thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Voorheffing, aanslag, teruggaaf

Nederlandse voorheffingen

De ingehouden dividendbelasting is volledig als voorheffing verrekenbaar. Daarbij is niet van belang of de inkomsten van die aandelen vallen in BOX 1, 2 of 3. Als de ingehouden dividendbelasting meer bedraagt dan de verschuldigde belasting, kan het verschil worden teruggegeven.

Voorlopige aanslagen/teruggaven

Als in 2020 voorlopige aanslagen zijn betaald of voorlopige teruggaven zijn ontvangen dan moeten deze bedragen hier worden ingevuld.

Via de knop Ophalen aanslag kun je regels selecteren die je via de actie Naar aangifte toevoegt aan één van de volgende specificaties:

  • Voorlopige aanslagen IB/PVV
  • Voorlopige aanslagen Zvw

Deze actie voegt ook de dagtekening toe aan de omschrijving.

Let op: 

De Belastingdienst verstuurd Voorlopige aanslagen IB/PVV met een positief of negatief bedrag en zelden een Voorlopige teruggaaf IB/PVV. Als op de voorlopige aanslag een teruggaaf gespecificeerd wordt moet je deze ophalen in het veld Voorlopige aanslag IB/PVV en niet bij Voorlopige teruggaaf IB/PVV.

Verplichte aanslag

Als de aangever in aanmerking komt voor een verplichte aanslag inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen, wordt de over het jaar van aanslag verschuldigde belasting voor de bepaling van het nog te betalen / terug te ontvangen bedrag verminderd met de voorlopige aanslag en met de voorheffingen: loonbelasting, premie volksverzekeringen en dividendbelasting. De kansspelbelasting is meestal geen voorheffing. Er kan over hetzelfde jaar meer dan één voorlopige aanslag inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen worden opgelegd. Is er een voorlopige teruggaaf of een negatieve voorlopige aanslag ontvangen, dan wordt de over het jaar van aanslag verschuldigde belasting voor de bepaling van het nog te betalen / terug te ontvangen bedrag uiteraard niet met de voorlopige aanslag verminderd, maar juist vermeerderd.

De aanslaggrens voor 2020 is € 47,-. Als meer dan € 47 aan belastingen en/of premie volksverzekeringen moet worden bijbetaald, wordt een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen opgelegd. Dit is de zogenoemde verplichte aanslag. Deze aanslag wordt ook opgelegd als wegens aftrekposten een voorlopige teruggaaf van de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen is ontvangen.

Als er een voorlopige teruggaaf in verband met aftrekposten is ontvangen, dan wordt een verplichte aanslag opgelegd als achteraf blijkt dat deze teruggaaf ten onrechte of tot een te hoog bedrag is genoten. Een verplichte aanslag betekent niet altijd dat er bijbetaald moet worden, ook een teruggaaf is mogelijk.

Teruggaaf voor oudere jaren

De grens van de belasting teruggaaf voor oudere jaren is € 16.


Process

Aangifte IB

Work area

Fiscaal