thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Vakantietoeslag niet uitbetalen bij einde nevendienstverband

Als je gebruik maakt van de functionaliteit Meerdere dienstverbanden, dan werkt het uitbetalen van de vakantietoeslag anders.

Als een medewerker meerdere dienstverbanden heeft of heeft gehad en het laatste dienstverband eindigt, dan betaalt Profit de vakantietoeslag uit. Ook als de datum uit dienst niet is gevuld bij de medewerker. Bij meerdere dienstverbanden wordt in principe per dienstverband afgerekend. Een dienstverband kan niet 'los' uit dienst worden gemeld, daarom wordt in plaats van datum uit dienst, de einddatum dienstverband genomen.

Je kunt in de looncomponent 100.002.014 'Vakantietoeslag' bepalen, dat bij beëindiging van een dienstverband je het gereserveerde vakantietoeslag uitbetaalt, ook al is de periode van uitbetaling nog niet bereikt. Bij een nevendienstverband is dit niet de bedoeling. Bij de beëindiging van een nevendienstverband rekent Profit de opgebouwde reservering altijd af.

Process

Medewerker Dienstverband Landelijke regelgeving

Work area

Payroll