thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Nacalculatie per week boeken (matrix)

Je kunt ook nacalculatie (uren) boeken per week. Als je voornamelijk uren boekt en met vaste tarieven werkt kan het 'matrixboeken per week' de snelste methode zijn.

Hieronder zie je de procedure in Profit Windows. Deze functie is ook beschikbaar in InSite (oude methode). Er is ook een nieuwe functie in InSite voor matrix boeken per week. Lees hier meer. (Profit 19)

Let op: 

Tijdens het boeken houdt Profit rekening met de ingegeven waarden:

 • Als je op een datum minder uren boekt dan het aangegeven minimum, stelt Profit automatisch op de volgende boekingsregel op dezelfde datum het nog te boeken restant aantal voor.
 • Als je een nieuwe datum kiest, stelt Profit automatisch het normale aantal uren voor.

  De urensoort bepaalt Profit automatisch op basis van het normale en het maximale aantal uren. Als je in een regel meer dan het normale aantal boekt, splitst Profit de regel in het normale aantal en het aantal extra met de bijbehorende urensoort.

Per regel kun je maximaal 2 extra aantallen en/of bedragen vastleggen; deze gelden voor de hele week. Je kunt dit vastleggen via de veldinstellingen in de boekingslay-out.

Bij het boeken van de nacalculatie per week kun je een Projectfase invullen (als dit veld is opgenomen in de boekingslay-out). Je kunt alleen een projectfase invoeren op een regel waarbij een project is geselecteerd. Ook kun je een omschrijving invoeren.

Voordat je gebruik kunt maken van de functie Nacalculatie per week moet je deze functionaliteit eerst inrichten.

Nacalculatie per week boeken:

 1. Ga naar: Projecten / Nacalculatie / Nacalculatie per week.

  Of ga naar: InSite / Projecten / Uren boeken per week / Nacalculatie per week. Dit kan bij jullie anders zijn ingericht.

  Het kan zijn dat je bij het opstarten van de functionaliteit de volgende melding krijgt: Uren boeken per week is alleen mogelijk als je kiest voor een periodetabel die in weken wordt bijgehouden. Met de huidige periodetabel kun je geen uren boeken per week. Je moet dan eerst een periodetabel aanmaken en deze koppelen aan de instellingen.

 2. Selecteer de medewerker, voor wie je de uren/eenheden wilt boeken, bij Medewerker in de kop van de boekingslay-out.

  Let op: 

  Als de ingelogde gebruiker gekoppeld is aan een medewerker dan vult Profit de medewerker in. De medewerker kun je alleen wijzigen als dit via de veldinstellingen in de boekingslay-out is toegestaan. Deze instelling kan dus per gekozen lay-out verschillen.

  Profit vult automatisch het boekjaar en de periode in op basis van de systeemdatum en de periodetabel.

 3. Selecteer een andere periode als je in een andere periode wilt boeken.

  Als je een afgesloten periode selecteert krijg je de melding: Periode is afgesloten. Kies een andere periode of verwerk deze periode.

 4. Klik op de actie: F5. Selecteren.

  • Als voor de betreffende combinatie van medewerker, boekjaar en periode nog geen regels aanwezig zijn, dan zie je 'lege' regels voor alle dagen in de periode waarop standaard uren worden geboekt. Als voor deze combinatie al eerder regels zijn geboekt, dan zie je de bestaande regels.
  • Je boekt de regels in de vorm van een matrix. Welke waarden je in de regels kunt invullen, is afhankelijk van de gebruikte boekingslay-out van het boekingsscherm. Voor elke dag kun je op één regel maximaal vijf waarden invullen. De regels die je in deze functie boekt, zijn niet direct zichtbaar in de nacalculatie maar slaat Profit op in een apart bestand. Pas als alle gegevens voor een bepaalde periode zijn vastgelegd, wordt de periode per medewerker afgesloten, waarmee wordt aangegeven dat de periode alle uren en eventuele kosten voor de periode heeft verantwoord. Een periode is hierbij altijd gelijk aan een periode in de periodetabel die voor Profit Projecten wordt gebruikt.
  • Je kunt bij het boeken van uren als kleinste eenheid alleen een veelvoud van 3 minuten (0,05 uur) invullen, zodat geen afrondingsverschillen ontstaan. 3 minuten is namelijk precies 0,05 uur, terwijl 1 minuut 0.01667 uur is.

  Bij het boeken van de nacalculatieregels controleert Profit op het volgende: geblokkeerde werksoort, gereedgemelde projectfase, afgemeld project. Aanvullend hierop controleert Profit of de medewerker teamlid is van het project en nacalculatie mag boeken op het betreffende project als dit is ingesteld bij het project.

  Bij het boeken van nacalculatieregels kun je de verlofsaldi opvragen van de medewerkers via de actie Verlofsaldo. Dit kan alleen als je Profit HRM gebruikt.

 5. Klik op: Voltooien

Via de Eigenschappen kun je de eigenschappen van een regel opvragen. Je start nu Nacalculatie per week waar je de ingevoerde gegevens kunt bekijken. Je kunt hier niets wijzigen.

Als je een projectfase en/of een omschrijving hebt ingevuld dan worden deze gegevens bij het verwerken overgenomen in alle gegenereerde nacalculatieregels.

Let op: 

Je kunt alleen de periodes van de medewerkers openen waarvoor geldt dat ze nog niet zijn verwerkt.

Direct naar

 1. Nacalculatie per week (matrix)
 2. Nacalculatie per week inrichten
 3. Nacalculatie boeken per week
 4. Week afsluiten
 5. Week vrijgeven
 6. Weken verwerken
 7. Weken verwerken in gebroken week
 8. Weken nacalculatie verwerken via een geplande taak

Process

Nacalculatie

Work area

Projecten