De journaalstructuur is niet compleet

Je krijgt deze melding bij het verwerken van een periode in de Salarisverwerkingscockpit.

Oorzaak

Je krijgt de melding als de journaalstructuur niet volledig is ingericht. Hiervoor zijn meerdere oorzaken mogelijk:

 • Een CAO Update

  Een CAO Update kan nieuwe looncomponenten bevatten. Het CAO Team levert soms nieuwe looncomponenten uit die gejournaliseerd worden. Dit betekent dat je de looncomponenten zelf moet inrichten in de journaalstructuur.

 • Nieuwe cao

  Als je een nieuwe cao toevoegt, zijn de looncomponenten nog niet ingericht in de journaalstructuur.

 • Activeren van een looncomponent

  Je hebt een looncomponent toegevoegd of geactiveerd in de cao die gejournaliseerd wordt.

 • Geblokkeerde cao

  Je hebt de looncomponent binnen een geblokkeerde cao niet ingericht. Je richt ook altijd de looncomponenten in voor de cao's die je bij de werkgever hebt geblokkeerd.

 • Verkeerde journaalstructuur gekoppeld
  Je hebt de verkeerde, incomplete journaalstructuur gekoppeld aan de werkgever. Controleer die bij de werkgever op het tabblad Journalisering.
 • Aan één of meerdere looncomponenten is geen grootboekrekening gekoppeld.
  Controleer dit door de hele journaalstructuur open te klappen. Onder elke looncomponent aan de linkerkant moet een grootboekrekening staan.

Oplossing

Je lost de melding op door de journaalstructuur compleet te maken:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Inrichting / Journaalstructuur.
 2. Open de eigenschappen de journaalstructuur.

  Het venster Onderhoud journaalstructuur verschijnt. Dit venster is verdeeld in twee helften. Aan de linkerkant staat de journaalstructuur. Aan de rechterkant zie je een lijst van onderdelen, die je in de journaalstructuur kunt opnemen.

 3. Klik op: Looncomponenten.

  Pay_Journaalstructuur Payroll inrichten_4

  Profit toont aan de rechterkant van het scherm de looncomponenten die je kunt opnemen in de journaalstructuur.

  Als Profit geen looncomponenten toont aan de rechterkant van het venster en Profit meldt wel dat de journaalstructuur niet compleet is, dan kun je het volgende nakijken:

  • Via de knop Kiezen CAO kun je nakijken of andere cao's niet volledig zijn ingericht. Je richt ook de cao's in die je bij de werkgever hebt geblokkeerd.

   Pay_Journaalstructuur Payroll inrichten_8

  • Een looncomponent is onder een financieel kenmerk nog niet gekoppeld aan een grootboekrekening. Je herkent dit, doordat Profit geen '+' toont voor de looncomponent aan de linkerkant.

   Pay_Journaalstructuur Payroll inrichten_9

 4. Selecteer het kenmerk van de looncomponent in de rechterlijst en sleep deze naar links onder het juiste financiële kenmerk.

  Je kunt een looncomponent maar één keer onder een financieel kenmerk slepen, de component verdwijnt uit de rechterlijst.

 5. Klik op: Grootboekrekeningen.

  Pay_Journaalstructuur Payroll inrichten_6

  Profit toont de grootboekrekeningen aan de rechterkant onder de looncomponenten. Scroll hiervoor aan de rechterkant naar beneden of klik op Looncomponenten zodat Profit alleen de grootboekrekeningen toont.

 6. Selecteer het kenmerk van de grootboekrekening in de rechterlijst en sleep deze onder de looncomponent aan de linkerkant.
 7. Je kunt meerdere rekeningen en tegenrekeningen onder één looncomponent slepen. Een gekoppelde rekening verdwijnt daarom niet uit de rechterlijst. Als je meerdere rekeningen koppelt aan een looncomponent, kun je een verdelingspercentage voor het journaliseren aangeven.
  1. Klik met de rechtermuisknop op de bovenliggende looncomponent
  2. Klik op: Percentage aanpassen.
  3. Geef de juiste percentages op per rekening.

   Het totaal moet altijd een veelvoud van 100 procent zijn

 8. Je kunt de journalisering van nieuwe looncomponenten kopiëren naar andere cao's:
  1. Klik op: Journaalstructuur kopiëren naar.
  2. Selecteer de wijze Journaalinrichting aanvullen waar niet ingevuld.

   Je vult de journalisering van overeenkomstige looncomponenten aan in de cao's naar keuze.

  3. Klik op: Volgende.
  4. Selecteer de cao waar je de journalisering wilt aanvullen.
  5. Klik op: Voltooien.
 9. Klik op: Kiezen CAO. Je kunt de journalisering van eventuele andere cao's inrichten. Na het kopiëren van de journaalinrichting moet je cao-specifieke looncomponenten apart inrichten.

  Je richt ook de cao's in die je bij de werkgever hebt geblokkeerd.

  Pay_Journaalstructuur Payroll inrichten_8