thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Aangifte Vpb controleren

Nadat de taak aangifte verwerken is afgerond wordt de taak Aangifte controleren bij de verantwoordelijke in zijn takenlijst gezet.

Controleren aangifte Vpb:

 1. Ga naar: Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb.
 2. Selecteer een cliënt.
 3. Klik op: Cockpit.
 4. Klik op: Aangifte uitwerken.

  Na het controleren van de aangifte klik je op Sluiten. Je komt nu in een scherm waarin je de datum in kunt geven waarop de aangifte is gecontroleerd. Deze taak mag alleen door een geautoriseerde medewerker worden uitgevoerd. De verantwoordelijke en de beheerder kunnen deze taak wel delegeren aan een andere medewerker.

 5. Vink Aangifte gereed voor verzending aan.
 6. Vul de datum in.
 7. Klik op: Aanpassen.

  Als de taak wordt goedgekeurd wordt deze taak afgesloten en de taak voor het versturen van de aangifte klaargezet bij de betreffende medewerker.
  Als deze taak wordt afgekeurd wordt deze taak verwijderd en de taak aangifte verwerken wordt weer gestart bij degene die de taak Aangifte verwerken heeft afgerond.

Als een aangifte is gecontroleerd, wordt de aangifte geblokkeerd en krijgt de status alleen lezen.

Er zijn drie manieren om dit op te lossen:

 1. Als er gebruik wordt gemaakt van een workflow kun je de aangifte vrijgeven via Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb / Eigenschappen / tabblad Aangifte, klik nu op Aangifte vrijgeven..
 2. Als je geen gebruik maakt van een workflow moet je de aangifte vrijgeven aan de beheer kant via Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb / Eigenschappen / tabblad Voortgang / Eigenschappen van het betreffende jaar / Aangifte'. Hier kun je de datum Aangifte gecontroleerd en akkoord verwijderen.
 3. Als een andere gebruiker de aangifte geopend heeft en eruit is geklapt kun je de aangifte vrijgeven via de volgende stappen Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Cliënt Vpb / Eigenschappen / tabblad Aangifte, klik nu op Deblokkeren aangifte.

Direct naar

 1. Aangifte Vpb uitwerken
 2. Aangifte Vpb plannen
 3. Gegevens aangifte Vpb opvragen
 4. Controleren volledigheid ontvangen gegevens Vpb
 5. Aangifte Vpb verwerken
 6. Aangifte Vpb controleren
 7. Aangifte Vpb versturen aan cliënt
 8. Versturen aangifte Vpb aan Belastingdienst
 9. Communicatie over verstuurde Vpb aangiften
 10. Cliënt Vpb beoordelen
 11. Simulatie Vpb

Process

Aangifte Vpb

Work area

Fiscaal