thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Reversed billing facturatie inrichten (Flex)

Reversed billing, waarbij de verkooprelatie ons de uren en de tarieven stuurt via een import, moet je eerst inrichten.

Autorisatie

Autoriseer de menukeuzes, tabbladen en acties voor reversed billing.

Grootboekrekening voor onbekende kandidaat

Stel in de project instellingen in op welke grootboekrekening geboekt moet worden bij een onbekende kandidaat.

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Instellingen / Project.
 2. Ga naar het tabblad: Flex.

 3. Selecteer de grootboekrekening bij Rekening onbekende kandidaat.
 4. Klik op: OK.

Stel de klantovereenkomst in

In de klantovereenkomst stel je in dat reversed billing via de import loopt.

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Klantovereenkomst.
 2. Open de klantovereenkomst.
 3. Ga naar het tabblad: Aanlevering.

  Pay_Uitzendbranche inrichten_Reversed billing facturatie inrichten (10)

 4. Stel bij Methode reversed billing in dat je reversed billing wilt aanhouden bij deze klantovereenkomst. Kies ook of je bij het factureren wel of niet een factuur wilt verstrekken. Bij beide opties wordt de factuur in het dossier opgeslagen.
 5. Vink Controle aanlevering aan.
 6. Selecteer bij Controle verwerking op de dag waarvoor je met de verkooprelatie hebt afgesproken dat die zijn importbestand zal aanleveren.
 7. Klik op: OK.

Factuurreferentie instellen

Stel de factuurreferentie in om de verkoopfacturen beter te kunnen matchen met de betalingen.

Direct naar

 1. Uitzendbranche inrichten

Process

Reversed billing

Work area

HRM Payroll Projecten