thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Rapport of analyse aansluiten op Kostenanalyse

Je kunt rapporten en analyses maken die aansluiten op de analyse Kostenanalyse. Met 'aansluiten' wordt in dit verband bedoeld, dat dezelfde gegevens worden gebruikt voor zowel de Kostenanalyse als het rapport of de analyse. In dit onderwerp wordt alleen toegelicht, hoe je de juiste periode kiest in de gegevensverzameling.

Let op:

Voor de Journaalpostanalyse volg je een andere methode.

Voor deze rapporten en analyses kun je de volgende gegevensverzamelingen gebruiken:

 • Berekende looncomponenten
 • Medewerker/berekende looncomponenten
 • Medewerker journaalpost

Rapporten en analyses aansluiten op de kostenanalyse:

 1. Selecteer Periode.

 2. Voeg deze periode toe aan de gegevensverzameling met de knop '>'.

Bij het opvragen van het rapport kun je filteren op de gewenste periode, anders krijg je waarschijnlijk erg veel gegevens in het rapport.

Direct naar

 1. Rapportage Payroll
 2. Loonjournaalpost raadplegen
 3. Cumulatieve loonjournaalpost raadplegen
 4. Journaalpostanalyse
 5. Rapport of analyse aansluiten op Journaalpostanalyse
 6. Kostenanalyse
 7. Rapport of analyse aansluiten op Kostenanalyse
 8. Loonaangifte en loonjournaalpost vergelijken
 9. Controlerende tussenrekening Payroll
 10. Jaaroverzicht kosten werkgever
 11. Fiscale overzichten

Process

Rapportage

Work area

Payroll