Btw/ICP-aangifte

Als je btw-plichtig bent, moet je periodiek een aangifte omzetbelasting indienen bij de Belastingdienst. Je kunt de btw-aangifte automatisch genereren via Profit. Als je handel drijft met buitenlandse bedrijven of organisaties binnen de EU, moet je ook icp-aangifte doen.

Icp-aangifte 2021 voor Noord-Ierland

Eind 2020 is de overgangsperiode van de Brexit afgelopen. Nu zijn er douaneformaliteiten voor de handel met het Verenigd Koninkrijk (VK) van toepassing. Noord-Ierland krijgt een aparte status binnen het VK.

Klik hier voor meer informatie over het inrichten van de icp-aangifte voor Noord-Ierland.

Let op:

Doe dit tijdig. Anders kun je de btw-/icp-aangifte niet verzenden. En daarnaast loopt het aantal handmatige wijzigingen, dat je moet doen vanwege onjuiste btw-plicht combinaties, op.

Beschrijving

De Belasting op de Toegevoegde Waarde (btw) is een belasting over het verschil tussen de verkopen en de inkopen. Het verschil tussen verkopen en inkopen (inclusief kosten) wordt ook wel toegevoegde waarde genoemd. Een andere naam is Omzetbelasting, hoewel deze benaming de lading niet helemaal dekt.

De btw wordt als volgt bepaald:

  • Je berekent btw over de goederen en/of diensten die je levert aan de verkooprelaties.
  • De inkooprelaties brengen btw in rekening als je goederen en/of diensten inkoopt.

Btw is een aangiftebelasting. De btw die je van de klant ontvangt, moet je afdragen aan de Belastingdienst. De btw die je betaalt aan de leveranciers mag je daarvan aftrekken.

De btw-aangifte in Profit doe je voor binnenlandse transacties en voor import en export. Als je te maken hebt met export binnen de Europese Unie moet je ook een icp-aangifte doen. Voor beide aangiften gebruik je de btw-codes. Je boekt de btw automatisch door btw-codes te gebruiken in de verkooporders, facturen en financiële boekingslay-outs. Hierdoor past Profit het juiste btw-tarief toe en worden de btw-bedragen op de juiste grootboekrekeningen geboekt. De bedragen voor de btw-aangifte zijn hierop gebaseerd.

Afhankelijk van de instellingen genereert Profit de icp-aangifte automatisch, tegelijk met de btw-aangifte. Je mag hiervan afwijken. Als je niet geboekt hebt op een btw-code voor intracommunautaire leveringen, dan zal de automatisch gegenereerde aangifte leeg zijn.

Let op:

Bij memoriaal boekingen wordt voor de btw-aangifte altijd naar de datum boeking gekeken en bij Inkoop- en verkoopdagboeken naar de boekstukdatum.

In zeer specifieke gevallen moet je ook een icp-register bijhouden als je goederen naar andere EU-landen vervoert zonder factuur. Dit komt voor als je buitenlandse vestigingen hebt en daaraan levert. Ook andere factuurloze activiteiten moet je aangeven op een icp-aangifte. Denk bijvoorbeeld aan het verplaatsen van een hijskraan over de grens of het in het buitenland laten verrichten van werkzaamheden waarbij je de goederen over de grens transporteert en later weer terughaalt.

Raadpleeg voor meer informatie over de btw en icp de website van de Belastingdienst.

Voorbereiding

Werkwijze