Systeemgebruiker omzetten naar gewone gebruiker

Je kunt een systeemgebruiker (niet gekoppeld aan een persoon) koppelen aan een persoon.

Voor bepaalde functies moet een gewone gebruiker ook medewerker zijn. Als je geen rechten hebt om een medewerker toe te voegen, adviseren wij je eerst de medewerker toe te laten voegen door iemand met de juiste rechten.

Wees terughoudend met het wijzigen van gebruikerscodes. Dit heeft de volgende nadelen:

 • Deze wijziging wordt niet doorgevoerd in de logging.
 • Het is aan te raden de code van een gebruiker die een workflow heeft toegevoegd of die een taak heeft in een workflow, niet te wijzigen (hierdoor kan het bijvoorbeeld voorkomen dat taken niet meer bij Mijn taken getoond worden). Mocht het toch nodig zijn om een gebruikerscode te wijzigen, dan is het aan te raden om de oude code te blokkeren en een nieuwe code toe te voegen.
 • Het samenvoegen geldt per omgeving.

  Als een gebruiker in meerdere omgevingen voorkomt, wijzig de code van de gebruiker dan in alle omgevingen. Gebruik de knop Technische informatie om dit te controleren. Als je de gebruikerscode niet aanpast in alle omgevingen, kunnen er inlogproblemen optreden, bijvoorbeeld bij de overgang naar een nieuwe versie. Tevens zullen de gebruikersinstellingen vervallen, zoals favorieten of door de gebruiker aangepaste weergaven.

 • Bij Single sign-on geldt het volgende. Je kunt een gebruikerscode niet wijzigen als deze al gekoppeld is aan een UPN.
 • Bij het inloggen mag geen @ in de gebruikersnaam staan, als de gebruiker toegang heeft tot Profit. Neem dit aandachtspunt altijd mee.

Systeemgebruiker omzetten naar gewone gebruiker:

 1. Ga naar: Algemeen / Beheer / Autorisatie tool.
 2. Open de eigenschappen van de systeemgebruiker.
 3. Ga naar: Acties / Omzetten naar gebruiker.

  Profit toont een venster voor het toevoegen van personen.

 4. Vul bovenin de naam in.

  Zoek de persoon via de knop achter de naam, als de persoon al bestaat. Als de persoon nog niet bestaat, vul dan alle relevante gegevens in.

 5. Klik op: Voltooien

Direct naar

 1. Gebruikers autorisatie inrichten
 2. Gebruiker toevoegen
 3. Gebruiker verwijderen of blokkeren
 4. Gebruiker samenvoegen met een andere gebruiker
 5. Code van een gebruiker wijzigen
 6. Gebruiker koppelen aan andere Persoon
 7. Gebruikers importeren
 8. Systeemgebruiker toevoegen
 9. Systeemgebruiker omzetten naar gewone gebruiker
 10. Gebruikers autoriseren voor de Accept-omgeving