thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Heffingskortingen

Het bedrag aan belasting dat aan de hand van de tarieven is berekend, wordt vervolgens verminderd met één of meer heffingskortingen. De algemene heffingskorting geldt voor iedereen. Dit is een algemene korting op de verschuldigde belasting. Daarnaast zijn, afhankelijk van de persoonlijke situatie, andere heffingskortingen mogelijk.

Een heffingskorting is een korting op de belasting en/of premie volksverzekeringen die een werknemer of uitkeringsgerechtigde moet betalen. Er zijn verschillende heffingskortingen. Met zes van deze heffingskortingen - samen de zogenoemde loonheffingskorting - houd je op verzoek van de werknemer rekening bij het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Op welke van deze zes kortingen de werknemer recht heeft, hangt af van zijn persoonlijke situatie.

  • algemene heffingskorting
  • arbeidskorting
  • ouderenkorting
  • alleenstaande ouderenkorting
  • jonggehandicaptenkorting
  • levensloopverlofkorting

    Let op: 

    Heb je de AOW-leeftijd bereikt? Dan verandert het tarief. Je betaalt namelijk geen AOW-premie meer met ingang van de maand waarin je AOW krijgt. Dit heeft gevolgen voor het bedrag verschillende heffingskortingen.

Meer informatie:

Hoe worden de heffingskortingen verrekend?

Hoe worden de heffingskortingen toegepast?

Overzicht heffingskortingen

Algemene heffingskorting

Arbeidskorting

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Levensloopverlofkorting

Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden

Jonggehandicaptenkorting

Korting voor groene beleggingen

Process

Aangifte IB

Work area

Fiscaal