Cursusfacturering

Na het inrichten van de cursusadministratie en het inschrijven van deelnemers kun je de cursussen factureren.

Beschrijving

Als je een cursus moet factureren aan een deelnemer stelt Profit dat automatisch voor. De factuurbedragen leg je per cursus vast. Deze prijzen zijn datumafhankelijk zodat je prijswijzigingen eenvoudig kunt doorvoeren en de historie van de prijzen kunt bijhouden. Per deelnemer kun je een afwijkende prijs en korting vastleggen. Je kunt de facturen zowel voorafgaand aan de cursus als na afloop ervan genereren en verzenden.

De facturen verwerk je vervolgens eenvoudig in Profit Financieel waarna je ze als openstaande posten bij de debiteuren ziet.

Als je beschikt over Profit Projecten kun je bij een cursus een projectnummer en een projectfase opgeven. Dan wordt de cursusfactuur in de projectopbrengst en in het onderhanden werk van het project meegenomen.

Je kunt ook creditnota’s aanmaken voor deelnemers waarvoor is aangegeven dat de cursus gecrediteerd moeten worden.

Voorbereiding

Werkwijze