .01) . Er mogen dus niet al correctieversies van de declaratie zijn.

Als een declaratie teruggedraaid is, kun je dit niet meer ongedaan maken én ook kun je er geen andere correcties meer op maken.
Of een declaratie is teruggedraaid zie je aan het veld Soort declaratie.

Behalve terugdraaien kun je ook kiezen voor een correctiedeclaratie (of een creditfactuur).

Terugdraaien declaratie:

 1. Selecteer de goedgekeurde en verloonde declaratie en klik op de actie: Terugdraaien.
 2. Klik op Ja bij de vraag of je de declaratie met onderliggende nacalculatieregels wilt terugdraaien.

  Je ziet dat het versienummer is opgehoogd.

 3. Open de declaratie.
 4. Ga naar het tabblad: Nacalculatie.

  Je ziet dat een nieuwe versie is toegevoegd waarmee de oorspronkelijke nacalculatieregels volledig worden tegengeboekt.

 5. Ga naar het tabblad: Versies.

  Je ziet dat de correctie de oorspronkelijke declaratie volledig tegenboekt.

Inhoud

Correctiedeclaratie klaarzetten

Vervolgens moet je opnieuw goedkeuren, verwerken en verlonen/factureren. Dit kan deels via de acties in de Declaratie-weergave en de Declaratiecockpit.

Je ziet de status van deze teruggedraaide declaratie via de weergave correctiedeclaraties.

 1. Ga naar: Projecten / Nacalculatie / Correctiedeclaratie.
 2. Selecteer de declaratie.
 3. Klik op de actie: Klaarzetten voor factureren.

Pay_Uitzendbranche_Correctiedeclaratie (10)

Vervolgens zie je dat de status en herkomst van de correctie zijn veranderd.

Als je dit hebt gedaan, worden de regels bij Correctiedeclaraties factureren zichtbaar.

Correctiedeclaratie factureren (Flex)

Je kunt de correctiedeclaratie factureren zodra je de declaratie klaargezet hebt voor factureren. (Het gaat dan om een goedgekeurde declaratie die verwerkt is, maar niet persé ook betaald).

Hiervoor zijn verschillende crediteringsmethoden mogelijk. Bijvoorbeeld een gesaldeerde correctiefactuur, een volledige credit- en vervangende debetfactuur of een aparte credit- en debetfactuur met alleen de correcties. Ieder optie dan al of niet gesplitst per verzamelperiode. Dit kun je op hoog niveau inrichten maar je kunt hier ook bij het genereren nog van afwijken.

 1. Ga naar: Projecten / Facturering / Correctiedeclaratie factureren.
 2. Selecteer de correctiedeclaratie(s).

  Je ziet in de regel al wat de standaard crediteringsmethode is.

 3. Klik op de actie: Genereren.
 4. Selecteer eventueel een andere Factuurdatum.
 5. Vink Output-wizard starten na voltooien eventueel als je direct na het genereren de facturen wilt verstrekken aan de verkooprelatie(s).
 6. Selecteer eventueel een afwijkende Crediteringsmethode die anders is dan wat je in het verkooprelatieprofiel of in de klantovereenkomst hebt ingesteld.
 7. Klik op: Voltooien.

  Je kunt vervolgens de status en de verstrekte factuur raadplegen, bijvoorbeeld omdat je wilt zien hoe de factuur met de afwijkende crediteringsmethode eruit ziet

 8. Open de weergave: Correctiedeclaraties (afgehandeld).

 9. Open de correctiedeclaratie.
 10. Klik op de actie: Factuur.
 11. Klik op de actie: Afdrukvoorbeeld in de boekingslay-out.

Direct naar

 1. Uitzendbranche (Flex)
 2. Flexbranche voor uitzendbureaus met dag/weekverloning inrichten
 3. Detachering met periodeverloning inrichten en gebruiken
 4. Kandidaten beheren (Flex-branche)
 5. Klanten beheren
 6. Declaraties boeken
 7. Nog niet goedgekeurde declaratie wijzigen
 8. Declaraties goedkeuren
 9. Loonafspraken actualiseren
 10. Declaraties verlonen en betalen aan de kandidaten
 11. Declaraties factureren aan de verkooprelaties
 12. Correctiedeclaratie
 13. Terugdraaien
 14. Crediteren
 15. Week accorderen salarisverwerkingsplan
 16. Journaliseren
 17. Pensioenaanlevering StiPP
 18. Declaraties voor Feestdaguren

Process

Declaratiecockpit

Work area

HRM Payroll Projecten