thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Nacalculatie per week (matrix)

Je kunt ook nacalculatie (uren) boeken per week. Als je voornamelijk uren boekt en met vaste tarieven werkt kan het 'matrixboeken per week' de snelste methode zijn.

Beschrijving

Matrixboekingen kun je uitsluitend gebruiken voor uren en kosten; het is niet mogelijk om artikelen in te voeren via matrixboekingen. De boekingen leg je altijd per medewerker vast; het is dus niet mogelijk uren of eenheden van meerdere medewerkers te boeken in dezelfde boeking.

Via deze matrix kun je uren en eenheden per medewerker op een snelle manier boeken. Door de matrixinvoer kun je op één boekingsregel één aantal per dag boeken; dit kan dan gaan om het aantal uren per project / per werksoort / per dag in de betreffende week.

Je boekt de regels in de vorm van een matrix. Welke waarden je in de regels kunt invullen, is afhankelijk van de gebruikte boekingslay-out van het boekingsscherm. Voor elke dag kun je op één regel maximaal vijf waarden invullen. De regels die je in deze functie boekt, zijn niet direct zichtbaar in de nacalculatie maar slaat Profit op in een apart bestand. Pas als alle gegevens voor een bepaalde periode zijn vastgelegd, wordt de periode per medewerker afgesloten, waarmee wordt aangegeven dat de periode alle uren en eventuele kosten voor de periode heeft verantwoord. Een periode is hierbij altijd gelijk aan een periode in de periodetabel die voor Profit Projecten wordt gebruikt.

Voorbereiding
Werkwijze
Zie ook

Process

Nacalculatie

Work area

Projecten