thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Integratie Projecten en Ordermanagement inrichten

Je richt de integratie van Profit Projecten en Profit Ordermanagement in. Hiermee kun je dan voorraad reserveren, bestelvoorstellen genereren, inkoopoffertes uitzetten of inkooporders op basis van een voorcalculatie vastleggen.

De integratie van Projecten en Ordermanagement kun je nog verder uitbreiden met Contractbeheer in Financieel. Hierdoor is de integratie tussen voorcalculatie, contracten en inkooporder mogelijk. Hiermee kun je een inkooporder toewijzen aan een contract. Vanuit het contract heb je dan inzicht in de inkooporder(s) die zijn gekoppeld aan het contract.

Lees hier meer over het gebruik van de integratie tussen projecten en ordermanagement.

Als je werkt met integratie Projecten en Ordermanagement, dan moet je per project en/of per item bepalen of je deze wilt doorbelasten (factureren) aan de klant. In Projecten beschik je over het veld Doorbelasten om aan te geven of je een bepaalde regel uit de voorcalculatie of nacalculatie wilt doorbelasten (factureren) aan de klant. Ordermanagement gebruikt hiertoe het veld Niet factureren in het verkoopordertraject (offerte, order, pakbon).

Zie ook: Niet factureren en doorbelasten instellen

Inhoud

Project instellen voor integratie Projecten en Ordermanagement

Voor de integratie tussen Profit Projecten en Profit Ordermanagement vink je in de eigenschappen van het project Pakbonnen naar nacalculatie aan.

Let op:

Als je Pakbonnen naar nacalculatie aanvinkt en je wijzigt daarna een gereedgemelde, nog niet gefactureerde projectbon, dan zet Profit de pakbonregels alsnog door naar de nacalculatie en handelt de pakbon af. Als je de pakbon alleen opent en niet muteert zet Profit de regels niet door naar de nacalculatie.

Uitgangspunten:

 • Bij het doorboeken van de pakbonregels naar de nacalculatie controleert Profit niet op geldigheidscombinaties, omdat je deze niet kunt toevoegen voor artikelen. Dit geldt ook voor handmatig toegevoegde werksoorten en kosten.
 • Je kunt een projectbon naar de nacalculatie overzetten, maar voorraadhoudende artikelen niet.
 • Emballage die aan de projectbon is toegevoegd neemt Profit niet mee naar de nacalculatie. Dit geldt ook voor de itemtypen Tekst, Subtotaal, Cursus en Deeg.
 • Bij het doorboeken van pakbonregels naar de nacalculatie voegt Profit per serie- en/of partijnummer één nacalculatieregel toe.

Integratie voor een project instellen:

 1. Ga naar: Projecten / Project / Project.
 2. Open de eigenschappen van het project.
 3. Ga naar het tabblad: Facturering 1.
 4. Vink Pakbonnen naar nacalculatie aan.

  Als je dit veld aanvinkt dan zet Profit de pakbonregels, die zijn aangemaakt op basis van de voorcalculatie, door naar de nacalculatie. Als je dit veld niet aanvinkt worden de pakbonregels via een ordermanagement factuur doorbelast.

 5. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 6. Selecteer een waarde bij Adres projectlocatie.

  De artikelen worden dan op deze locatie afgeleverd en niet bij de verkooprelatie zelf.

 7. Ga naar het tabblad: Status.

 8. Vink Levering op projectlocatie aan.
 9. Klik op: OK.
Boekingslay-out voor inkoop met projecten wijzigen

Als je gebruik maakt van het inkoopproces via Profit Ordermanagement, dan kun je in de boekingslay-out van inkoopofferte, inkooporder of ontvangst het Projectnummer en/of Projectfase vastleggen. Deze velden zijn niet verplicht, maar als je ze in wilt vullen moet je ze van te voren toevoegen aan de boekingslay-out.

Afhankelijk van je werkwijze kun je deze velden in de kop óf in de regels van de inkoopofferte, inkooporder of ontvangst toevoegen:

 • Als je het veld project en/of projectfase vastlegt in de kop dan worden de waarde(n) overgenomen naar de regels. Hiermee leg je de inkooporder of ontvangst vast per project.
 • Je kunt de velden project en projectfase ook opnemen als regelvelden. Als je de velden niet in de kop invult, dan kan je het per project en eventueel de projectfase op regelniveau invullen. Hiermee kun je de inkooporder of ontvangst vastleggen voor verschillende projecten.

Als je gebruik maakt van de integratie tussen inkooporders en contracten in Financieel, voeg dan het veld Contract toe in de kop van de boekingslay-out van de Inkooporder. Hiermee kun je een inkooporder toewijzen aan een contract. Vanuit het contract heb je dan inzicht in de inkooporder(s) die zijn gekoppeld aan het contract.

Zie ook:

Vrije velden inkoopproces Ordermanagement toevoegen

Je kunt vrije velden toevoegen aan de inkooporder. Via de Management Tool voeg je de vrije velden toe. De vrije velden die je hier aanmaakt zijn vervolgens beschikbaar voor de inkooporder, de inkoopofferte, ook voor de inkoopofferte op InSite en OutSite en de ontvangen offertes.

In de Management Tool kun je ook de vrije tabbladen maken en de vrije velden op de vrije tabbladen zetten.

Vrije velden voor inkooporders en inkoopofferte Ordermanagement toevoegen:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Management tool.
 2. Filter bij Product op Ordermanagement.
 3. Open de functiegroep Inkoopproces.
 4. Selecteer het bestand Inkooporder.

Meer informatie:

Direct naar

 1. Voorcalculatie inrichten
 2. Voorcalculatie autoriseren
 3. Logging van voorcalculatie activeren
 4. Boekingslay-out voorcalculatie begin-en eindtijd instellen
 5. Nummering voorcalculatie
 6. Integratie Projecten en Ordermanagement instellen
 7. Voorcalculatie inrichten voor InSite
 8. Voorcalculatie inrichten via Projectprofiel

Process

Voorcalculatie

Work area

Projecten