thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Voortgangsrapportage uitstelregeling

Voor het inzicht in de uitstelregeling wordt in Profit een standaardoverzicht meegeleverd: de Voortgangsrapportage. Je kunt de voortgangsrapportage per becon bekijken. Wanneer je maar wilt heb je via de voortgangsrapportage inzicht in de status van de aangiften in de uitstelregeling en in het inleverschema.

De voortgangsrapportage wordt gevuld met gegevens op basis van de terugkoppeling van de Belastingdienst in het SBU. Iedere keer als je de digitale terugkoppeling van de Belastingdienst ophaalt wordt het inleverschema in de voortgangsrapportage overschreven. Alleen de meest recente data is relevant, daarom wordt er géén historie bijgehouden van de voortgangsrapportage.

Inhoud

Voortgangsrapportage openen in Profit Windows

Je kunt de voortgangsrapportage per Becon bekijken.

 1. Ga naar: Fiscaal / Algemeen / Becon.
 2. Selecteer de juiste Becon.
 3. Klik op de actie: Voortgangsrapportage 20XX.

  De waarde op de plek van de XX is afhankelijk van de jaarinstelling onder Fiscaal / Algemeen / Jaarinstelling.

 4. Profit opent nu de Voortgangsrapportage van het gekozen belastingjaar. Dit rapport ziet er dan bijvoorbeeld zo uit:

Dashboard Uitstelregeling

De gegevens die de Belastingdienst digitaal terugkoppelt kun je ook raadplegen via het dashboard Uitstelregeling. We raden je aan om het dashboard te activeren voor inzicht in de recentste uitstelstatussen.

Opbouw Voortgangsrapportage vanaf 2019

De gegevens in de voortgangsrapportage zijn gebaseerd op de digitale terugkoppeling van de Belastingdienst op uitstelaanvragen in het SBU. Iedere keer als je de digitale terugkoppeling van de Belastingdienst ophaalt wordt het inleverschema in de voortgangsrapportage overschreven.

Vanaf 2019 wordt de voortgangsrapportage als volgt opgebouwd:

 1. Voor cliënten IB en Vpb waarbij het vinkveld In beconregeling aan staat, wordt de Datum aangifte ontvangen opgehaald.

  Of het vinkveld In beconregeling aan staat wordt bepaald door de terugkoppeling van uitstel. Als een cliënt uitstel heeft gekrekgen tot 01-05-2021 én het boekjaar eindigt op 31-12-2019, dan wordt het veld In beconregeling aangevinkt.

  Meer informatie over het vinkveld In beconregeling:

  De Datum aangifte ontvangen wordt als volgt bepaald:

  • In eerste instantie wordt bij Datum aangifte ontvangen de ontvangstdatum (status EdiTax = 6) gevuld als de aangifte door Profit verzonden is én ontvangen door de Belastingdienst.
  • Als de aangifte verzonden wordt door een externe portal, dan kan het retourbericht door Profit ingelezen worden en wordt de Datum aangifte ontvangen bijgewerkt in de eigenschappen van de cliënt.
  • Tot slot wordt de Datum aangifte ontvangen bijgewerkt door het SBU. Bij het verwerken van het SBU wordt de datum in het veld Datum aangifte ontvangen overschreven, omdat de datum in het SBU de datum is die bij de Belastingdienst bekend is als ontvangstdatum.
 2. De aantallen cliënten die bij stap 1 zijn opgehaald, worden vervolgens verdeeld over de inleverperioden. Op die manier worden de ingeleverde aantallen per periode bepaald.
 3. Het totaal aantal in te leveren aangiften komt uit het Service Bericht Uitstel, dit wordt door de Belastingdienst bepaald.

Opbouw Voortgangsrapportage t/m 2018

De gegevens in de voortgangsrapportage zijn gebaseerd op de digitale terugkoppeling van de Belastingdienst op uitstelaanvragen in het SBU. Iedere keer als je de digitale terugkoppeling van de Belastingdienst ophaalt wordt het inleverschema in de voortgangsrapportage overschreven.

Tot en met aangiftejaar 2018 wordt de voortgangsrapportage als volgt opgebouwd:

 • Het percentage in te leveren aangiften in de voortgangsrapportage is gebaseerd op de telling van de cliënten IB en Vpb die in de beconuitstel zitten (de status uitstel van deze cliënten heeft een waarde tussen 100 en 200).

  Overzicht van alle mogelijke uitstelstatussen (t/m 2018):

 • Het aantal ingeleverde aangiften in de voortgangsrapportage is gebaseerd op de telling van de cliënten IB en Vpb die in de beconuitstel zitten (de status uitstel van deze cliënten heeft een waarde tussen 100 en 200) óf die een aanwijspost zijn (de status uitstel van deze cliënten is 510, 511 of 599) én waarvan het veld Biljet ontvangen door Belastingdienst gevuld is.

  Tip:

  Wil je weten of het veld Biljet ontvangen door Belastingdienst gevuld is? Je kunt dit eenvoudig raadplegen in de weergave Terugkoppeling uitstel (via: Fiscaal / Uitstel / Terugkoppeling uitstel).

  In deze weergave vindt je de kolom Datum ontvangst aangifte. Deze datum geeft aan wanneer de Belastingdienst de aangifte van de cliënt heeft ontvangen. De datum wordt gevuld door de terugkoppeling van de Belastingdienst via het SBU.

 • Het totaal aantal cliënten in uitstel in de voortgangsrapportage wordt direct overgenomen uit het SBU.

Direct naar

 1. Uitstelregeling (SBU)
 2. Uitstel instellen bij cliënten
 3. Uitstelbestand aanmaken
 4. Uitstelbestand verzenden
 5. Service Berichten Uitstel ophalen en verwerken
 6. Status uitstelaanvragen raadplegen
 7. Terugkoppeling uitstel
 8. Uitstel Statussen
 9. Voortgangsrapportage uitstelregeling

Process

Uitstelregeling

Work area

Fiscaal