Bericht vanuit extern pakket verzenden via Profit

Je kunt berichten vanuit een extern pakket inlezen in Profit en verzenden naar instanties via Profit. Deze functionaliteit is gericht op administratie- en accountantskantoren. Deze dienstverleners kunnen hiermee bijvoorbeeld aangiften verrichten voor hun cliënten bij de relevante instanties.

Let op:

Profit Connectoren maken gebruik van authenticatie op basis van tokens. Je roept de connector aan op basis van AppConnectorCommSvc.asmx.

Administratie- en accountantskantoren gebruiken vaak verschillende administratieve pakketten om hun cliënten van dienst te zijn. Het berichtenverkeer met instanties zoals de Belastingdienst moet echter zoveel mogelijk via één systeem lopen; hiervoor kun je Profit inzetten.

Je kunt de volgende berichten vanuit een extern systeem insturen in Profit en vervolgens indienen bij de relevante instantie:

  • Btw-aangifte verzenden aan de Belastingdienst.
  • Btw-suppletieaangifte verzenden aan de Belastingdienst
  • Icp-aangifte verzenden aan de Belastingdienst.
  • KvK-stukken verzenden aan de Kamer van Koophandel

De dienstverlener (het Administratie- en accountantskantoor) moet zelf een koppeling bouwen tussen het externe systeem en Profit. De berichten moeten via een webservice in Profit worden geregistreerd. Dit is een generieke oplossing waardoor diverse partijen deze oplossing kunnen gebruiken zonder voorafgaande toestemming van AFAS en zonder maatwerk van AFAS.

Nadat de berichten in Profit geregistreerd zijn, worden deze getoond op de OutSite-site van de dienstverlener. De klant kan inloggen op de OutSite-site en moet de in te dienen berichten goedkeuren. Goedgekeurde berichten worden vanuit Profit via de communicatieservice verzonden naar de relevante instanties.

Werkwijze