thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Journaalpostanalyse

De analyse Journaalpostanalyse geeft inzicht in de journaalposten, waarbij je zelf het detailniveau bepaalt. Je ziet de journaalposten van een geselecteerde periode per grootboekrekening, zoals gedefinieerd bij de inrichting van de journaalstructuur

Je kunt standaard kiezen voor de volgende detailniveaus:

 • Per Werkgever
 • Per Werkgever - Organisatorische eenheid
 • Per Medewerker
 • Per Medewerker - Organisatorische eenheid
 • Per Organisatorische eenheid

Als je vervangingsregels op grootboekrekeningnummers hebt ingericht, past Profit deze ook hier toe.

Let op:

Als je werkt met verbijzonderingen (Kostenplaats en Kostendrager), dan heb je extra keuzemogelijkheden. Je hebt dan namelijk tevens de hierboven genoemde niveaus op basis van kostenplaats en kostendrager.

Je kunt de journaalposten analyseren voor elke verwerkte periode, dit kan dus een geaccordeerde periode of een voorlopig verwerkte periode zijn. De perioden die je kunt selecteren worden opgehaald vanuit het salarisverwerkingsplan van de werkgever, dit betekent dat per werkgever de perioden kunnen verschillen.

Op welk niveau Profit de werkelijke journaalpost doorboekt, is afhankelijk van de waarde in het veld Journaalstructuur volgens op het tabblad Journalisering in de eigenschappen van de werkgever. Als je bijvoorbeeld de journaalposten per werkgever doorboekt, dan selecteer je in de journaalpostanalyse ook het niveau Werkgever, om te zien hoe de werkelijke journaalpost van een voorlopig verwerkte periode eruit komt te zien.

Journaalpostanalyse raadplegen:

 1. Ga naar:
  • HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit.
  • Startmenu / HRM / Payroll / Overzicht / Journaalpostanalyse.
 2. Selecteer de perioderegel.
 3. Klik op de actie: Output.
 4. Open het overzicht: Journaalpostanalyse.
 5. Selecteer de as waarop je de gegevens wilt tonen.

  De volgorde van de getoonde keuzen is afhankelijk van het veld Journaalposten volgens op het tabblad Journalisering in de eigenschappen van de werkgever.

  In de journaalpostanalyse heb je de beschikking over een 'drilldown'-functie. Dat wil zeggen dat je kunt inzoomen op de getoonde regels, zodat de details van een regel zichtbaar worden. Op deze manier krijg je inzicht in hoe de bedragen opgebouwd zijn volgens de journaalstructuur. Je hebt inzicht tot en met het niveau van de looncomponent.

  Voorbeeld:

  Als je dubbelklikt op een regel met de grootboekrekening Bruto loon (4000), dan toont Profit een scherm met daarin de opbouw van het bruto loon bedrag. Je ziet per medewerker en per looncomponent de bedragen die de journaalpost van de grootboekrekening Bruto loon (4000) tot gevolg hebben.

Zie ook

Direct naar

 1. Rapportage Payroll
 2. Loonjournaalpost raadplegen
 3. Cumulatieve loonjournaalpost raadplegen
 4. Journaalpostanalyse
 5. Rapport of analyse aansluiten op Journaalpostanalyse
 6. Kostenanalyse
 7. Rapport of analyse aansluiten op Kostenanalyse
 8. Loonaangifte en loonjournaalpost vergelijken
 9. Controlerende tussenrekening Payroll
 10. Jaaroverzicht kosten werkgever
 11. Fiscale overzichten

Process

Rapportage

Work area

Payroll