thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

De inrichting van de loonstaat is niet correct.

Je krijgt deze melding bij het controleren van de loonaangifte of bij het accorderen van de salarisverwerking.

Oorzaak

Er zijn meerdere oorzaken mogelijk:

  • Het huidige jaar is niet toegevoegd aan de Payroll-periodetabellen.
  • De cao's in de omgeving hebben niet de meest recente versie.
  • Er staan oude, niet gebruikte cao's in de omgeving die niet zijn geblokkeerd.
  • De inrichting van grondslagen en/of lijstbegrippen is gewijzigd (door een cao update of door een handmatige aanpassing).
  • Er zijn eigen gemaakte, nieuwe looncomponenten toegevoegd maar deze zijn nog niet verwerkt en geaccordeerd in de salarisverwerking. Profit vult de lijstbegrippen pas met waarden van de looncomponenten als deze zijn geaccordeerd.

Oplossing

Er zijn meerdere oplossingen mogelijk:

  • Voeg het huidige jaar toe aan de Payroll-periodetabellen. Deze vind je via Algemeen / Inrichting / Periode-instellingen / Periodetabel. Kies in de periodetabel voor de actie 1. Jaren toevoegen.
  • Controleer of alle cao's de meest recente versie hebben via HRM / Organisatie / Cao. In het CAO Update Center in de AFAS Klantportal zie je wat de meest recente versie is die AFAS heeft uitgeleverd. Staat er nog een oude versie in Profit? Controleer dan in de cao of het vinkje CAO update niet uitvoeren uit staat. Download indien nodig de update vanaf het CAO Update Center en importeer deze in Profit. Wordt de cao niet meer gebruikt? Blokkeer deze dan.
  • Blokkeer oude, niet gebruikte cao's. Selecteer hiervoor de cao via HRM / Organisatie / Cao en klik op de actie 1. Definitie. Zet hier een vinkje bij het veld Geblokkeerd.
  • Raadpleeg het rapport Fout rapport t.b.v. loonstaat (Profit) via HRM / Uitvoer / Rapport Payroll. Toont dit rapport eigen looncomponenten, dan is de inrichting hiervan niet correct. Herstel de inrichting in overleg met een consultant. Toont het rapport looncomponent uit oude cao's? Voer dan de twee stappen hierboven uit.
  • Negeer de meldingen die in het rapport staan als het gaat om eigen gemaakte, nieuwe looncomponenten die nog niet bij één of meerdere medewerkers zijn verwerkt en geaccordeerd.

Process

Loonaangifte Salarisverwerking

Work area

Payroll