Vrije velden importeren (Remote Commandline Utility)

Commandline voor het importeren van vrije velden in een omgeving.

Lees eerst de beschrijving van het exporteren en importeren van vrije velden via de Management tool. Hier lees je ook welke gegevens van vrije velden Profit zal importeren.

Commandline opzetten en uitvoeren:

Maak een batch-file met de volgende gegevens en voer deze uit. De taak wordt in de wachtrij geplaatst en zo snel mogelijk uitgevoerd. Hierna wordt het uitvoeren van de batch-file afgesloten.

Er is onderscheid tussen het importeren van een nieuw vrij veld of het overschrijven van een bestaand vrij veld. Als je de parameter /O niet meegeeft, is er sprake van een nieuw vrij veld. Als je een bestaand vrij veld wilt overschrijven, voeg je de parameter /O toe aan de commandline.

Nieuw vrij veld importeren

Actie:

CUSTOMFIELDIMPORT

Syntax nieuw vrij veld

afasremotecmd.exe /O"Omgeving" CUSTOMFIELDIMPORT /F"vrijveld.fie"

Voorbeeld:

C:\Afasremote\afasremotecmd.exe /O"O12345AA" CUSTOMFIELDIMPORT /F"C:\import\employee.fie"

De commandline wordt uitgevoerd met de volgende gegevens:

  • Omgeving: O12345AA
    De omgevingsnaam O12345AA begint met de letter O (niet met het cijfer 0). Bij een Acceptomgeving begint de naam met de letter A, bij een Testomgeving begint de naam met de letter T).
  • Importeren van het bestand C:\import\employee.fie.

Bestaand vrij veld overschrijven

Actie:

CUSTOMFIELDIMPORT

Syntax vrij veld overschrijven

afasremotecmd.exe /O"Omgeving" CUSTOMFIELDIMPORT /F"vrijveld.fie" /O