thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Projecten voor Flex-branche inrichten

In Profit Projecten richt je voor de flex-branche de prijzen en nacalculatie in.

Dit houdt in dat je het kostprijsmodel, de itemset, het permissieschema etc. inricht. De referentiefuncties kun je hier raadplegen.

Inhoud

Permissieschema inrichten

In het permissieschema leg je per werksoort en kosten-item vast of de beoordeling (via de workflow) van de nacalculatie intern en/of extern moet plaatsvinden.

Bij het boeken in Profit (backoffice) mag er op alles geboekt worden wat in de itemset zit. De reden hiervoor is dat de backoffice bijvoorbeeld een bonus kan uitkeren aan de kandidaat zonder dat de kandidaat daar op kan boeken.

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Permissieschema.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul een omschrijving in. Je kunt bijvoorbeeld een standaard permissieschema toevoegen en een voor reversed billing.
 4. Klik op: Volgende.
 5. Vink de items aan.

  Bijvoorbeeld de componenten ‘Normale uren’ en ‘Bonus’.

 6. Klik op: Voltooien.
 7. Open de eigenschappen van het permissieschema.
 8. Ga naar het tabblad: Regels.
 9. Open de eigenschappen van een regel.
 10. Vink Indienen door medewerker aan.
 11. Vink eventueel Beoordelen intern aan. Dit hangt samen met het beoordelen van de declaratie via de workflow in InSite.
 12. Vink eventueel Beoordelen extern aan. Dit hangt samen met dezelfde workflow maar dan via OutSite.
 13. Klik op: OK.
 14. Herhaal dit voor de relevante regels.

  Pay_Uitzendbranche inrichten_Prijsafspraken inrichten (30)

 15. Klik op: OK.

Referentiefunctie

Je hebt referentiefuncties die in de branche gebruikelijk zijn en je hebt functieomschrijvingen die de klanten hanteren.

'Eigen' functies voeg je toe in een klantovereenkomst.

Referentiefuncties raadplegen:

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Referentiefunctie.

  Je ziet hier de functies die in de uitzendbranche standaard zijn.

 2. Open de weergave Referentiefuncties per functie.

  Hier zie je welke zelf toegevoegde functies aan welke referentiefuncties gekoppeld zijn.

 3. Filter bijvoorbeeld op klantovereenkomst om te zien welke functies van de klant er zijn voor welke referentiefuncties.

Zie ook

Direct naar

 1. Uitzendbranche inrichten

Process

Instellingen Prijs Nacalculatie

Work area

HRM Payroll Projecten