Vooraf ingevulde aangifte IB inrichten

Voordat je kunt werken met de vooraf ingevulde aangifte IB moet je de functionaliteit autoriseren en vervolgens de VIA-machtigingen vrijgeven.

Autorisatie

Je kunt, als je hiervoor geautoriseerd bent, collectief machtigingen aanvragen en intrekken.

Machtigingen autoriseren:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Ga naar het tabblad: Onderhoud groepen.
 3. Selecteer de te autoriseren groep. Je kunt ook een gebruiker selecteren via het tabblad Onderhoud gebruikers.
 4. Ga naar het tabblad: Menu rechts.
 5. Vink de menupaden voor gebruik aan:
  • Algemeen / Fiscaal om het hele onderdeel Fiscaal te autoriseren. Je kunt ook de afzonderlijke onderdelen aanvinken.
 6. Vink de menupaden voor inrichting aan:
  • Inkomstenbelasting / Machtigingen
  • Vennootschapsbelasting / Machtigingen 
  • Algemeen / Inscannen codes / Inlezen machtigingscode
 7. Ga naar het tabblad: Autorisatie.
 8. Ga naar: Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB / Acties.
 9. Autoriseer de acties:
  • Machtigingen aanvragen
  • Machtigingen intrekken
 10. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb / Acties.
 11. Autoriseer de acties:
  • Machtigingen aanvragen
  • Machtigingen intrekken
 12. Ga naar: Fiscaal / Machtigingen / Machtiging / Tabbladen.
 13. Autoriseer het tabblad Algemeen.
 14. Sluit de Autorisatie tool.