thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Ontslagvergoeding / afkoopsom

Vanaf 01-07-2015 geldt een transitievergoeding ter vervanging van de ontslagvergoeding.

Wij hebben ervoor gekozen geen ingewikkelde rekencomponenten uit te leveren maar boekingscomponent omdat het bij de transitievergoeding om meer gaat dan alleen de vaststelling van het bedrag. Er mogen immers ook kosten van het bedrag worden afgetrokken, en daarmee is het proces van een zorgvuldige afwikkeling belangrijker dan de berekening in de salarisverwerking.

De overheid heeft een website gelanceerd waar de transitievergoeding kan worden berekend: http://werkgever.mijnwerkenzekerheid.nl/.

De volgende looncomponenten zijn niet geactiveerd toegevoegd:

 • 100.003.077 'Transitievergoeding'
 • 100.009.364 'Audit: transitievergoeding van toepassing'

  Let op:

  Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Voor 01-07-2015 was onderstaande van toepassing:

De afwikkeling van een ontslagvergoeding is afhankelijk van de situatie. Vaak is een ontslagvergoeding alleen loon voor loonheffingen (LH), maar er zijn situaties waarin je een ontslaguitkering moet doen waarover je ook werknemersverzekeringen moet berekenen (SV).

In de Profit CAO en Basis CAO zijn hiervoor de volgende looncomponenten aanwezig:

 • 100.003.001 'Afkoopsom (LH)'

  Je vult het brutobedrag in. Deze vergoeding is loon voor loonbelasting/volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Bij gebruik van deze looncomponent moet je de groene tabel toepassen.

 • 100.003.002 'Afkoopsom (LH Netto)'

  Je vult het nettobedrag in. Profit bruteert dit en berekent over het brutobedrag alleen loonheffing. Bij gebruik van deze looncomponent moet je de groene tabel toepassen.

 • 100.003.070 'Ontslagvergoeding (LH)'

  Het bruto bedrag van de ontslagvergoeding kan op deze looncomponent worden opgegeven. Deze vergoeding is loon voor loonbelasting/volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Houd er verder rekening dat bij gebruik van deze looncomponent de groene tabel van toepassing is voor dit deel van de berekening.

 • 100.003.000 'Ontslagvergoeding (LH + SV)'

  Het bruto bedrag van de ontslagvergoeding kan op deze looncomponent worden opgegeven. Deze vergoeding is loon voor loonbelasting/volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en werknemersverzekeringen. Meestal is het loon voor loonheffing, maar er zijn situaties waarbij bijvoorbeeld een rechter bepaalt dat de afwikkeling van het ontslag wel degelijk (deels) loon voor de werknemersverzekeringen is.

  Let op:

  Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Voor de ontslagvergoeding voeg je, als je de ontslagvergoeding in de maand na de uitdienstdatum uitbetaald, een nabetalingscontract toe. Hierin geef je aan dat de groene tabel van toepassing is. Vervolgens boek je het bedrag van de ontslagvergoeding in de nabetalingsperiode.

Je kunt de ontslagvergoeding ook uitbetalen voor de uitdienstdatum. Je hebt hiervoor de volgende mogelijkheden:

 • Activering meerdere dienstverbanden staat aan: nieuw dienstverband toevoegen en afwijkende instantieregels opgeven
 • Activering meerdere dienstverbanden staat uit: nieuwe medewerker aanmaken

Zie ook

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll