Begroten in een begrotingsomgeving inrichten

Je kunt in Profit een meerjarenbegroting maken voor de loonkosten voor toekomstige jaren op basis van de nu bekende cijfers (franchises, belastingschijven, loonschalen, enzovoort).

Beschrijving

De stappen voor het maken van een meerjarenbegroting:

1. CAO Update

Als je de begrotingsfunctionaliteit activeert, kun je geen CAO-update meer uitvoeren. Importeer daarom vóór het activeren eerst de meest actuele CAO Update in de productieomgeving.

2. Omgeving maken

Voeg een testomgeving toe, gebruik hierbij de optie Omgeving kopiëren als nieuwe testomgeving. Na het toevoegen van de testomgeving kun je de omschrijving van de testomgeving aanpassen.

Let op:

Je neemt de haakjes ook op in de omschrijving van de omgeving. De omgevingsnaam wordt dan bijvoorbeeld Klantbegroting (Budget).

3. Functionaliteit activeren

Deze functionaliteit is niet standaard beschikbaar, je moet hiervoor een activering inschakelen. Schakel de activering bij voorkeur in aan het einde van de werkdag of in het weekend. Tijdens het activeringsproces kan namelijk een conversie plaatsvinden en tijdens deze conversie kunnen de medewerkers niet in Profit werken. Het is aan te raden een nieuwe activering eerst te testen in een testomgeving, voordat je deze doorvoert in de productie-omgeving.

Naam van de in te schakelen activering:

  •  Begrotingsomgeving HRM/Payroll.

Stappen om een activering in te schakelen

4. Analyse meerjarenbegroting

Voor een begroting over meerdere jaren kun je een analyse maken op basis van de gegevensverzameling Medewerker journaalpost.

Er zijn verschillende mogelijkheden om de daadwerkelijke kosten van de werkgever inzichtelijk te maken in de analyse:

  • Looncomponent

    Je kunt een looncomponent maken die de waarde van de grondslag 'Kosten werkgever' overneemt. Het inrichten van een looncomponent wordt niet ondersteund door het Support Center. Je kunt hiervoor een AFAS consultant raadplegen of een AFAS expert.

  • Filteren op grootboekrekening

    Je kunt een filter toepassen op de grootboekrekeningen die kosten van de werkgever zijn.

Wachtrij

Het begroten van een begrotingsplan is een langdurig proces. Wij adviseren het begroten uit te voeren in de wachtrij en gebruik te maken van verwerkingsgroepen.

Zie ook