Elektronische uitwisseling (EDI)

Via Electronic Data Interchange (EDI) kun je bepaalde bedrijfsdocumenten, zoals orders, rekeningen, en bepaalde berichten of bevestigingen, elektronisch uitwisselen met de inkoop- en verkooprelaties. Dit moet je eerst inrichten.

Let op:

Je kunt deze functionaliteit alleen gebruiken als Bakkerijen onderdeel uitmaakt van de licentie.

Beschrijving

Voor elektronische uitwisseling van gegevens in het ordertraject kun je de EDI-standaard gebruiken.

BK_Elektronische uitwisseling (EDI) (10)

Via EDI kun je een aantal standaard documenten uitwisselen met de leveranciers en afnemers, zoals:

  • EDI-orders van verkooprelaties ontvangen en aan hen de ontvangstbevestiging verzenden (APERAK)
  • Elektronische pakbonnen (DESADV) en facturen (INVOIC) verzenden aan verkooprelaties
  • EDI-orders aan inkooprelaties verzenden

Profit gebruikt voor de ontvangst en verzending van EDI-berichten het communicatieprofiel InterCommit/OMS. Neem contact met hen op voor de juiste inrichting/gegevens.

Voor het verzenden van EDI-berichten is het noodzakelijk dat aan alle gegevens die op bv. de EDI-order staan, barcodes zijn gekoppeld. Dit geldt dus niet alleen voor de verkooprelatie, de inkooprelatie, en de artikelen maar ook voor de samenstellingen, de verpakkingen, enz.

Een EDI-order mag alleen positieve óf alleen negatieve aantallen bevatten, niet allebei. Hierop controleert Profit bij het voltooien van de order/pakbon als je bij de verkooprelatie hebt vastgelegd dat de pakbon en de factuur via EDI worden verzonden. Deze controle voert Profit zowel bij handmatige als bij geïmporteerde orders/pakbonnen uit. Bij het importeren wordt een order met positieve én negatieve aantallen afgewezen.

Bakkerijen bij de Centrale Omgeving

Voor de bakkerijen geldt dat verkooporders van de verkooprelaties via EDI bij de centrale omgeving binnenkomen en gesplitst worden voor verdeling naar de bakkerijen. De gesplitste orders worden in EDI-formaat doorgestuurd naar de bakkerij(en) (de decentrale omgevingen) die de order gaat produceren.

Voorbereiding

  • Inrichting

    Voor elektronische uitwisseling van gegevens in het ordertraject in Profit Ordermanagement wordt gebruik gemaakt van de EDI-standaard. Dit moet je eerst inrichten.

Werkwijze